Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Chodyko Dorota

Lp. Data i miejsce zgłoszenia Treść interpelacji, wniosku lub zapytania Odpowiedź
1. 21.01.2019 r.
Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu 

Wniosła, aby w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zostały zawarte zadania, które nie zostały zrealizowane ze Strategii Rozwoju Systemu Edukacji w Gminie Goleniów na lata 2009 – 2018, między innymi sala gimnastyczna w szkole w Lubczynie i w Komarowie.

Odpowiedź
2. 27.02.2019r.
VI sesja RM
18 czerwca 2018 r. otrzymałam odpowiedź w takich następujących sprawach. Pierwsza sprawa, kwestia drożności Strugi Miękowskiej. Państwa odpowiedź: „Została ponownie przekazana do zarządcy, to jest Państwowego Gospodarstwa Wód Polskich, Nadzór Wodny w Goleniowie”. Taka była odpowiedź w dniu 18 czerwca 2018 r. i do dzisiaj nie mam dalszego ciągu wydarzeń, jakie zostały podjęte ze strony Pana Burmistrza. Wnioskuję o przedstawienie działań, jakie zostały podjęte od czerwca tamtego roku, aby zostały przedstawione na piśmie poszczególne działania, nazwisko i imię kto podejmował działania. Odpowiedź
3. 27.02.2019r.
VI sesja RM
Drugi mój wniosek dotyczy również odpowiedziz czerwca 2018 r. Odpowiedź Pana Burmistrza: „Zbiornik PPOŻ w Glewicach i w Żółwiej Błoci obecnie są własnością Skarbu Państwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. Biorąc pod uwagę rozpatrzone przez nas powiązania odpływu wód z tychże zbiorników do cieków wodnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Wód Polskich Nadzór Wodny w Goleniowie informuję, iż mamy do czynienia z nowymi podmiotami. Do tej chwili nie udało nam się uzyskać wiążących, faktycznych działań od wyżej wymienionych instytucji, które naszym zdaniem są do tego zobowiązane. Z uwagi na wagę wyżej wymienionego problemu oraz zmierzające do konsolidacji wszystkich prac związanych z odprowadzaniem wód deszczowych w celu profesjonalizacji współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wód Polskich Nadzorem Wodnym w Goleniowie, który miejmy nadzieję doprowadzi do większej skuteczności w zakresie naszych potrzeb, Gmina Goleniów planuje przekazać wyżej wymienione sprawy spółce gminnej, to jest GWiK spółka z o.o. zajmującej się i już współpracującej z Wodami Polskimi”. Wnioskuję również o odpowiedź o podjętych działaniach od czerwca ubiegłego roku, jakie zostały podjęte działania, imię i nazwisko osoby, która prowadziła te działania. Odpowiedź
4. 27.02.2019r.
VI sesja RM
Wniosek trzeci dotyczy pytania, wniosku, który zadałam 27 października 2017 r. w sprawie rządowego projektu Otwartych Stref Aktywności, w skrócie OSA. Pan Burmistrz odpowiedział: „iż posiada taką wiedzę, że taki rządowy projekt jest. Jednakże w grudniu nie było zarysu projektu oraz minimalnego zakresu rzeczowego przedstawionego przez stronę rządową”. Żadne szczegóły nie były w kwestii tego projektu podane. Wnioskuję o przedstawienie w tej kwestii Państwa zapytań do strony rządowej, czy też Państwo braliście udział właśnie w tym projekcie Otwartych Stref Aktywności. Odpowiedź
5. 27.02.2019r.
VI sesja RM
Kolejny wniosek dotyczy sprawy siedzib dla organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Goleniów. Wiemy, że wiele organizacji otrzymało siedzibę w nowym obiekcie, w skrócie CAL, Centrum Aktywności Lokalnej. Wnioskuję o przedstawienie organizacji, które skorzystały z zaproszenia, aby z tego budynku korzystać i czy również korzystają z tego budynku harcerze goleniowscy ? Jeżeli nie, to gdzie mają swoją siedzibę ? Odpowiedź
6. 18.03.2019 r.
Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu 
Poprosiła o informację dotyczącą powstania łaźni miejskiej na terenie OSiR-u. Zapytała, czy faktycznie planowana jest budowa ? Jeżeli tak, prosiłaby o podanie większej ilości szczegółówi danych dotyczących tej inwestycji.  
7. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Ponawiam wniosek z 25 listopada 2015 r. dotyczący budowy boiska sportowego pod nazwą Wielofunkcyjny zespół boisk dla Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu. W 2015 r. zostało to zgłoszone. Potem był wniosek przesuwany w budżecie Gminy. Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu ma ponad 120 uczniów i nie ma takiego terenu, który by powodował realizację podstawy programowej w szkole. Ponadto takie wielofunkcyjne boisko sportowe służyłoby wszystkim mieszkańcom Trójwsi,  Miękowa, Białunia i Żółwiej Błoci. Chcemy ten nasz wniosek podyktować tym, że podobna inwestycja miała miejsce w Krępsku, jak budowa hali sportowej i również boiska. Wiemy, że  przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu nie ma takiego terenu,w związku z tym był wniosek, nie tylko mój, aby takie boisko powstało właśnie na terenie miejscowości, na terenie obecnego boiska, które oczywiście nie spełnia takich wymogów. Odpowiedź
8. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Zwracam się z prośbą o przedstawienie raportów z przeglądu hydrantów, ostatniego takiego przeglądu i przedostatniego, abym mogła porównać, jakie zostały podjęte działania w stosunku do hydrantów, które były niesprawne w poprzednich kontrolach. Odpowiedź
9. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Prosiłabym o przedstawienie danych, ile wykonano czynności odbiorowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Gminie Goleniów przez GWiK. Na jakie cele i zadania ta kwota została przeznaczona w Goleniowskich Wodociągach i Kanalizacji w Goleniowie ? Odpowiedź
10. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Kolejny wniosek dotyczy naprawy dróg gminnych. Chodzi mi teraz o drogi gminne w Żółwiej Błoci i w Białuniu. Nie zostały jeszcze podjęte działania. Ja w tamtym roku zgłaszałam w miesiącu grudniu, ale oczywiście pora roku była niewłaściwa. Te drogi wymagają naprawy i załatania. Również proszę wziąć pod uwagę drogi gruntowe, które są rozjechane, są błotniste i też należałoby je poprawić. Odpowiedź
11. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Prosiłabym o zobowiązanie przewoźników, czy to z Kamienia Pomorskiego PKP, czy też z Gryfic, lub też innych przewoźników o informowanie o zawieszeniu danych linii na terenie Gminy Goleniów, bądź też odwołania kursów, aby poinformować Gminę Goleniów, jak również mieszkańców, którzy korzystają z takich linii. Wiemy, że w Niewiadowie miało dojść, nie wiem, czy dojdzie do zawieszenia linii przewoźnika z Kamienia Pomorskiego. Mieszkańcy o tym dowiedzieli się taką pocztą pantoflową. Chodzi o taki przepływ informacji, który będzie jasny dla mieszkańców. Odpowiedź
12. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Prosiłabym o zobowiązanie przewoźników, czy to z Kamienia Pomorskiego PKP, czy też z Gryfic, lub też innych przewoźników o informowanie o zawieszeniu danych linii na terenie Gminy Goleniów, bądź też odwołania kursów, aby poinformować Gminę Goleniów, jak również mieszkańców, którzy korzystają z takich linii. Wiemy, że w Niewiadowie miało dojść, nie wiem, czy dojdzie do zawieszenia linii przewoźnika z Kamienia Pomorskiego. Mieszkańcy o tym dowiedzieli się taką pocztą pantoflową. Chodzi o taki przepływ informacji, który będzie jasny dla mieszkańców. Odpowiedź
13. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Bardzo przepraszam, że ponownie się zgłaszam. Jest to bardzo świeży wniosek mieszkańców miasta Goleniów, ul. Szkolnej, którzy skarżą się na ciemności od ul. Szkolnej w kierunku ul. Pocztowej, przez ul. Sorysa. Nie ma tam lampy, jest tam bardzo ciemno. Oprócz tego, że mówię o wsi, a ten wniosek jest poparty tym, że nie powinno być nikogo wykluczonego, jeżeli chodzi o oświetlenie ulic w całej Gminie. Po prostu są to podatki, które są przeznaczone na tą infrastrukturę. Nie ma dotacji na oświetlenie, z tego co wiem, tylko z podatków powinni mieć mieszkańcy minimum zapewnione, czyli bezpieczeństwo. Odpowiedź
14.

24.04.2019r. VIII sesja RM

Nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie w sprawie łaźni, takie były plany i zapowiedzi również medialne, w mieście Goleniów. Chciałabym prosić o odpowiedź, na jakim etapie jest inwestycja pod nazwą budowa łaźni w Goleniowie, czy dalej jest aktualny temat wyposażenia Ośrodka Sportu
i Rekreacji w tą inwestycję ?
Odpowiedź
15. 24.04.2019r. VIII sesja RM Kolejny wniosek dotyczy zbiorników wód PPOŻ w Glewicach i w Żółwiej Błoci. Ostatnią odpowiedź na ten temat, którą otrzymałam to jest z 11 marca tego roku i w tej odpowiedzi Pana Burmistrza jest napisane, że Państwo oczekujecie na odpowiedź w wyżej wymienionej sprawie od Państwowego Gospodarstwa Wód Polskich Nadzór Wodny Zarząd Zlewni w Stargardzie, nazwa skomplikowana. Minął ponad miesiąc w myśl przepisów kodeksu postępowania administracyjnego powinna być jakaś odpowiedź, jakakolwiek, brak jest tej odpowiedzi.  
16. 24.04.2019r. VIII sesja RM Również brak odpowiedzi w sprawie konserwacji Strugi Miękowskiej w miejscowości Żółwia Błoć. Również powinna być odpowiedź od Państwowego Gospodarstwa Wód Polskich Nadzór Wodny Zarząd Zlewni w Stargardzie. Taką odpowiedź Państwo mi tutaj załączyliście z dnia 08 października 2018 r. Z tej odpowiedzi wynika, że Wody Polskie, mówiąc w skrócie, powinny podjąć działania odnośnie tej Strugi w tym roku. Proszę Państwa nie ma żadnego ruchu. Struga nie przypomina Strugi. Niestety, ale otoczenie troszeczeczkę tej strugi jest przygnębiające. W związku z tym będę do skutku kontynuować te dwa tematy, czyli Strugi Miękowskiej w Żółwiej Błoci i wodnych zbiorników PPOŻ w Glewicach i w Żółwiej Błoci licząc na to, że sprawy zostaną załatwione pozytywnie. Odpowiedź
17. 24.04.2019r. VIII sesja RM Chciałabym mieć odpowiedź, jeżeli chodzi o utrzymanie w Centrum Aktywności Lokalnej 15 organizacji pozarządowych. Wiemy, że takie organizacje pozarządowe, 15, bo jest to odpowiedź z dnia 11 marca 2019 r., ma swoją siedzibę w CAL-u. Które z tych organizacji pozarządowych ponoszą koszty utrzymania, czy też wszystkie według jednego klucza korzystają z pomieszczeń i całej infrastruktury za darmo, czy też ponoszą koszty związane z korzystania z pomieszczeń. Odpowiedź
18. 24.04.2019r. VIII sesja RM Kolejna sprawa, to jest sprawa oświetlenia. Panie Burmistrzu zadałam pytanie w sprawie już nie wsi, bo wsie są cały czas aktualne, że te inwestycje są bardzo, bardzo zapomniane od kilkudziesięciu lat nie wyszły na prostą. Już są nowe zaległości, bo jak wiemy miejscowości w Gminie Goleniów się rozbudowują. Zadałam pytanie w sprawie oświetlenia na ul. Józefa Sorysa. Dostałam odpowiedź, że propozycja zostanie przedstawiona do projektu budżetu na 2020 r. Oczywiście ostateczną decyzję podejmie Rada Miejska. Taki jest oczywiście klucz do tych wszystkich spraw. Szanowni Państwo oświetlenie i drogi, oświetlenie nawet jak tej drogi nie ma, jest jaka jest nawet gruntowa, ale oświetlenie jest elementarną sprawą, bezpieczeństwo i to jest, apel do wszystkich do Pana Burmistrza, ale też do radnych, żeby sobie nie pozwalali po prostu na takie kontynuowanie bylejakości. Tak nie może być. Nie może być obywatel, który płaci podatki, gdziekolwiek mieszka, żeby prosił o lampę, pisał, protestował, zadawał pytania przez radnych. To jest elementarna sprawa. Pije kawę, czyta gazetę i ma po prostu oświetlenie przed domem. Tak to powinno być w XXI w. Przepraszam, że mówię to z pewną dozą emocji, ale nie mieści mi się to w XXI w. w głowie, że mówimy o oświetleniu, o drogach, jeszcze o wodzie, kanalizacji. Oczywiście budynku kultury itd. to jest też coś, co jest potrzebne, ale proszę Państwa mówimy o elementarnej infrastrukturze i podejdźmy do tego w sposób odpowiedzialny i żebyśmy po prostu nie czuli się jak, ja się czuję, no nie wiem, jak, nie użyję tego słowa. Przepraszam. Zamykam tą sprawę i uważam, że dość tego i po prostu zajmijmy się sprawami podstawowymi. Od tego trzeba zacząć, to też jest kultura. Odpowiedź
19. 24.04.2019r. VIII sesja RM Następna sprawa, to już dzisiaj zostało poruszone w takcie oczywiście innej dyskusji, ale zadano mi pytanie w sprawie goleniowskiej telewizji, Telewizja Fakty Goleniów. Ja to nazywam Kornika, Kronika Wydarzeń w Goleniowie, Kronika Goleniowska i tam są trzy podejścia przy zamknięciu informacji ,właśnie profil Twój Burmistrz. Zadano mi pytanie, czy jeżeli jest to telewizja publiczna, to nie powinno być jedno podejście na koniec zamknięcie Gmina Goleniów, jako Gmina Goleniów. Wydaje mi się, że to może Panu Burmistrzowi umknęło. Nie wydaje mi się, że chciałby korzystać z własnych profili, czy Facebooka, żeby też było to na stronie telewizji Gminy Goleniów. Prosiłabym o zweryfikowanie ewentualnie, żeby to była telewizja publiczna Gminy Goleniów. Odpowiedź
20. 18.06.2019r. Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej

Wniosła o interwencję dotyczącą przejazdu kolejowego na ul. Nowogardzkiej w Goleniowie. Od kilku dni nieczynna jest tam sygnalizacja świetlna. Obok przejazdu znajduje się drzewo, które w sposób znaczny uniemożliwia widoczność, a pobocze drogi jest zarośnięte. 

Odpowiedź
21. 27.11.2019r. XIV sesja RM Wniosek o wykonanie robót budowlanych polegających na pokryciu płytami youmbo odcinka drogi, to jest ok. 56 m, na działce nr 443/5 położonej w Żółwiej Błoci. Odpowiedź
22. 27.11.2019r. XIV sesja RM Następny wniosek dotyczy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Goleniowie. Mieszkańcy Kolonii Budno proszą o ograniczenie prędkości na drodze nr 113. To też jest droga wojewódzka, odcinek drogi nr 80. Pojazdy rozwijają bardzo dużą prędkość, odcinek ten stanowi bardzo duże zagrożenie dla takiego podstawowego bezpieczeństwa.

Odpowiedź

Odpowiedź

23. 27.11.2019r. XIV sesja RM Następny wniosek dotyczy budowy, w pierwszej kolejności, ciągu pieszo-rowerowego na odcinku wiaduktu WD2 Miękowo, aby przedłużyć stworzenie pełnej pętli ciągów pieszo-rowerowych łączących miejscowości Miękowo, Białuń, Żółwia Błoć z Goleniowem i przeprawą po pętli w kierunku od strony Żółwiej Błoci, jak i od strony Miękowa. Dokonanie tego fragmentu ciągu ma powiązanie ze złożonymi 07 października 2015 r. petycjami dotyczącymi budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Miękowo i Białuń, które zostały ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2016-2020. Dodatkowo rozwiązanie to usprawni poruszanie się po drodze Powiatowej między wiaduktem, a Miękowem, która w chwili obecnej jest za wąska, aby nanieść na nią oznakowanie poziome i elementy drogowe. Zostało to stwierdzone, Proszę Państwa podczas spotkań z mieszkańcami Żółwiej Błoci, Białunia i Miękowa. Stworzenie tego odcinka pieszo-rowerowego zapewni zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa i przyczyni się do pełnej realizacji projektu budowy ścieżek rowerowych w naszej Gminie, o którym wspominał Pan Burmistrz Robert Krupowicz – wpis na oficjalnym profilu Facebook z 20 listopada 2014 r. Odpowiedź
24. 27.11.2019r. XIV sesja RM Kolejny wniosek dotyczy zbiorników wodnych w Żółwiej Błoci i Glewicach. Są to zbiorniki wodne, w Glewicach jest to teren nieogrodzony, w Żółwiej Błoci ogrodzenie jest w bardzo złym stanie technicznym. W Żółwiej Błoci dodatkowo teren jest zarośnięty od kilku lat monitujemy o zapewnieniu bezpieczeństwa w tym obszarze. Nie wykorzystuję Proszę Państwa tragedii, która się wydarzyła w Szczecinie na zbiorniku wodnym, tylko jeszcze raz apeluje, aby takie sprawy dotyczące bezpieczeństwa nie trwały kilka lat. Odpowiedź
25. 27.11.2019r. XIV sesja RM Kolejny mój wniosek dotyczy sprawy Strugi Miękowskiej w Żółwiej Błoci. Zgłaszałam kilkukrotnie od kilku lat o bardzo zaniedbanym utrzymaniu tej strugi. Do dzisiaj ta struga jest zaniedbana, porośnięta krzewami, drzewami wręcz. Tym bardziej to źle wygląda, ponieważ wybudowany został odcinek pieszo-rowerowej ścieżki z nową jezdnią z bardzo ładnym oświetleniem i jak zwykle to, co wokół otacza tą drogę jest w bardzo złym stanie i nie przynosi to absolutnie dobrej chluby Gminie Goleniów, chociaż nie jest to wina Gminy Goleniów, ale prosimy tutaj o to, aby Wody Polskie doprowadziły tą Strugę do właściwego stanu technicznego.

Odpowiedź

Odpowiedź

26. 27.11.2019r. XIV sesja RM Panie Burmistrzu składam wniosek, ponawiam wniosek dotyczący wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Nie było mnie przez kilka miesięcy, byłam na zwolnieniu lekarskim. Nie wydaje mi się, że w tej sprawie cokolwiek się zmieniło. W każdym razie dotarły do mnie głosy od osoby, która jest bardzo chora na nowotwór i potrzebuje pewnych rzeczy i nie stać jej na zakupienie. Wydaje mi się, że to jest kolejna rzecz, która po prostu wymaga jakiegoś szybkiego rozwiązania, bardzo szybkiego i poprosiłabym, aby ten temat został poruszony i żeby faktycznie ta wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób potrzebujących w mieście Goleniów została zorganizowana i uruchomiona. Odpowiedź
27. 09.01.2019 r.
Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu 

Wniosła o udzielenie informacji dotyczącej kosztów, jakie poniosła Gmina Goleniów w związku z planowaną inwestycją Centrum Kultury
w Goleniowie. 

Odpowiedź
28. 18.12.2019r. XVI sesja RM

Składam wniosek o uzupełnienie odpowiedzi, pod którą podpisał się Pan Zastępca Burmistrza Henryk Zajko odnośnie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Napisał Pan w tym piśmie, że „wypożyczalnią sprzętu kieruje Pani mgr Aleksandra Holek, ul. Pocztowa 43, II piętro i podany jest telefon stacjonarny. Wypożyczalnia udostępnia sprzęt nieodpłatnie”. Kolejna informacja, że druga wypożyczalnia znajduje się w Profi-Med, podany jest adres i telefon. Chciałabym wiedzieć, kiedy te wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego są czynne, w jakich godzinach przede wszystkim. Jak ta informacja jest rozpowszechniona wśród wszystkich mieszkańców ? Czy ktoś w sobotę,w niedzielę może tą informację śledzić na stronach internetowych Gminy Goleniów ? W odpowiedzi podany jest telefon stacjonarny i często tego telefonu nikt nie odbiera, ponieważ te osoby są w terenie. Jest to informacja taka zbywająca jakby temat, a temat jest bardzo istotny dla mieszkańców Gminy Goleniów.

Odpowiedź
29. 16.01.2020 r. Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej Wniosła o informację, jakie są postępy w sprawie ul. Grenadierów i ul. Metalowej. Odpowiedź
30. 05.02.2020 r. XVII sesja RM Proszę o podanie kwoty za rok 2019 na podstawie faktur utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie Goleniów, z podziałem na miasto, na wieś, w tym na Park 750-lecia w Goleniowie.

Odpowiedź

Odpowiedź

31. 05.02.2020 r. XVII sesja RM Proszę o zwrócenie się do Wód Polskich o podanie dokładnego terminu wykonania prac konserwatorskich na Strudze Goleniowsko-Miękowskiej. Mamy od dwóch lat odpowiedź, że to zadanie zostało ujęte w planie rzeczowo-fiansowym. Jednakże do 2020 r. nic nie zostało wykonane. Struga Miękowska, która ma ciek w Żółwiej Błoci jest w stanie katastrofalnym. Od kilkunastu lat została po prostu zaniedbana. W związku z tym prosimy o dokładny termin tych prac.

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

32. 05.02.2020 r. XVII sesja RM Kolejny mój wniosek dotyczy połączeń komunikacyjnych, dotyczy miejscowości Żółwia Błoć i dotyczy przewoźników, którzy obsługują linię Nowogard, czy też poza Nowogardem, Goleniów – Szczecin. Okazuje się, że walczyliśmy o to, aby przystanki autobusowe były zlokalizowane przed węzłem S6, czyli w pobliżu Żółwiej Błoci. Okazuje się, że przewoźnicy omijają wiaty przystankowe, oświetlone. Nie zatrzymują się, w ogóle nie docierają. Ja wiem, że to nie jest w kompetencji bezpośredniej Gminy Goleniów, jednakże mieszkańcy Pana Burmistrza proszą o  podjęcie rozmów, żeby wykluczenie, które obecnie dotyczy nas zostało usunięte.

Odpowiedź

Odpowiedź

33. 29.04.2020 r. XVIII sesja RM Szanowni Państwo, zwracam się do Pani Przewodniczącej z prośbą w związku z obecną sytuacją i chudymi latami, bo one się rozpoczęły chude lata, a mieliśmy bardzo tłuste lata. Proszę o przywrócenie stawek diet przed podwyżką, biorąc pod uwagę okoliczności i koszty jakie ponoszą wszyscy tego, co się dzieje, zarazy a nie zanosi się, że będzie lepiej. Pokłosiem tego będą oszczędności. Sołtysi proporcjonalnie do podwyżek diet dla radnych wnoszą wniosek o podwyżki dla sołtysów, co oczywiście jest to dla mnie zrozumiałe. Jest to wniosek do Pani, do wszystkich którzy przygotowali uchwałę od razu na starcie rozpoczynając kadencję o podwyżkę diet. Mamy chude lata. Nie będzie lepiej. W związku z tym jest to prośba podykotowana w imieniu też mieszkańców. Odpowiedź
34. 29.04.2020 r. XVIII sesja RM Drugi mój wniosek kieruję do Pana Burmistrza, w związku z tym, że to nie jest tylko moja opinia, ale wiele osób zwraca uwagę, że Pan ma wyjątkowe talenty medialne i naprawdę to są talenty z branży medialnej. W związku z tym byłoby wspaniale gdyby szukać oszczędności w Wydziale Promocyjnym, a on tam podajże ogrania kwotę ponad 700 000 zł w budżecie, żeby zrezygnować np. z Pana Chacińskiego, który jest wspaniałym radiowcem. Pamiętam go z programów radiowych. Jednakże biorąc pod uwagę obecną sytuację i budżet Gminy. Przyjdą lepsze lata, tłuste lata i może faktycznie będzie nam potrzebna taka super telewizja, ale póki co uważam, że biorąc pod uwagę obecną sytuację prosiłabym w imieniu mieszkańców o zrównoważenie ponoszenia kosztów i żebyśmy po prostu zrezygnowali z Wydziału Promocyjnego. Zatrudnieni są świetni pracownicy w Magistracie, którzy na pewno w sposób przejrzysty i dobry przekażą informacje. Odpowiedź
35. 29.04.2020 r. XVIII sesja RM Proszę o naprawę chodników na ul. Zakładowej. Kostka brukowa zapada się, co kilkanaście metrów. Są to dosyć niebezpieczne różne nierówności, które oczywiście nie powinny mieć miejsca. Odpowiedź
36. 27.05.2020r. XIX sesja RM Wnioskuję o uporządkowanie informacji które są przekazywane radnym i mieszkańcom. Chodzi mi  o sprawozdanie z działalności Burmistrza, w pkt. 1 inne wydarzenia, ważne wydarzenia jest informacja odnośnie zapewnienia uczniom dostępu do internetu, że Gmina pozyskała 100 000 zł na zakup. Z tego, co wiem z mediów jest to program rządowy. Nie wiem, czy Minister Cyfryzacji, czy Minister Edukacji. Chodzi o uściślenie. Dobrze, że tak się stało, ale żeby to była kompletna informacja, że jest to realizowane zadanie rządowe. Oczywiście pionizujemy do samorządu, do jednostek samorządu terytorialnego i to jest bardzo dobra informacja, ale faktycznie w mediach można było zobaczyć szaleństwo po prostu wójtów, burmistrzów  i wszystkich innych władz w noszeniu laptopów. Bardzo dobrze będą służył, ale rzeczywista relacja skąd te pieniądze są i jest to rządowy program. Odpowiedź
37. 27.05.2020r. XIX sesja RM Proszę o uporządkowanie informacji, która została przekazana Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu, która była dyskutowana 18 maja  i jest to informacja na temat infrastruktury edukacyjnej oraz koncepcji zmian w funkcjonowaniu oświaty. Dociekałam kto tą informację przygotował, zespół, w jaki sposób, ale tam po prostu Przewodniczący Łebiński mnie zgasił, jak straż pożarna. W związku z tym wracam do tego tematu, żeby została uzupełniona informacja, kto sporządził, jaki zespół. Bardzo dobry przykład jest z tych dzisiejszych informacji, projektów uchwał, gdzie mamy napisany zespół, który uczestniczył w opracowaniu dokumentów. Jest to absolutnie wzór do przygotowania kolejnych dokumentów. Jeszcze wnioskuję, aby ta informacja na temat infrastruktury edukacyjnej oraz koncepcji zmian funkcjonowania oświaty została i na przyszłość była zawsze przekazana do szkół, jako wiadomość. Tym bardziej, że tutaj głównie chodzi o trzy placówki Komarowo, Kliniska i Lubczyna, do wiadomości. Jak budujemy społeczeństwo obywatelskie, a wiemy, że będzie dyskusja na temat koncepcji, to warto, żeby od początku mieszkańcy śledzili, jakie są koncepcje i były przygotowane do dyskusji. Odpowiedź
38. 27.05.2020r. XIX sesja RM Kolejny wniosek dotyczy kosztów za oświetlenie. Wnioskuję, żeby zostały wyrównane różnice, jeżeli chodzi o zacofanie cywilizacyjne między miastem, a sołectwami w Gminie Goleniów, ponieważ otrzymałam za 2019 r. wyliczenie faktur za utrzymanie oświetlenia. Oświetlenie uliczne miasta Goleniów wynosi 459 380,80 zł. Oświetlenie na wsiach wynosi 231 007,30 zł. Oświetlenie parku 750-lecia w Goleniowie koszt 21 098,19 zł. Czyli koszty oświetlenia parku, jeżeli podzielmy kwotę oświetlenia ulicznego poza granicami, czyli sołectw, jest wyższe jak niektórego sołectwa. Wydaje mi się proszę Państwa i wniosek jest absolutnie uzasadniony już po przez ostatnią sytuację pandemiczną, co jest ważne jakie są priorytety ważne. Proszę Państwa, na pewno oświetlenie, na pewno zapewniona woda bieżąca, elementarne rzeczy podstawowe, to jest proszę Państwa, zadanie Gminy i obnażył, co jest niezbędne, co jest podstawowe. W związku z tym wnioskuję, poza tym komisja, która 10 lat liczy lamy, chyba już Chińczycy prawdopodobnie się policzyli, w Gminie nie policzyliśmy wszystkich lamp na obszarach wiejskich. Ja gratuluję, bo to już po prostu jest dla mnie kompromitujące. Odpowiedź
39. 27.05.2020r. XIX sesja RM Kolejny wniosek dotyczy utrzymania Strugi Miękowskiej. Chodzi mi o odcinek na terenie sołectwa Żółwia Błoć. Ja dziękuję bardzo za pisma skierowane do Wód Polskich przez Pana Burmistrza. Otrzymaliśmy odpowiedź, która absolutnie nie daje nam odpowiedzi. My nie wiemy w jakim czasie będzie konserwowana Struga Miękowska w Żółwiej Błoci. Odpowiedź jest, że była konserwowana. Wiem, mieszkam w Żółwiej Błoci. Jest zarośnięta, porośnięta. Wygląda po prostu jak zapuszczony teren, porośnięty drzewami, krzakami. W zasadzie ciek, można powiedzieć, jest niedrożny, Struga jest niedrożna. Więc ponawiam znowu do Pana Burmistrza wniosek o to, żeby wystąpił do Wód Polskich o spotkanie przedstawiciela Wód Polskich w Żółwiej Błoci z przedstawicielem Gminy Goleniów, sołectwem i również z moją skromną osobą. Odpowiedź
40. 27.05.2020r. XIX sesja RM Kolejny wniosek dotyczy, Szanowni Państwo, mojego wniosku w którym przedstawiłam stan czystości i utrzymania pojemników na odpady w mieście Goleniów. Zaznaczyłam, że jest bark estetyki utrzymania właściwego porządku właśnie w tych miejscach, gdzie są pojemniki. Otrzymałam odpowiedź od Pana Prezesa PGK, za którą oczywiście dziękuję. Jest wyczerpującą odpowiedzią i faktycznie bardzo kompetentną. Jednocześnie daje bardzo ważny wniosek, że za brak utrzymania czystości odpowiadają właściciele nieruchomości. W związku z tym, że mamy Regulamin utrzymania czystości, ja bym nie chciała do tego tematu wracać, proszę o egzekwowanie Regulaminu od właścicieli nieruchomości utrzymania tych miejsc na właściwym poziomie, żebyśmy do tego wstydliwego tematu  nie wracali. Mamy służby, mamy Straż Miejską. Wydaje mi się, że jeżeli Państwo nie radzi sobie jako Gmina, jest też odpowiedzialna za porządek publiczny Policja. Naprawdę powinniśmy w końcu skoczyć z taką sytuacją z jaką mamy do czynienia w niektórych miejscach centralnych  w Goleniowie. Odpowiedź
41. 27.05.2020r. XIX sesja RM Kolejny wniosek dotyczy komunikacji przewozów w Żółwiej Błoci. Otóż wystąpiłam do Pana Burmistrza z prośbą o zajęcie stanowiska, jak również nawiązanie współpracy z przewoźnikami, ponieważ Żółwia Błoć po wybudowaniu węzła została wykluczona komunikacyjnie. Mamy wybudowane przystanki komunikacyjne w miejscowości Żółwia Błoć, ale do nas nie zajeżdżają przewoźnicy. Bardzo dziękuję tutaj Panu Burmistrzowi, bo faktycznie jest to też drugie pismo, które jest wyczerpujące. Prosiłabym o kontynuację i w dalszym ciągu współpracę  z przewoźnikami i zaznaczenie, że zależy mieszkańcom wsi Żółwia Błoć na godzinach 1000, 1100. To są te godziny, gdzie my nie mamy łączności
z miastem, pomimo, że mamy naprawdę bardzo blisko. Ta godzina 1500, 1600 jest akceptowana przez nas. Brak natomiast dojazdu do miasta w godzinach rannych, czyli godzina mniej więcej 1000, 1100. I tutaj w imieniu mieszkańców kontynuuję oczywiście tą prośbę, żeby to zostało w jakiś sposób rozpatrzone i było rozstrzygnięte na korzyść mieszkańców Żółwiej Błoci i biorąc oczywiście pod uwagę przewoźników.
Odpowiedź
42. 02.06.2020r. Komisja Rewizyjna Wniosła o sprawdzenie jakości dostarczanych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także zakupu i wyposażenia mieszkańców nieruchomości w pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpowiedź
43. 16.06.2020r. Stałe komisje Wniosła o przekazanie radnym Rady Miejskiej w Goleniowie opisu koncepcji budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Goleniowie. Odpowiedź
44. 24.06.2020r. XX sesja RM Panie Burmistrzu zwracam się z prośbą, myślałam, że już nie będę o tym informować jak dziury w drodze gminnej w Żółwiej Błoci wynika ze Strategii Gminy, że ten stan jest monitorowany, mamy już koniec czerwca, a po prostu nie mamy informacji, kiedy takie prace będą wykonane, czy to coś normalnego jak drogi kilkudziesięcioletnie, żeby po prostu były w miarę bezpieczne. Prosiłabym o informację telefoniczną, nie papierową, czy też e-mail, kiedy w drodze gminnej w Żółwiej Błoci będą załatane dziury. Odpowiedź
45. 24.06.2020r. XX sesja RM Kolejna sprawa dotyczy budowy nowego dworca, który wiemy, że ma nastąpić w najbliższych miesiącach, w  związku z ostatnią prezentacją wizualizacji i krótkiego opisu i pytań radnych. Wiemy, że dzisiaj dostaliśmy odpowiedź na pytania w sprawie właśnie wizualizacji i pytań. Ja uważam i przede wszystkim kieruje się Strategią Gminy do 2023 r., która powinna stanowić katechizm realizacji zadań i też konsultacji i transparentności dla mieszkańców, jest nazwane to zadanie, że jest ranga bardzo znacząca. To już świadczy o tym, że temat musi być przedstawiony na sesji. Takie jest moje zdanie, ponieważ też ma swoją rangę. W związku z tym, że dzisiaj nie udało się, a mamy już odpowiedzi, prosiłabym Panią Przewodniczącą, żeby jako reprezentująca nas wszystkich radnych czuwała nad tym, żeby ten punkt był jak najistotniejszy i żeby wszyscy mieszkańcy mogli się dowiedzieć, jaki będzie kolor, jak będzie wyglądać dworzec, ponieważ program funkcjonalno-użytkowy ma 100 stron.  Pani Przewodnicząca, mnie troszeczkę jakby do kąta ustawiła w obecności mojego Dyrektora, że mam nie zabierać dużo głosu ani rozmawiać, ponieważ jest Informacja na temat bezpieczeństwa. Nie było to strategiczne z Pani strony, na pewno nie jest to dobry standard postępowania, ale absolutnie przyjmuje to, bo to już nie jedno takie dla mnie, jakieś niezbyt może odpowiedzialne zachowanie, ponieważ jesteśmy dorosłymi osobami i uważam, że to było nie na miejscu. Jednakże wracam do tematu dworca, proszę żeby ten temat był absolutnie potraktowany priorytetowo ze względu na mieszkańców. Stu stronnicowy dokument jest trudny dla każdego, i  dla mnie, nie jestem fachowcem i ktoś mi powiedział, niech Pani mi pokaże burmistrza, który stustronicowy folder opracowuje wyborczy, albo radnego. Tego nikt nie przeczyta proszę Pani, po prostu to wyrzuci, nawet się tym nie zainteresuje. On jest owszem, ja go nie oceniam, to jest dokument budowalny i potrzebny, niezbędny, ale chodzi o krótki opis, streszczenie, informacje takie bardzo proste, komunikatywne dla mieszkańców, jak będzie wyglądał dworzec, na który wszyscy czekamy, który był zapowiedzią strategiczną, wyborczą Pani komitetu wyborczego, z którego Pani też startowała. To nie jest przytyk, ale większość tu radnych, którzy reprezentują tu większość szli z tym sztandarem, tak i jak 10 lat temu też w Strategii jest ten punkt, więc chyba każdy zasługuje na to, żeby ten punkt był nagłośniony, żeby była poświęcona temu sesja, żebyśmy poznali wszystkie istotne rzeczy. Odpowiedź
46. 24.06.2020r. XX sesja RM Ja bym chciała jeszcze dodać do wniosku tego, że chcę zobaczyć, przeprowadzić taką wizję, które drzewa zostaną wycięte. Jest ponad 60 drzew, które będą wycięte w związku z tym projektem, aczkolwiek tutaj inżynierowie, architekci bardzo zaakcentowali, że projekt wymagałby zrezygnowania z pewnych rozwiązań, żeby ocalić drzewa. To jest bardzo ważny aspekt biorąc pod uwagę bardzo dużą wycinkę drzew, a na Wojska Polskiego do dzisiaj po prostu niektórzy twierdzą, że te lipy, które zostały wycięte, to jest duży, duży błąd. W związku z tym proszę o wskazanie do 01 lipca, z kim mogę zobaczyć, z jakim pracownikiem Urzędu, które drzewa zostaną wycięte. Chciałbym zobaczyć te drzewa. Jak również wprowadzenie punktu budowy dworca, jako punktu priorytetowego do obrad sesji przede wszystkim służący mieszkańcom, jego transparentności. Odpowiedź
47. 24.06.2020r. XX sesja RM Jeszcze jeden wniosek chciałam zgłosić, mam sprzeczne informacje na temat przyłącza internetowego w świetlicy w Żółwiej Błoci. Jest to placówka, świetlica socjoterapeutyczna. W Żółwiej Błoci mamy światłowód i dowiedziałam się od kilku mieszkańców, że właśnie w świetlicy nie ma możliwości korzystania z internetu, czy też prowadzenia jakiś zajęć, korzystania z różnych projektów unijnych. Niektórzy mówią, że jest, więc są sprzeczne informacje i prosiłabym na ten temat o odpowiedź. Jeżeli nie mam to o podjęcie działań żeby ta infrastruktura była doprowadzona. Odpowiedź
48. 28.07.2020r. Komisja Rewizyjna

Wniosła o:

- zobowiązanie Straży Miejskiej na reagowanie na brak porządku w Gminie Goleniów. Chodzi o bloki przy plantach, mianowicie przy murze jest mnóstwo butelek, spotykają się tam ludzie, którzy nadużywają alkoholu, a także załatwiają potrzeby fizjologiczne. W związku z tym wniosła o przekazanie w trybie natychmiastowym nadzoru oraz uporządkowania tego obszaru miasta.

- uporządkowanie terenu przy Bramie Wolińskiej, tj. zarośniętej trawy, usunięcia brudu, ubytków w kamieniu, naprawy poręczy drzwi, które są obustronnie zniszczone i zużyte.
Odpowiedź
49.  08.09.2020r. Komisja Rewizyjna 

Wniosła o udostępnienie umowy Gminy Goleniów nr 252/2018 z dnia 01 lutego 2018 r. zawartej z GWiK Sp. z o.o. regulującej zasady wzajemnej współpracy w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów.

Odpowiedź
50. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Chciałabym prosić Pana Burmistrza o przedstawienie stanu w sprawie załatwienia i rozwiązania problemu zbiornika wodnego w Żółwiej Błoci. Kilka lat temu sprawa została zgłoszona. Stan zbiornika wodnego w Żółwiej Błoci jest w bardzo opłakanym stanie. Jego ogrodzenie, w zasadzie tylko przypomina ogrodzenie. Jest porośnięty, zaniedbany, niebezpieczny. Kilka lat nie mamy odpowiedzi, co w tej sprawie zrobiono. Więc proszę przedstawić przebieg załatwiania tej sprawy i kiedy nastąpi rozwiązanie tego problemu ze skutkiem pozytywnym.

Odpowiedź

Odpowiedź

51. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Następna kwestia dotyczy dróg gminnych w Żółwiej Błoci. Stan tych dróg jest bardzo zły. Zostały załatane dziury, które były dosyć głębokie  i niebezpieczne. Jednakże droga tylko przypomina z nawierzchni drogę asfaltową. W związku z tym wnosimy o przeprowadzenie kapitalnego remontu dróg gminnych w Żółwiej Błoci. Odpowiedź
52. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Kolejna sprawa dotyczy przewozów. Sytuacja przypomina mi absolutnie film Barej, który jest najbardziej jaskrawym przykładem, co zupełnie nie powinno mieć miejsca. Wybudowano przystanki w Żółwiej Błoci, przy drodze nr 6, na poziomie węzła. Otóż przewoźnicy nie zjeżdżają na węzeł w kierunku Nowogardu, ponieważ przemieszczają się bezpośrednio starą drogą, nazywamy to w kierunku lotniska do Glewic. Nikomu to się  nie opłaca. Jest taka sytuacja, że mamy uczniów, którzy dojrzeją do Nowogardu do szkoły i nie mogą się dostać z Żółwiej Błoci do Nowogardu bezpośrednio. Muszą dojechać do Goleniowa, z Goleniowa przez Glewice do Nowogardu. Sytuacja jest nieprzeciętna. Prosiłam proszę Państwa, mówię to głośno, Pana Adama Fedeńczaka, który jest osobą ze wszech miar znaną, bo jest również radnym Sejmiku Wojewódzkiego, o wpłynięcie, o zmianę tej sytuacji. Do dziś nie mamy żadnego rozwiązania. Dochodzimy do drogi nowogardzkiej prawie kilometr, żeby dojechać gdziekolwiek. To jest niesamowita sytuacja. Ja to już zgłaszałam i proszę Pana Burmistrza o bardzo rychłe, pilne, bardzo szybkie rozwiązanie tego niechlubnego problemu, ponieważ mamy oświetlone przystanki, a nie możemy z nich korzystać. Oczywiście służymy pomocą i wszech miar może nagłośnienie tej sprawy poprzez media. Jeżeli nie znajdziemy rozwiązania normalnego, bo to jest przeszkoda, jak rozumiem, bo sprawa od kilku miesięcy stoi w miejscu. Nagłośnimy ten temat. To nie jest absolutnie straszenie. Chcemy tylko przypomnieć, że miało nie być wykluczenia przemieszczania się, a niestety jest wykluczenie. Odpowiedź
53. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Kolejna sprawa dotyczy świetlicy w Glewicach. Na Komisję Spraw Społecznych został przygotowany materiał na temat korzystania ze świetlic w poszczególnych miejscowościach. Dowiedzieliśmy się, że w Glewicach w świetlicy nic się nie dzieje. Proszę Państwa, tutaj wszyscy pamiętamy jak miała być budowana w Glewicach świetlica.  Zostało to zdjęte przez klub, nazywałam to Klub Platformy Obywatelskiej, który reprezentował radny Pan Wojciech Łebiński. Zostało to skreślone. Pan radny Łebiński mówił do mnie: „Pani Chodyko spokojnie. W następnym roku będzie świetlica”. Już trzeci rok będzie od tego wydarzenia i nie ma żadnych ruchów. Chciałabym wiedzieć, co w tej sprawie wykonano. Czy doszło do przekształcenia działki, która należy do agencji. Obecnie jest tam tzw. boisko. Wiem, że Pan sołtys z mieszkańcami był u Pana Burmistrza Henryka Zajko, że poczyniono jakieś ruchy. Dzwoniono do mnie wczoraj i pytano, jaki  jest etap. Kiedy będzie działka przeznaczona na budowę świetlicy w Glewicach. Nie ma tam świetlicy, tylko jest budynek. Dzieci po prostu nie mają żadnych warunków, żeby spotkać się po południu po lekcjach, żeby spędzać czas zgodnie z ustawą, która powinna zapewniać dzieciom pobyt nieodpłatny w takich świetlicach wiejskich socjoterapeutycznych. Odpowiedź
54. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Kolejna sprawa. Do dzisiaj nie mam odpowiedzi w sprawie Strugi płynącej w Żółwiej Błoci. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki Wody Polskie w Żółwiej Błoci. Mija już klika miesięcy od tego wydarzenia, od złożenia wniosku. Struga jest porośnięta drzewami. Nie wiem, czy to był żart, czy też nie, ale usłyszałam, że to jest naturalne, że drzewa powinny rosnąć w Strudze. Nie znam takiego rozwiązania. W Goleniowie w zasadzie też powinny w Strudze Goleniowskiej być porośnięte drzewa. Nie ma ich. To chyba jest błąd. W każdym bądź razie traktuję to jako dowcip. Proszę o odpowiedź, co w tej sprawie zostało zrobione. Odpowiedź
55. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Proszę o zwiększenie kwoty na zabytki sakralne w Gminie Goleniów. 50 000 zł, to proszę Państwa, jest zbyt niska kwota na tak ważne, cenne obiekty zabytkowe. Wydajemy na Rampę, wydajemy na Wieżę Design grube miliony. Są to obiekty, które zasługują na wyjątkowe traktowanie, a w większości są naprawdę w bardzo złym stanie. Wymagają rewitalizacji. Chciałabym prosić o pochylenie się Rady w tej kwestii. Odpowiedź
56. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Składam wniosek o zajęcie się mostem na ul. Szczecińskiej. Każdy z nas na pewno widzi w jakim jest on stanie. Jest tam bardzo widoczna korozja. Wystające elementy metalowe bardzo niebezpieczne. Wygląda tak, jakby po prostu nie było gospodarza w mieście. Nie powinno tak być. Odpowiedź
57. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Zwracam uwagę na brak czystości w mieście. To, co się dzieje przy Bramie Wolińskiej pozwoliłam sobie zgłosić do Straży Miejskiej. Po prostu wstydzę się tego miejsca. Jak powinno wyglądać miasto, to proszę Państwa, najlepsze są przykłady, bo słowa uczą, a czyny jednak pokazują jak powinno być. Proszę zobaczyć teren wokół PZU. Wymieniam to głośno, ponieważ tak powinno wyglądać miasto. Jak ktoś nie widział, to zachęcam przejść się, zobaczyć. Obok jest Brama Wolińska. Jestem zdumiona, że tak może wyglądać obiekt gminny. Odpowiedź
58. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Drzwi, które są zamontowane do tego punktu informacyjnego w Bramie Wolińskiej nadają się już do wymiany. Są one niechlujne, nieestetyczne. Proszę o zajęcie się tą sprawą. Odpowiedź
59. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Proszę o przedstawienie planów inwestycyjnych odnośnie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Białuń–Miękowo–Goleniów. Przede wszystkim przedstawienie rozwiązania drogowego na odcinku Miękowo–Goleniów przez słynny wiadukt woliński. Jest to droga powiatowa, która jest zbyt wąska jest bardzo niebezpieczna i uczestnicy tej drogi, którzy przejeżdżają najczęściej rowerem rekreacyjnie, skarżą się na bezpieczeństwo. Uważam, że ten problem posinień być jednak rozwiązany w najbliższej krótkiej przyszłości. Odpowiedź
60. 20.10.2020r. Wspólne posiedzenie komisji

Wniosła o przedstawienie informacji, jakie Gmina Goleniów podjęła działania w konkretnych placówkach oświatowych, na przestrzeni ostatnich 5 lat, aby poziom nauczania został podniesiony.

Odpowiedź
61. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Proszę podać informację, ile szkół podstawowych posiada obsługę w szkole kadrowo-finansową ? Ile jest zatrudnionych pracowników administracyjnych?

Odpowiedź

Odpowiedź

62. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Następny wniosek dotyczy powtarzającego się problemu z brakiem bieżącej wody dobrej jakości w Glewicach. Ostatnio mieliśmy kilka przypadków w ciągu roku, że woda była niezdatna do spożycia, zanieczyszczona bakteriologicznie, czytam o tym w informacji zamieszczonej na stronie Gminy Goleniów, jak również wiem od mieszkańców. Oczywiście to przez ostatnie lata jest standard, że mieszkańcy nie mają dobrej, zdatnej wody do picia. Proszę o odpowiedź jakie działania zostały podjęte w tej kwestii i czy mieszkańcy mogą już zapomnieć o tym, że takie sytuacje będą się powtarzały. Płacą przecież rachunki za wodę, która jest zdatna do spożycia. Wniosek dotyczy niezdatnej wody do spożycia we wrześniu w Glewicach i wnioskuję, żeby mieszkańcy mieli zapewnioną dobrej jakość wody. Chciałabym, aby Pan Burmistrz udzielił informacji w tym zakresie, co zostało zrobione do dzisiaj, jakie zostały podjęte działania.

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

63. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Ilu mieszkańców złożyło wnioski na wymianę pieców i kotłów węglowych na nowe niskoemisyjne źródła ? Odpowiedź
64. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Następny wniosek dotyczy wniosków, które składali mieszkańcy na wymianę pieców i kotłów węglowych na nowe niskoemisyjne źródła ciepła. W związku z tym chciałabym wiedzieć, czy zostały odrzucone jakieś wnioski i z jakiego powodu ? Odpowiedź
65. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Wnioskuję o przeprowadzenie działań edukacyjnych przez Wydział Ochrony Środowiska dotyczących ochrony środowiska, zwłaszcza powietrza atmosferycznego. Większość miejscowości w Gminie Goleniów korzysta z kotłów węglowych. Proszę Państwa, powietrze jest tak zanieczyszczone i też oczywiście rejony Goleniowa, że nie ma czym oddychać. W związku z tym wnioskuję o podjęcie działań edukacyjnych przez Wydział Ochrony Środowiska. Chciałabym, aby mi przekazano w formie pisemnej, jakie działania zostały już podjęte, a jakie będą podejmowane, żeby poprawić jakość powietrza atmosferycznego. Nawiązuje też do tego programu ochrony środowiska, który jest w Gminie realizowany. Odpowiedź
66. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Wnioskuję do Pana Burmistrz o skierowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska apelu mieszkańców Żółwiej Błoci o wykonanie budowy ekranów wzdłuż drogi S6. Jak również przedstawienie mieszkańcom wyników pomiaru natężenia hałasu jaki jest na granicy drogi S6 z miejscowością Żółwia Błoć.

Odpowiedź

Odpowiedź

67. 31.03.2021r. XXX sesja RM  Proszę w imieniu Konwentu Sołtysów, aby środki, które są przeznaczone na ten rok na przedsięwzięcia z uwagi na pandemię i trudne warunki, aby zostały przekazane na kontynuacje zadań na następny rok. Nie wiem, czy też nie na następne lata, bo trudno dzisiaj rokować, jak będzie przebiegała sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju. To jest serdeczna prośba, wniosek wszystkich sołtysów. Odpowiedź
68. 31.03.2021r. XXX sesja RM  Chciałabym prosić o przeprowadzenie konfrontacji w miejscowości Żółwia Błoć w sprawie zbiornika wodnego, który jest w naszej miejscowości i od nastu lat jest w bardzo złym stanie technicznym. Stan techniczny się pogarsza. Jednocześnie dziękuję Panu Burmistrzowi Henrykowi Zajko za skierowanie pisma do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w tej sprawie, jednak nie napawa dumą ta korespondencja. W związku z tym proszę o przeprowadzenie konfrontacji. Chciałabym w tym uczestniczyć, jak również mieszkańcy Żółwiej Błoci chcą w tym uczestniczyć, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Proszę Pana Burmistrza, aby doprowadził to do końca, ponieważ stan tego zbiornika jest, szeroko mówiąc, niebezpieczny dla zdrowia i życia potencjalnie każdego użytkownika, mieszkańca, jak również zwierząt. Odpowiedź
69. 31.03.2021r. XXX sesja RM  Jednocześnie korzystając z głosu chciałam przychylić się do podziękowań Pani radnej Danuty Faryniarz dla Pana Komendanta Straży Miejskiej. Oczywiście buduje to zaufanie. Takie to prawdziwe. Nie wypowiadając okrągłe zdania, Pan po prostu działa i możemy teraz wszyscy korzystać z parkingu swobodnie, bez problemu przede wszystkim mieszkańcy, my też jesteśmy mieszkańcami. Dlatego jestem pewna, że Pana Komendanta nacisk na wyegzekwowanie porządku i czystości w naszym mieście jest kwestią czasu, że doprowadzi Pan również do właściwego wyglądu. Oczywiście oczekuję tego i życzę powodzenia.  
70. 31.03.2021r. XXX sesja RM  Zwracam się z prośbą o przedstawienie listy zadań i obszarów, które były analizowane pod kątem szukania oszczędności, a to w kontekście planów sprywatyzowania stołówek w przedszkolach publicznych, gdzie organem prowadzącym jest Gmina Goleniów. To też jest istotne ze względu na to, że mieszkańcy zwracają się do mnie z prośbą, ponieważ nie doczytali się w kampanii wyborczej ostatniej tego zadania, tych planów. Gdyby byli przygotowani, że Pan Burmistrz planuje takie zadanie, to też byłaby inna frekwencja i to jest bardzo istotne. Jakie obszary, ile zadań było analizowanych ? Proszę taką listę, ile odbyło się spotkań roboczych i kto brał udział w tych spotkaniach analizujących szukanie oszczędności, że akurat padło to na dzieci, na obszar gdzie zajmujemy się opiekę nad dziećmi i akurat te oszczędności są tylko widoczne i wyłącznie w grupie najmłodszej, czyli dzieci, które uczęszczają do przedszkoli publicznych w Goleniowie ? Odpowiedź
71. 31.03.2021r. XXX sesja RM  Jednocześnie wnioskuję o otwartość, przejrzystość działania i oczywiście w tym dobrym znaczeniu, jak dobro wspólne dla wszystkich mieszkańców Gminy Goleniów w kontekście sprawy na Kościuszki. Ja jednocześnie dziękuję za spotkania. Przede wszystkim ukłon dla mieszkańców ul. Kościuszki. Wierzę, że Państwo po prostu wygracie tą sprawę dla dobra wszystkich mieszkańców Gminy Goleniów.  
72. 31.03.2021r. XXX sesja RM  Przepraszam bardzo, to chyba pomyłka jest, ale oczywiście korzystając z głosu dziękuję za przypomnienie o terenie wokół Bramy Wolińskiej, bo jest po prostu bez zmian. Jest bylejakość, jak w wielu miejscach w Goleniowie.  
73.

28.04.2021 r.

XXXI sesja RM
Chciałam złożyć kontynuację wniosku, na który otrzymałam odpowiedź, a dotyczy szukania oszczędności, jak dotychczas w obszarze oświaty, co skutkuje prywatyzacją kuchni w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Goleniów. Mój wniosek dotyczył wskazania, gdzie jeszcze w innych obszarach, czy też działach były dyskusje, spotkania, wnioski i szukanie tych oszczędności. Otrzymałam odpowiedź na wniosek tylko i wyłącznie dotyczący obszaru oświaty, a na mój wniosek dotyczący innych działów, obszarów jest zero odpowiedzi. Jest to bardzo ważny wniosek biorąc pod uwagę spotkanie Komisji Budżetu dotyczący dzisiejszych spraw omawianych obligacji, czy też szukanie pieniędzy na ul. Metalową, która jest dla mnie priorytetem. Jednakże póki, co mamy tylko prywatyzację kuchni. Mój wniosek dalej kontynuuje, proszę o wyczerpującą odpowiedź, bardzo precyzyjną, przejrzystą, gdzie te oszczędności jeszcze według Państwa powinny być znalezione i na pewno taka organizacja pracy w Gminie, w Urzędzie powinna to wykazać. Przy tym wniosku również chciałabym Panów Burmistrzów prosić o odpowiedź, ponieważ miałam wiele telefonów osób zatrudnionych w kuchniach. Większość z nich miała łzy i płakała, że otrzymała wypowiedzenia z pracy, które otrzymali z rąk dyrektorów placówek. Oczywiście to jest chyba taka kolej rzeczy, procedura zgodna z prawem. Jednakże chciałabym prosić, wnioskuję o przekazanie mi pisma, które zostało przekazane dyrektorom tych placówek, jak wyglądała treść i forma tego pisma o zwolnienie tych pracowników. Jaka forma była, czy pisemna, telefoniczna, mailowa ? Bardzo proszę o taką informację. Odpowiedź
74. 13.05.2021 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniosła o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jakie były kosztotwórcze czynniki utrzymania stołówek w 2020 r. w następujących przedszkolach: Przedszkole nr 2 w Goleniowie, Przedszkole nr 4 w Goleniowie oraz w Przedszkole w Mostach. Odpowiedź
75.

13.05.2021 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

Wniosła o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jak prowadzenie stołówek w ww. przedszkolach obciążyło budżet Gminy Goleniów w 2020 r. Odpowiedź
76. 13.05.2021 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniosła o natychmiastowe podjęcie działań w celu doprowadzenia pomp na Cmentarzu Komunalnym w Goleniowie do takiego stanu, by były praktyczne i łatwe w użytkowaniu,  mając na względzie również osoby starsze i niepełnosprawne. Podkreśliła, że obecnie pompy są niepraktyczne: nie można obsłużyć ich jedną ręką, a podczas ich użytkowania woda rozpryskuje się, ochlapując użytkowników. Odpowiedź
77. 26.05.2021r. XXXIII sesja RM Pierwszy wniosek dotyczy przedstawienia wszystkich zadań inwestycyjnych w 2021 r., które będą przeprowadzane na terenach wiejskich. Proszę o nazwę zadania, nazwę miejscowości i terminie realizacji.  
78. 26.05.2021r. XXXIII sesja RM Drugi wniosek dotyczy tematu, który od dekady zgłaszam, co najmniej od 5 lat, jak byłam sołtysem to już naście lat i nie został do dzisiaj zrealizowany. Jest to zbiornik wodny, który znajduje się w Żółwiej Błoci w centrum wsi. Jest on w bardzo złym stanie technicznym. Nawet „w złym” jest nieadekwatnym określeniem do tego, co tam się znajduje. Już zaczynając od ogrodzenia, jak również od zawartości. Do dzisiaj tego tematu, chociaż był podejmowany, nie został rozwiązany. Taka prosta rzecz nie została rozwiązana. Wymaga chyba nadzwyczajnych środków zaangażowania. Prosta rzecz, także prosiłabym, żeby w trybie pilnym został skutecznie wyprostowany temat, zabezpieczony ten zbiornik, ponieważ jego obecny stan stwarza realne zagrożenie zdrowia i życia. 
 
 
79. 26.05.2021r. XXXIII sesja RM Trzeci wniosek dotyczy też pilnej sprawy, jest to droga gminna, to jest odcinek drogi gminnej, która się znajduje przy Szkole Podstawowej w Białuniu. To jest odcinek od drogi powiatowej w kierunku ul. Sielankowej. Nawierzchnia tej drogi gminnej jest również nienadająca się do użytkowania. Jest to droga do szkoły. Uczymy dzieci postawy, zachowań, estetyki. Urąga to po prostu jakimś zwyczajom. Taka droga jakby była do Urzędu Gminy i Miasta, to świadczyłoby o Gminie. Ona dalej świadczy, ale jest po prostu niewidoczna z okien. Prosiłabym o natychmiastowe doprowadzenie nawierzchni do normalnego stanu zgodnego z wymogami, które są w rozporządzeniach  dotyczących nawierzchni dróg. Odpowiedź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Jasińska 28-01-2019 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Monika Jasińska 09-06-2021 10:47