Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zajko Krzysztof

Lp. Data i miejsce zgłoszenia Treść interpelacji, wniosku lub zapytania Odpowiedź
1. 29.11.2018 r.
II sesja RM 

Mam taki wniosek do Pana Burmistrza, jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli, chodzi mi o sprawę goleniowskiego szpitala, żeby Pan Burmistrz podjął rozmowę z Prezesem Szpitala na temat sytuacji goleniowskiego szpitala. Jesteśmy przed uchwaleniem budżetu i być może, nie chcę wybiegać do przodu, ale być może powodowałoby jakieś zobowiązania finansowe ze strony Gminy. Chcielibyśmy się zapytać, gdzie jest szpital, w którym miejscu, jak wygląda sytuacja. Jakby Pan Burmistrz mógł się spotkać z Panem Prezesem, bądź zaprosić go na następną sesję, żeby Pan Prezes przedstawił sytuację szpitala, bo jest to dla wielu mieszkańców Gminy Goleniów bardzo istotna sprawa. Prosiłbym taką informację na forum Rady przedstawić.

 
2. 29.11.2018 r.
II sesja RM 
Dostajemy komunikaty dotyczące braku wody. Jest to takie niepokojące i wynika z tego, że pół Gminy, jak nie więcej nie ma wody, razem łącznie z Goleniowem. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów Tomasz Banach. 
3.

12.12.2018 r.

Stałe komisje 

Przekazał, iż chciałby zwrócić uwagę na ul. Maszewską w Goleniowie. Zauważył, że podczas opadów deszczu pojawiają się koleiny w tej nowej, potrzebnej inwestycji. Woda płynie koleinami, które skutecznie omijają studzienki. Rozumie, że inwestycja jest jeszcze w ramach gwarancji i robiąc przegląd gwarancyjny prosiłby o zwrócenie uwagi i przeanalizowanie tego faktu, bo coś się dzieje. Robią się koleiny i ta woda, która miała być odbierana przez kanalizację deszczową nie jest odbierana. Są dwa strumienie. Jeden płynie przy krawężniku, a drugi po tej koleinie, która omija kanalizację deszczową.  
4.

19.12.2018 r.

III sesja RM

Radny złożył interpelację na piśmie (interpelacja w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/19338.dhtml Odpowiedź 
5.

21.01.2019 r.

Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

Po zapoznaniu się z materiałem dotyczącym kierunków rozwoju infrastruktury sportowej w Gminie Goleniów na lata 2019 -2023 i realizacją działania 5.1.3. Budowa i modernizacja sieci szlaków i ścieżek dla turystyki rowerowej i proponowanych kierunków wniósł o rozważenie możliwości podziału na dwa etapy budowy ścieżki rowerowej do miejscowości Żółwia Błoć. Pierwszy etap ścieżki zaproponował, aby był do Żółwiej Błoci, drugi etap poprzez miejscowość Miękowo do miejscowości Białuń. Odpowiedź
6

21.01.2019 r.

Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

Poprosił o informację na temat zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską w szkołach na terenie Gminy Goleniów. Odpowiedź
7. 30.01.2019 r.
V sesja RM 
W nawiązaniu do złożonej w dniu 19 grudnia 2018 r. interpelacji w sprawie sporządzenia inwentaryzacji niebezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie i otrzymaną odpowiedzią chciałbym ustalić istotę złożonej interpelacji, gdyż odpowiedź którą otrzymałem w tej sprawie nie wyczerpuje głównego celu – jakim jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i wokół nich w Gminie Goleniów. Dlatego wnoszę ponownie o sporządzenie profesjonalnego audytu, sprawdzenia, raportu lub innej formy opracowania do oceny przez Pana Burmistrza stanu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych obejmującego m.in. zasadność usytuowania, prawidłowość oznakowania poziomego i pionowego, czy też kluczowego elementu jakim jest skuteczne oświetlenie przejść dla pieszych. Jako modelowy przykład przejść dla pieszych w mojej ocenie należy uznać realizację przejść dla pieszych w ciągu ul. Maszewskiej w Goleniowie. Moją intencja nie jest wskazywanie subiektywnych odczuć, co do niebezpiecznych przejść dla pieszych, ale opracowanie profesjonalnego, systemowego opracowania wskazującego miejsca wymagające poprawy, a na bazie takiego opracowania przedstawienie harmonogramu działań poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że przejścia dla pieszych usytuowane w różnych miejscach Gminy posiadają swoich zarządców i właścicieli innych niż Gmina Goleniów. Stąd też tak ważne jest opracowanie w/w dokumentu, aby na podstawie wniosków wypływających z takiego opracowania przedstawić własny plan działania oraz zwrócić się do właściwych adresatów z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa na wskazanych w opracowaniu przejściach. Jestem przekonany, że sprawy bezpieczeństwa należą do priorytetów działalności Pana Burmistrza, dlatego proszę o podjęcie działań poprawiających bezpieczeństwo w tym zakresiei przedstawienie harmonogramu działań w tej sprawie. Odpowiedź
8. 27.03.2019 r. VII sesja RM Ja mam wniosek do Pana Burmistrza o udzielenie informacji na temat rozmów ze Starostwem Powiatowym, z Panem Starostą w sprawie współpracy dotyczącej sytuacji szpitala goleniowskiego. Taką informację na spotkaniu 07 marca żeśmy od Prezesa Szpitala otrzymali, że toczą się rozmowy między Panem Burmistrzem, a Panem Starostą.   Stąd też bym prosił o pisemną informację, co do zakresu i postępu tych rozmów. Odpowiedź
9. 24.04.2019 r. VII sesja RM Ja mam dwa wnioski. Pierwszy, o który prosiła Pani sołtys z Krępska, aby wyczyścić pobocze drogi w ul. Cichej z samosiejek, ponieważ jest nieprzejezdna. Odpowiedź
10. 24.04.2019 r. VII sesja RM Wracam do wniosku z poprzedniej sesji, gdzie pytałem Pana Burmistrza o sytuację goleniowskiego szpitala. Pan Burmistrz mi odpowiedział, cytuję: „Rozmowy dotyczące sytuacji finansowej Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie pomiędzy mną a Starostą Goleniowskim miały charakter nieoficjalny i niewiążący. Wymieniliśmy opinię na temat aktualnej sytuacji”. W związku z tym, że sytuacja szpitala jest dynamiczna, nie ma już Pana Prezesa ówczesnego, kiedy myśmy 07 marca się spotykali, prosiłbym, aby Pan Burmistrz spotkał się oficjalnie z Panem Starostą i poinformował Wysoką Radę o tym, co ze szpitalem w Goleniowie. W Kamieniu już słyszymy, że oddziały co niektóre są pozamykane, że Goleniów ma to przyjmować i z dużym niepokojem trzeba patrzeć na sytuację szpitala i przynajmniej na tym etapie ją monitorować i w razie czego prowadzić rozmowy w tym zakresie. Odpowiedź
11. 11.06.2019r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniósł, aby w przyszłości, w sprawozdaniu z realizacji „Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi”, podana została liczba osób, która wzięła udział w tych programach, ponieważ w w/w sprawozdaniu brakuje informacji, ile osób skorzystało z tego rodzaju pomocy. Odpowiedź
12. 28.08.2019 r. XI sesja RM Mam kilka wniosków. Pierwszy, powtarzam go z sesji kwietniowej, o podjęcie rozmów przez Pana Burmistrza na temat spółki Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Nie wiemy, co się dzieje. Sytuacja z takich doniesień prasowych i nieoficjalnych jest trudna. Pan Burmistrz odpisał mi, że: „jest otwarty na podjęcie rozmów na temat sytuacji spółki. Jednak inicjatywa podjęcia rozmów powinna leżeć po stronie organu właścicielskiego, a nie mojej”, podpisał Robert Krupowicz. Ja myślę, że Pan Burmistrz w wielu innych zagadnieniach, ścieżek, czy innych zadań inwestycyjnych sam występuje do Pana Starosty i to jest właściwe. I w tym przypadku też chciałbym, aby tak się stało, aby zaprosił Pana Starostę na spotkanie w sprawie rozmowy na temat goleniowskiego szpitala. Odpowiedź
13. 28.08.2019 r. XI sesja RM W związku z rozbudową cmentarza komunalnego w Goleniowie widoczny jest brak miejsc parkingowych. Stąd wnioskuję, aby do budżetu wprowadzić takie zadanie, jak rozbudowa parkingu przy cmentarzu w Goleniowie. Odpowiedź
14. 28.08.2019 r. XI sesja RM Kolejny wniosek o zabezpieczenie środków na realizację koncepcji „Serca Miasta”. Niedługo już będziemy mieli 10 lat, gdy ten temat leży odłogiem. Odpowiedź
15. 28.08.2019 r. XI sesja RM Na czerwcowym wspólnym posiedzeniu komisji zgłaszałem postulat odnowienia znaków poziomych na drodze z Miękowa do Goleniowa. Tam teraz odbywa się zwężony ruch w weekendy, kiedy jest zablokowana S3 i S6. Brak tych linii poziomych skrajnych jezdni stwarza duże niebezpieczeństwo. Prosiłbym o wystąpienie do zarządcy drogi, aby to wykonać.

Odpowiedź

Odpowiedź

16. 25.09.2019r. XII sesja RM Ponawiam wniosek o zamontowanie wiaty przystankowej na przystanku przy cmentarzu na ul. Przestrzennej. Jest tam ławeczka. Przed nami okres jesienny. Dużo seniorów wcześniej wychodzi, wcześniej przychodzi i dobrze, aby ta wiata tam powstała. Odpowiedź
17. 25.09.2019r. XII sesja RM Drugi wniosek, nawiązując do przekraczania prędkości w Kliniskach, proszę też o wystąpienie może do Komendanta Powiatowego Policji w sprawie częstszych kontroli radarowych w miejscowości Białuń, bo tam też odbywają się wyścigi. Na początku kiedy ustawiono znak drogowy ograniczenie prędkości 40, byli policjanci, pojawiali się. Sam padłem ofiarą takiego zdarzenia i dobrze. Teraz przynajmniej jeżdżę tak jak jest na znakach, ale dzieją się tam naprawdę złe rzeczy, wyścigi. Dzieci chodzą do szkoły, dużo ludzi spaceruje, a jest niebezpiecznie. Odpowiedź
18.

30.10.2019r. XIII sesja RM

Panie Burmistrzu zwracam się po raz kolejny już przez klika lat w tej samej sprawie, o zrobienie przeglądu miejsc niebezpiecznych, albo źle oświetlonych w mieście. Tych miejsc jest naprawdę dużo. Jest okres jesienno-zimowy i jest niebezpiecznie. To, co chwaliłem na nowych inwestycjach, przejścia są wzorowo doświetlone. Mamy centrum miasta i podaję jedno przejście, skrzyżowanie ul. Słowackiego i ul. Jagiełły, gdzie stoi lampa i doświetla korony drzew i tam tych pieszych nie widać. Mieliśmy ostatnio na Bielanach na przejściu tragiczne zdarzenie, co prawda było to z innego powodu, ale nasze miejsca nie wszystkie są bezpieczne. Proszę o podjęcie działań, aby zrobić taki przegląd. Naprawdę nie potrzeba firmy zewnętrznej, tak jak kiedyś Pan Dyrektor Wysocki sugerował. Jesteśmy w większości kierowcami                        i sami potrafimy ocenić, które miejsca należy doświetlić tak, aby pieszym w tych miejscach nie stała się krzywda. Odpowiedź
19. 27.11.2019r. XIV sesja RM  Panie Burmistrzu dostałem odpowiedź na swój wniosek z 28 sierpnia 2019 r., uzupełnienie wniosku, w sprawie wykonania oznakowania poziomego na drodze Powiatowej na odcinku Miękowo – Goleniów, od Pana Starosty. Powiem szczerze, jak dostałem tą odpowiedź to nie bardzo rozumiałem, a teraz tym bardziej tej odpowiedzi nie rozumiem, bo kiedy droga była oddawana można było te linie skrajne na jezdni wymalować. Teraz dostaliśmy stanowisko Pana Wicestarosty Tomasza Kulinicza, że są ku temu przeszkody i nie jest to odcinek, bo tam się maluje, gdzie są odcinki dróg o zwiększonej wypadkowości. Na nieszczęście w ostatnią sobotę tam wydarzył się bardzo groźny wypadek i nie wiem, co się musi stać jeszcze, aby tą drogę oznakować. Prawdopodobnie ta osoba zjechała z pobocza, samochód stanął w poprzek i drugi nadjeżdżający w niego uderzył. Stąd też, ja wiem, że to nie jest w gestii Pana Burmistrza i nie winię Pana Burmistrza za tą odpowiedź, ale prosiłbym o ponowne skierowanie tego wniosku do Pana Starosty, o oznakowanie, bo jest to naprawdę niebezpieczne.

Odpowiedź

Odpowiedź

20. 27.11.2019r. XIV sesja RM  Będąc na naszej sztandarowej imprezie Goleniowskiej Mili Niepodległości spotkałem się z takimi dwoma sprawami, a wręcz zarzutami. Pierwszy, to jeden z naszych biegaczy długodystansowych podszedł do mnie i stwierdził: „Panie radny, a dlaczego tak się dzieje, że tutaj musimy płacić wpisowe takiej samej wysokości, jak zawodnicy przyjezdni ?” W jego opinii tam, gdzie jeździ na podobne biegi miejscowi biegacze mają 10 % zniżki i sugerował, aby takie zniżki wprowadzić dla mieszkańców naszej Gminy. Odpowiedź
21. 27.11.2019r. XIV sesja RM  Sprawa druga też w kontekście sportowym. Trzeci raz z rzędu Szkoła Podstawowa nr 4 wygrała Mistrzostwa Województwa w rywalizacji sportowej szkół podstawowych. Szkoła Podstawowa nr 5 w tej samej rywalizacji zajęła drugie miejsce. Szkoła Podstawowa nr 2 zajęła siedemnaste miejsce. I takie stwierdzenie, chyba nas nie lubią, bo za trzeci raz z rzędu za Mistrzostwo Województwa Szkoła Podstawowa nr 4 dostała 2 000 zł nagrody od Pana Burmistrza, Szkoła Podstawowa nr 5 również 2 000 zł, a Szkoła Podstawowa nr 2 za siedemnaste miejsce 1 000 zł. Nie mówi, aby tym obcinać, ale zachować gradacje, bo te pieniądze przeznaczane są na dzieci, sprzęt sportowy. Odpowiedź
22. 29.04.2020r. XVIII sesja RM W zeszłym roku została wykonana inwestycja w Żdżarach, droga z płyt yombo. Jak się wjeżdża do Żdżar po lewej stronie na ścianie lasu, część z tych płyt yombo się psuje i są miejsca gdzie droga się rozjeżdża. Prosiłbym o wizję lokalną i w ramach gwarancji o poprawę tego stanu rzeczy, bo jest chyba niezgodna z tym czemu miała służyć. Odpowiedź
23. 18.05.2020 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniósł o przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat nowych regulacji gospodarki odpadami komunalnymi wśród mieszkańców Gminy Goleniów, którzy nie segregują śmieci. Radny uważa, że nie wystarczy wywieszenie informacji w wersji plakatów na tablicach sołeckich i w sklepach. Sądzi, że należy dotrzeć indywidualnie do tych mieszkańców. Odpowiedź
24. 27.05.2020 r. XIX sesja RM Panie Burmistrzu, pismem Wydziału Edukacji poinformował Pan szkoły, że w tym roku nie będzie stypendiów dla dzieci. Myślę, że jest to zły sygnał do szukania oszczędności na tej grupie odbiorców. Dzieci w sposób zdalny, bo zdalny się uczą. Mają mniej możliwości udziału w konkursach, olimpiadach, ale nie zabierajmy im tej satysfakcji, na którą pewnie czekają. Pamiętam jak żeśmy to wprowadzali te stypendia, jaka radość w każdym roczniku była, że te dzieci zostały wyróżnione. Myślę, że to nie przewróci budżetu Gminy i wnioskuję o to, żeby z tej decyzji się wycofać i żeby dzieci, które na to zasługują, jest odpowiedni regulamin szkoły, tutaj nie szastają pieniędzmi, żeby te dzieciaczki uhonorować, które na to zasługują. Odpowiedź
25. 17.06.2020r. Komisja Społeczna, Edukacji, Kultury i Sportu Wniósł, aby w odpowiednim czasie została przedstawiona radnym koncepcja budowy Goleniowskiego Domu Kultury tak, aby radni mieli możliwość wniesienia swoich uwag i ewentualnych wniosków. Odpowiedź
26. 24.06.2020r. XX sesja RM Mam trzy sprawy, pierwsza dostałem odpowiedź od Pana Burmistrza na wniosek w sprawie drogi gminnej z płyt yombo w Żdżarach. Jest napisane, że odbył się przegląd gwarancyjny 29 maja. Mam prośbę o informacje, jakie są efekty tego przeglądu Odpowiedź
27. 24.06.2020r. XX sesja RM Sprawa druga, to wniosek z poprzedniej sesji, szkoda, że nie ma Pana Burmistrza Krupowicza, bo on odpisywał. Poprosiłem wówczas, żeby Pan Burmistrz wycofał się z decyzji o nieprzyznawaniu stypendiów dzieciom w tym roku szkolnym. I Pan Burmistrz napisał: „Stypendium może być przyznawane uczniowi za wyniki, którzy uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobra ocenę z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium”. Dalej jest napisane: „W sytuacji pracy zdalnej, podczas której znaczącą rolę odgrywał dostęp do internetu i sprzętu komputerowego oraz zaangażowanie i umiejętności komputerowe nauczyciela oraz rodziców w procesie dydaktycznym nie jest możliwa miarodajna i efektywna ocena ucznia. W związku z powyższym zrezygnowano z przyznawania stypendium w roku szkolnym 2019-2020”. Kompletnie nie zgadzam się z tą opinią, bo część z Państwa też pracowała zdalnie i otrzymywała pobory, takie jakie były, a te dzieciaczki jeszcze trudniej w tym okresie pracowały. Chciałem powiedzieć, że wszystkie konkursy organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym odbyły się już i wyniki zostały ogłoszone. I tak wynik konkursu wiedzy o społeczeństwie był ogłoszony 11 marca, konkurs fizyczny 11 marca, konkurs języka angielskiego 11 marca, konkurs biologiczny 11 marca, konkurs języka niemieckiego 9 marca, konkurs geograficzny 9 marca, konkurs chemiczny 9 marca, konkurs języka polskiego 6 marca, konkurs matematyczny 6 marca, konkurs historyczny 6 marca, a zamknięcie szkół nastąpiło 12 marca. Wyniki szkół podstawowych w Gminie Goleniów to: Szkoła Podstawowa nr 2 miała jednego laureata, dwóch finalistów, Szkoła nr 5 dwóch finalistów, Szkoła nr 8 trzech finalistów, Promyczek jednego finalistę, szkoła nr 4 dwóch laureatów i czterech finalistów. Razem 15 uczniów i ci uczniowie zostali w ten sposób pokrzywdzeni. Jeśli, chodzi o współzawodnictwo sportowe to decyzją Prezydium Wojewódzkiego Związku Sportowego Szkół w związku z zamknięciem szkół 12 marca z powodu koronawirusa rywalizacja nie została ukończona. Jednak za okres 7 miesięcy oficjalne wyniki są następujące, współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w roku szkolnym 2019-2020 są to dzieci młodsze SP 2 Goleniów I miejsce, SP 5 -17, SP 4 -70. Natomiast współzawodnictwo szkół w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2019-2020 Szkoła nr 4 Goleniów I miejsce, Szkoła nr 5- 36, Szkoła nr 8 -121, Szkoła nr 2 -153, Szkoła nr 3 – 186, Szkoła w Komarowie -203 miejsce. Chciałem powiedzieć, że zostały te konkursy rozstrzygnięte i można było stypendium przyznać i żałuję, że Pan Burmistrz w taki sposób skrzywdził te dzieci tym swoim zarządzeniem, bo napracowały się solidnie i konkursy kuratoryjne zostały w czasie rozstrzygnięte i możebna było też docenić prace zdalną. Odpowiedź
28. 26.08.2020r. XXII sesja RM Mam wniosek od mieszkańców, którzy pytają, dlaczego na cmentarzu nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych ? Odpowiedź
29. 09.09.2020r. XXIII RM Wnioskuję o zakup szczepionek przeciwko grypie dla pracowników szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleniów ze względu na zagrożenie koronawirusem m.in. też. Odpowiedź
30.  09.09.2020r. XXIII RM Proszę o udzielenie informacji, dlaczego miasto nie było oflagowane w setna rocznicę Bitwy Warszawskiej ? Ogromne wydarzenie i spotkałem się z głosami mieszkańców, dlaczego tak się stało, że Goleniów w tej materii nie uświetnił tego wydarzenia historycznego. Odpowiedź
31. 28.10.2020 r. XXIV sesja RM Mam dwa wnioski. Pierwszy wniosek dotyczy rzetelnego odpowiadania na zadane wnioski. Tu podam jako przykład sprawę zakupu szczepionek przeciwko grypie dla pracowników szkół i przedszkoli, gdzie Pan Burmistrz pisze w ten sposób „Odpowiadając na wniosek z dnia 09 września dotyczący zakupu szczepionek przeciwko grypie dla pracowników szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleniów informuję, że Gmina nie planuje takiego zakupu ze względu na brak środków w budżecie Gminy na ten cel. Koszt szczepionki bez refundacji waha się w graniach 45 zł, co daje koszt ok. 27 000 zł”. Rozumiem, że nie wszyscy nauczyciele, czy pracownicy przedszkoli będą się szczepili, a pieniądze są, bo przed chwilą była uchwalana zmiana w budżecie i oszczędności na oświacie były cirka 2 000 000 zł. Stąd uważam, że więcej tracimy na zastępstwach dla nauczycieli z tego tytułu, że ludzie na grypę chorują. Dalej Pan Burmistrz pisze „że jak wskazują plany Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jesteśmy w zielonej strefie i żadna z sąsiadujących z nami gmin, czy powiatów nie jest w strefie żółtej, czy czerwonej. Poza pojedynczymi przypadkami zakażenia COVID-19 nie odnotowano w naszej Gminie, jak to miało miejsce w innych obszarach kraju, ognisk rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2”. Ja pytałem o szczepionkę na  grypę, a nie o szczepionkę na COVID, której do tej pory nie ma. Myślę, że tu jest brak jakieś dobrej woli, żeby ten poziom bezpieczeństwa w zakresie zdrowotności pracowników bardzo narażonych na kontakt, dzisiaj to widzimy z wirusem, stąd mówiłem o szczepionce na grypę, żeby przynajmniej w tym obszarze tych pracowników zabezpieczyć. Taka informacja, w mojej ocenie, mija się z prawdą. Odpowiedź
32. 28.10.2020 r. XXIV sesja RM Proszę kolejny raz już, nie wiem który, o przegląd oświetlenia przejść dla pieszych. Jako ten drastyczny przykład, o którym mówiłem już wcześniej, to jest róg ul. Słowackiego i Jagiełły, gdzie mamy pięknie oświetloną koronę drzew. W tym rejonie naprawdę jest niebezpiecznie. Drzewo, liście naprawdę ładnie widać wieczorem jak są oświetlone, a te światło na przejście nie dociera i tam jest naprawdę niebezpiecznie. Nie chodzi mi tylko o to jedno przejście, ale o przejścia na których jest niebezpiecznie, gdzie ludzi nie widać. Dzisiaj chodzą w maseczkach, zaparowane okulary i naprawdę jest niebezpiecznie. Prosiłbym, aby zrobić taki przegląd i poprawić bezpieczeństwo w tych miejscach, gdzie to można zrobić już od ręki. Debatujemy na ten temat już wiele lat i tej poprawy, ja przynajmniej, w tych miejscach niebezpiecznych nie widzę. Odpowiedź
33. 25.11.2020r. XXV sesja RM Zwracam się z wnioskiem do Pana Burmistrza, tak jak to było na początku pandemii w marcu, gdzie Pan Burmistrz w blasku fleszów wręczył potrzebującym uczniom laptopy i internet do tych laptopów, żeby teraz uzupełnić internet dla tych dzieci. Proszę, aby to sprawdzić, jeśli są takie problemy. Nawet jeśli mają sprzęt, to nie stać ich na internet. Proszę, aby ten temat załatwić. Prosiłbym o informację, jakie jest zapotrzebowanie w skali Gminy dla tych dzieci i kiedy zostanie to uzupełnione. Odpowiedź
34. 01.12.2020r. Wspólne posiedzenie komisji Wniósł o przekazanie środków w wysokości 100 000 złotych na wsparcie dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. w związku z walką z COVID-19.  
35. 16.12.2020r. XXVI sesja RM Prosiłbym Pana Burmistrza, o udzielenie informacji na temat sytuacji mieszkańców Kościuszki 3. Co się dzieje w sprawie ? Jaki jest stan rzeczy na dzień dzisiejszy ? Odpowiedź
36. 16.12.2020r. XXVI sesja RM Proszę o wykaz wniosków złożonych do projektu budżetu w roku 2020 na rok 2021, jakie wnioski zostały złożone przez mieszkańców, organizacje. Odpowiedź 
37. 24.02.2021r. XXIX sesja RM Wracam do swojego wniosku dotyczącego informowania radnych o działaniach weryfikujących deklaracje śmieciowe. Chciałbym prosić o informacje za ten ostatni okres, jakie były podejmowane działania i jakie są ich efekty. Odpowiedzi na sesji udzielił Komendant Straży Miejskiej. 
38.

28.04.2021 r.

XXXI sesja RM
Ja ponawiam swoją prośbę dotyczącą kwestii niemożliwości zabrania głosu. Na początku sesji mieliśmy Panią Kierownik Jasińską do pomocy. Jeśli się tam osoby zmieniają, w takim układzie ja nie mogę zabrać głosu, staram się dzwonić do osoby, która obsługuje technicznie. Mam prośbę do Pani Przewodniczącej, żeby był właśnie jeden taki numer, żebyśmy mogli powiedzieć, że mamy kłopot z połączeniem. Do tej pory nie miałem żadnych problemów z połączeniem. Akurat w tym momencie przed Panią Zalewską próbowałem się zgłosić i nie mogłem. Odpowiedź
39. 18.05.2021r. Wspólne posiedzenie komisji Wniósł o wystąpienie do zarządcy drogi powiatowej numer 4122Z o naprawę dziur w jezdni na odcinku Miękowo-Żółwia Błoć. Odpowiedź
40. 26.05.2021 r. XXXIII sesja RM

Chciałem zadać dwa pytania. Pierwsze, to chciałem podziękować za złożony mój wniosek na komisji wspólnej o poprawę drogi pomiędzy Miękowem, a Żółwią Błocią. Po dwóch dniach, ku mojemu zdziwieniu, ruszyły roboty. Myślę, że to przypadek, ale fajnie się złożyło. Prosiłbym, żeby te prace remontowe zarządca drogi wykonywał  w takiej technologii jak są robione w Goleniowie, a nie rozsypywaniem różnych kamyków po dziurach, polewanie ich asfaltem. Poprawiło się, za co w imieniu mieszkańców, dziękuję.

Odpowiedź
41. 26.05.2021 r. XXXIII sesja RM Pytanie drugie mam takie, co z funduszami norweskimi ? Jak dobrze pamiętam miało być na koniec I kwartału rozstrzygnięcie. Co z naszym wnioskiem w tym temacie ? Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza T. Banach. 
42. 26.05.2021 r. XXXIII sesja RM Przepraszam, że tak na raty, ale kartka mi się podwinęła, jeszcze jeden wniosek. W związku z tym, że Gmina Goleniów w ubiegłym roku zleciła wykonanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta i Gminy Goleniów, projekt ten obejmował w sumie 34 punkty i termin wykonania dokumentacji był na 15 stycznia tego roku. Chciałbym się dowiedzieć, które z tych zadań będą realizowane w tym roku ? Chodzi mi o doświetlenie przejść dla pieszych. Odpowiedź

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Jasińska 28-01-2019 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Justyna Miturska 09-06-2021 15:04