Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVI/192/19 w sprawie udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zamiaru odebrania nauczycielom wspomagającym dodatku rewalidacyjnego 2020-01-07 13:18
dokument Uchwała Nr XVI/191/19 w sprawie udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zamiaru odebrania nauczycielom wspomagającym dodatku rewalidacyjnego 2020-01-07 13:17
dokument Uchwała Nr XVI/190/19 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2019 2020-01-07 13:17
dokument Uchwała Nr XVI/189/19 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Goleniowie i nadania jej statutu 2020-01-07 13:16
dokument Uchwała Nr XVI/188/19 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 2020-01-07 13:15
dokument Uchwała Nr XVI/187/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2020-01-07 13:14
dokument Uchwała Nr XVI/186/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2020-01-07 13:13
dokument Uchwała Nr XVI/185/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie związany z realizacją budynku mieszkalnego przy ulicy Boczna/Wytwórcza w Goleniowie 2020-01-07 13:13
dokument Uchwała Nr XVI/184/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2020-2030 2020-01-07 13:12
dokument Uchwała Nr XVI/183/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2020 rok 2020-01-07 13:10
dokument Uchwała Nr XV/182/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-12-09 15:18
dokument Uchwała Nr XIV/181/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez Redakcję goleniow.net.pl. 2019-12-09 13:04
dokument Uchwała Nr XIV/180/19 w sprawie przekazania skargi Burmistrzowi Gminy Goleniów 2019-12-09 13:03
dokument Uchwała Nr XIV/179/19 w sprawie przekazania wniosku Staroście Goleniowskiemu 2019-12-09 13:03
dokument Uchwała Nr XIV/178/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 października 2019 r. na działania Burmistrza Gminy Goleniów 2019-12-09 13:02
dokument Uchwała Nr XIV/177/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 października 2019 r. na działania Burmistrza Gminy Goleniów 2019-12-09 13:01
dokument Uchwała Nr XIV/176/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-12-09 13:00
dokument Uchwała Nr XIV/175/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Goleniowie oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Goleniów 2019-12-09 12:59
dokument Uchwała Nr XIV/174/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-12-09 12:58
dokument Uchwała Nr XIV/173/19 w sprawie zmiany Uchwały NR XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2019-12-09 12:57
dokument Uchwała Nr XIV/172/19 w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Goleniów z Gminą Stepnica w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym 2019-12-09 12:57
dokument Uchwała Nr XIV/171/19 w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Goleniów z Gminą Osina w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym 2019-12-09 12:56
dokument Uchwała Nr XIV/170/19 w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Goleniów z Gminą Nowogard w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym 2019-12-09 12:55
dokument Uchwała Nr XIV/169/19 w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Goleniów z Gminą Maszewo w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym 2019-12-09 12:54
dokument Uchwała Nr XIV/168/19 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2020 - 2024 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2019-12-09 12:54
dokument Uchwała Nr XIV/167/19 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 2019-12-09 12:52
dokument Uchwała Nr XIV/166/19 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2020 rok" 2019-12-09 12:51
dokument Uchwała Nr XIV/165/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/298/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na lata 2017?2021 2019-12-09 12:49
dokument Uchwała Nr XIV/164/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2019-12-09 12:48
dokument Uchwała Nr XIII/163/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 września 2019 r. na działania Burmistrza Gminy Goleniów 2019-11-07 10:07
dokument Uchwała Nr XIII/162/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 września 2019 r. na działania Burmistrza Gminy Goleniów 2019-11-07 10:07
dokument Uchwała Nr XIII/161/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lipca 2019 r. 2019-11-07 10:07
dokument Uchwała Nr XIII/160/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 września 2019 r. na działania Burmistrza Gminy Goleniów 2019-11-07 10:06
dokument Uchwała Nr XIII/159/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2020-2023 2019-11-07 10:06
dokument Uchwała Nr XIII/158/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie związany z realizację budynku mieszkalnego przy ulicy Mikołajczyka w Goleniowie 2019-11-07 10:02
dokument Uchwała Nr XIII/157/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-11-07 10:02
dokument Uchwała Nr XIII/156/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-11-07 10:01
dokument Uchwała Nr XIII/155/19 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego na realizację zakupu wyposażenia dla Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Goleniowie 2019-11-07 10:01
dokument Uchwała Nr XIII/154/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2019-11-07 10:00
dokument Uchwała Nr XIII/153/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Goleniów 2019-11-07 10:00
dokument Uchwała Nr XIII/152/19 w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Goleniów 2019-11-07 11:00
dokument Uchwała Nr XIII/151/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2019-11-07 09:57
dokument Uchwała Nr XII/150/19 w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Goleniów 2019-11-06 15:11
dokument Uchwała Nr XII/149/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-09-30 13:14
dokument Uchwała Nr XII/148/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-09-30 13:14
dokument Uchwała Nr XII/147/19 w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Goleniowskiemu zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia ulicznego - w ramach zadania: p. n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica - Żółwia Błoć, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych - etap II (km 0+780,00 ÷ 2+0,40,00)" 2019-09-30 13:13
dokument Uchwała Nr XII/146/19 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu Edwardowi Kaniukowi 2019-09-30 13:12
dokument Uchwała Nr XI/145/19 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przekazania skargi Burmistrzowi Gminy Goleniów 2019-09-03 14:56
dokument Uchwała Nr XI/144/19 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na radną Rady Miejskiej w Goleniowie 2019-09-03 14:55
dokument Uchwała Nr XI/143/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2019-09-03 14:55
dokument Uchwała Nr XI/142/19 w sprawie pozostawienie bez rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2019 r. 2020-07-08 09:07
dokument Uchwała Nr XI/141/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-09-03 14:54
dokument Uchwała Nr XI/140/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-09-03 14:53
dokument Uchwała Nr XI/139/19 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta i gminy Goleniów 2019-09-03 14:52
dokument Uchwała Nr XI/138/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Goleniów 2019-10-02 13:22
dokument Uchwała Nr XI/137/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnych wytypowanych do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 2019-09-03 14:51
dokument Uchwała Nr XI/136/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Goleniowie 2019-09-03 14:50
dokument Uchwała Nr XI/135/19 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Fiołkowa" w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów 2019-09-03 14:49
dokument Uchwała Nr XI/134/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/81/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Goleniowie z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom we wsi Załom 2019-09-03 14:48
dokument Uchwała Nr XI/133/19 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren węzła gazowniczego w Imnie 2019-09-03 14:48
dokument Uchwała Nr XI/132/19 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza komunalnego w Goleniowie 2019-09-03 14:47
dokument Uchwała Nr XI/131/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/270/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2019-09-03 14:44
dokument Uchwała Nr X/130/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-07-03 08:37
dokument Uchwała Nr X/129/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-07-03 08:36
dokument Uchwała Nr X/128/19 w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji 2019-07-03 08:35
dokument Uchwała Nr X/127/19 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale VII/75/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4101Z w miejscowości Rurzyca" 2019-07-03 08:35
dokument Uchwała Nr X/126/19 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2019-07-03 08:34
dokument Uchwała Nr X/125/19 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2019-07-03 08:33
dokument Uchwała Nr X/124/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 2019-07-03 08:33
dokument Uchwała Nr X/123/19 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi z dnia 07 czerwca 2019 r. 2019-07-03 08:31
dokument Uchwała Nr X/122/19 w sprawie przekazania skargi Staroście Goleniowskiemu 2019-07-03 08:30
dokument Uchwała Nr X/121/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Goleniów 2019-07-03 08:30
dokument Uchwała Nr X/120/19 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 2019-07-03 08:29
dokument Uchwała Nr X/119/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2018 rok 2019-07-03 08:29
dokument Uchwała Nr X/118/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Goleniów wotum zaufania 2019-07-03 08:28
dokument Uchwała Nr IX/117/19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 2019-06-06 11:26
dokument Uchwała Nr IX/116/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 maja 2019 r. 2019-06-06 11:26
dokument Uchwała Nr IX/115/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2019-06-06 11:25
dokument Uchwała Nr IX/114/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej wydanego zarządzenia nr 20/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. 2019-06-06 11:25
dokument Uchwała Nr IX/113/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-06-06 11:24
dokument Uchwała Nr IX/112/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-06-06 11:23
dokument Uchwała Nr IX/111/19 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego na realizację zakupu wyposażenia dla Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Goleniowie 2019-06-06 11:23
dokument Uchwała Nr IX/110/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-06-06 11:21
dokument Uchwała Nr IX/109/19 w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Goleniowskiemu zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia ulicznego oraz ewentualną likwidację kolizji związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego - w ramach zadań: p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych - etap I: miejscowość Żółwia Błoć" 2019-06-06 11:20
dokument Uchwała Nr IX/108/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-06-06 11:19
dokument Uchwała Nr IX/107/19 w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2019-06-06 11:18
dokument Uchwała Nr IX/106/19 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg na Placu Strażackim w Goleniowie 2019-06-06 11:18
dokument Uchwała Nr IX/105/19 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi - ulicy Kalinowej w Goleniowie 2019-06-06 11:17
dokument Uchwała Nr IX/104/19 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Goleniów 2019-06-06 11:16
dokument Uchwała Nr IX/103/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 2019-06-06 11:16
dokument Uchwała Nr IX/102/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2019 rok" 2019-06-06 10:53
dokument Uchwała Nr IX/101/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Odrodzenia w Goleniowi 2019-06-06 10:52
dokument Uchwała Nr IX/100/19 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu Jerzemu Kowalskiemu 2019-06-06 10:51
dokument Uchwała Nr VIII/99/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nieprawidłowości przy wykonywaniu modernizacji monitoringu miejskiego w Goleniowie 2019-04-30 15:18
dokument Uchwała Nr VIII/98/19 w sprawie przekazania wniosku Wojewodzie Zachodniopomorskiemu 2019-04-30 15:17
dokument Uchwała Nr VIII/97/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Goleniów 2019-04-30 15:16
dokument Uchwała Nr VIII/96/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie 2019-04-30 15:15
dokument Uchwała Nr VIII/95/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nienależytego nadzoru nad realizacją Zarządzenia nr 129/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Goleniowa 2019-04-30 15:15
dokument Uchwała Nr VIII/94/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów na niepodejmowanie działań w sprawie rozwiązania problemu dostępu do wody zdatnej do spożycia 2019-04-30 15:14
dokument Uchwała Nr VIII/93/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-04-30 15:13
dokument Uchwała Nr VIII/92/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-04-30 15:13
dokument Uchwała Nr VIII/91/19 w sprawie udzielenia dotacji na opracowanie projektu budowlanego na remont kościoła filialnego p.w. Opieki św. Józefa w Stawnie 2019-04-30 15:12
dokument Uchwała Nr VIII/90/19 w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła filialnego p.w. Przenajświętszej Trójcy w Miękowie 2019-04-30 14:51
dokument Uchwała Nr VIII/89/19 w sprawie udzielania dotacji na remont witraży kościoła parafialnego p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Borzysławcu 2019-04-30 14:50
dokument Uchwała Nr VIII/88/19 w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie 2019-04-30 14:49
dokument Uchwała Nr VIII/87/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018-2022 za 2018 r. 2019-04-30 14:49
dokument Uchwała Nr VIII/86/19 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018 2019-04-30 14:45
dokument Uchwała Nr VIII/85/19 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2019-06-07 11:37
dokument Uchwała Nr VII/84/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nieprawidłowości przy wykonywaniu modernizacji monitoringu miejskiego w Goleniowie 2019-04-02 14:07
dokument Uchwała Nr VII/83/19 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie postanowienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. 2019-04-02 14:06
dokument Uchwała Nr VII/82/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Goleniowie 2019-04-02 14:06
dokument Uchwała Nr VII/81/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie 2019-04-02 14:05
dokument Uchwała Nr VII/80/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie 2019-04-02 14:04
dokument Uchwała Nr VII/79/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie 2019-04-02 14:03
dokument Uchwała Nr VII/78/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Goleniowie 2019-04-02 14:03
dokument Uchwała Nr VII/77/19 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2019-04-02 14:02
dokument Uchwała Nr VII/76/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Goleniów 2019-04-02 14:01
dokument Uchwała Nr VII/75/19 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa chodników w ciągu drogi publicznej nr 4101 Z w miejscowości Rurzyca" 2019-04-02 14:01
dokument Uchwała Nr VII/74/19 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Goleniów oraz określenia sezonu kąpielowego 2019-04-02 14:00
dokument Uchwała Nr VII/73/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie oraz ustalenia ich trybu 2019-04-02 13:51
dokument Uchwała Nr VII/72/19 w sprawie nadania urzędowych nazw ulic "Wiosenna" i "Słoneczna" w miejscowości Podańsko 2019-04-02 13:51
dokument Uchwała Nr VII/71/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2019-04-02 13:50
dokument Uchwała Nr VII/70/19 w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w gminie Goleniów 2019-04-02 13:49
dokument Uchwała Nr VII/69/19 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Goleniów darowizny nieruchomości 2019-04-02 13:48
dokument Uchwała Nr VII/68/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów 2019-04-02 13:48
dokument Uchwała Nr VII/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023 2019-04-02 13:47
dokument Uchwała Nr VI/66/19 w sprawie powołania delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2019-04-11 09:51
dokument Uchwała Nr VI/65/19 w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2019-03-07 11:14
dokument Uchwała Nr VI/64/19 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat z tego tytułu 2019-03-07 11:13
dokument Uchwała Nr VI/63/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie nadzoru przez Burmistrza Gminy Goleniów nad działaniami Komendanta Straży Miejskiej w Goleniowie 2019-03-07 11:12
dokument Uchwała Nr VI/62/19 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą "Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego "Goleniów" - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 4103Z (ul. Granitowa) do działki 10/4 obręb Nadleśnictwo Kliniska gmina Goleniów" 2019-03-07 11:12
dokument Uchwała Nr VI/61/19 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2019 r. 2019-03-07 11:08
dokument Uchwała Nr VI/60/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-03-07 11:07
dokument Uchwała Nr VI/59/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-03-07 11:07
dokument Uchwała Nr VI/58/19 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 2019-03-07 11:05
dokument Uchwała Nr VI/57/19 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Sosnowa" w miejscowości Białuń 2019-03-07 11:05
dokument Uchwała Nr VI/56/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2019 rok 2019-03-07 11:04
dokument Uchwała Nr VI/55/19 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów" 2019-03-07 11:03
dokument Uchwała Nr VI/54/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2022 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2019-03-07 11:02
dokument Uchwała Nr V/53/19 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wyznaczenia radnych Rady Miejskiej w Goleniowie do prac w zespole ds. osoby/rodziny 2019-02-13 13:48
dokument Uchwała Nr V/52/19 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2019 rok 2019-02-13 13:48
dokument Uchwała Nr V/51/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie oraz nadania mu statutu 2019-02-13 13:47
dokument Uchwała Nr V/50/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2017 i 2018 r. na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego 2019-02-13 13:47
dokument Uchwała Nr V/49/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2019 rok 2019-02-13 13:46
dokument Uchwała Nr V/48/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-02-18 14:14
dokument Uchwała Nr V/47/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-02-13 13:44
dokument Uchwała Nr V/46/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2019-02-13 13:44
dokument Uchwała Nr V/45/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Goleniów do realizacji projektu pn.: Opracowanie "Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Goleniów" 2019-02-13 13:43
dokument Uchwała Nr V/44/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2019-02-13 13:42
dokument Uchwała Nr V/43/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2019-02-13 13:41
dokument Uchwała Nr V/42/19 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Goleniów 2019-04-11 09:50
dokument Uchwała Nr V/41/19 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Stepnica w kosztach jej utrzymania 2019-02-13 13:36
dokument Uchwała Nr V/40/19 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Przybiernów w kosztach jej utrzymania 2019-02-13 13:35
dokument Uchwała Nr V/39/19 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Osina w kosztach jej utrzymania 2019-02-13 13:35
dokument Uchwała Nr V/38/19 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Nowogard w kosztach jej utrzymania 2019-02-13 13:34
dokument Uchwała Nr V/37/19 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Maszewo w kosztach jej utrzymania 2019-02-13 13:33
dokument Uchwała Nr V/36/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych Miękowo i Białuń 2019-02-13 13:32
dokument Uchwała Nr V/35/19 w sprawie w sprawie użytku ekologicznego pn. "Dolina rzeki Iny" 2019-02-13 13:30
dokument Uchwała Nr V/34/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pn. "Źródlisko nad brzegiem Strugi Stawnej" 2019-02-22 13:02
dokument Uchwała Nr V/33/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Torfowisko mszarne Jankowo" 2019-02-13 13:27
dokument Uchwała Nr V/32/19 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2019 rok" 2019-02-13 13:26