Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Odrodzenia w Goleniowie.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Odrodzenia w Goleniowie.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXXV/439/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Odrodzenia w Goleniowie,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Odrodzenia w Goleniowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, którego przedmiotem jest ustalenie nowych wskaźników zagospodarowania terenu i wprowadzenie drogi wewnętrznej.

w dniach od 28 lutego 2019 r. do dnia 28 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w pokoju nr 206 w godzinach od 800 do 1500.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.goleniow.pl .

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 15 marca 2019 r. o godz. 15ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Goleniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2019 r.

Uwagi mogą być wnoszone ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, www.goleniow.pl - e-mail : ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zmianami):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem zaufanym.

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 19-02-2019 08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Milewska 28-02-2019 08:12