Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn - Recław

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn - Recław

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn – Recław.

 

Projekt planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach

 

od  23.05.2019 r. do 24.06.2019 r.

 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w godz. od 7.30-15.30 pokój nr 206 i udostępnione na stronie internetowej www.goleniow.pl – miasto i gmina – zagospodarowanie przestrzenne – projekty planów miejscowych i studium do konsultacji społecznej (tel. do kontaktu – 91 46 98 232).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów o godz. 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.07.2019 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Burmistrza Gminy Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów email: ugim@goleniow.pl, w terminie do dnia 15.07.2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

                                           Burmistrz Gminy Goleniów

                                                                                          Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 13-05-2019 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2019 11:38