Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą tworzących osiedle mieszkaniowe na działce nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka

WPNS.6220.1.2019.JC                                                     Goleniów, dnia 10.09.2019r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm).

 

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 jednorodzinnych budynków mieszkalnych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tworzących osiedle mieszkaniowe na działce nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek INTER INVEST Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

            Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, w terminie30-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości tj. (od 12.09.2019r. do 12.10.2019r.)  w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku   do piątku).

Postępowanie toczy się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości                    i Ochrony Środowiska, pokój 206.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

 

 

 

 

Dzień podania do publicznej wiadomości - 12 września 2019r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 10-09-2019 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 10-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2019 11:41