Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/153/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Goleniów


Uchwała Nr XIII/153/19

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Goleniów.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815)

Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/450/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Goleniów, zmienionej Uchwałą Nr XI/138/19
z dnia 28 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 3 pkt 3 załącznika nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie: „Obszar działania sołectwa obejmuje wieś Borzysławiec i osadę Kępy Lubczyńskie”.

  1. § 3 pkt 3 załącznika nr 14 do uchwały, otrzymuje brzmienie: „Obszar działania sołectwa obejmuje wieś Lubczyna”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Jaworska

Sporządziła: Agnieszka Kot

Uzasadnienie

Zaproponowane zmiany w zapisach statutów sołectw Gminy Goleniów zostały zgłoszone przez mieszkańców miejscowości Kępy Lubczyńskie podczas spotkania z Burmistrzem Gminy Goleniów, w sprawie wyłączenia z obszaru Sołectwa Lubczyna osady Kępy Lubczyńskie i przyłączenia jej do Sołectwa Borzysławiec, ze względu na bliższe położenie.

Proponowane zmiany obejmują następujące zmiany zapisów statutów sołectw Gminy Goleniów przyjętych uchwałą nr XXXIX/450/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia
27 listopada 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XI/138/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

  1. W § 3 pkt 3 załącznika nr 3 do uchwały, dotychczasowy zapis o treści: „Obszar działania sołectwa obejmuje wieś Borzysławiec” otrzymuje brzmienie: „Obszar działania Sołectwa obejmuje wieś Borzysławiec i osadę Kępy Lubczyńskie”.

  1. W § 3 pkt 3 załącznika nr 14 do uchwały, dotychczasowy zapis o treści: „Obszar działania Sołectwa obejmuje wieś Lubczyna i osadę Kępy Lubczyńskie” otrzymuje brzmienie: „Obszar działania Sołectwa obejmuje wieś Lubczyna”.

Burmistrz Gminy Goleniów na podstawie zarządzenia nr 175/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. przeprowadził w dniach od 24 czerwca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. konsultacje społeczne
w celu uzyskania opinii mieszkańców sołectwa Borzysławiec i Lubczyna w sprawie wprowadzenia powyższych zmian w zapisach statutów w/w sołectw Gminy Goleniów.

Konsultacje przeprowadzono w formie udzielenia odpowiedzi przez mieszkańców sołectw Borzysławiec i Lubczyna na pytanie ankietowe zawarte w formularzu konsultacyjnym.

W konsultacjach udział wzięło 48 mieszkańców, z czego:

  • 1 formularz uznano za nieważny z uwagi na niepostawienie znaku „X” z żadnej
    z kratek;

  • 3 formularze uznano za nieważne z uwagi na brak figurowania w rejestrze wyborców.

Liczba oddanych głosów ważnych: 44

Liczba oddanych głosów nieważnych: 4

Oddano 44 głosy ważne na TAK

Oddano 0 głosów ważnych na NIE

Sporządziła: Agnieszka Kot

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 13-11-2019 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 13-11-2019 13:11