Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 90 i 91  położonych w obrębie geodezyjnym Imno, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na brak opinii w w/w  sprawie wydanej przez Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo wodne.

WPNS.6220.46.2019.JC                                                     Goleniów, dnia 07.01.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                                   (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 2081 ze zm),

 

podaje się stronom do wiadomości,

że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 90 i 91  położonych w obrębie geodezyjnym Imno, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na brak opinii w w/w  sprawie wydanej przez Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Organ ten pismem z dnia 18 grudnia 2019r. znak:SZ.ZZŚ.3.436.165.2019.DL  poinformował,                 iż opinia w/w sprawie  zostanie wydana do dnia 24.01.2020r.

Jednocześnie nadmienia się, iż Burmistrz Gminy Goleniów wyda postanowienie                                       w w/w sprawie w terminie do 30  dni od daty wpływu do tutejszego Urzędu wszystkich wymaganych opinii wydanych przez Organy, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 2081 ze zm.).

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Komarowo  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.

 

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia 10 stycznia 2020r.

WPNS.6220.46.2019.JC                                                     Goleniów, dnia 07.01.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                                   (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 2081 ze zm),

 

podaje się stronom do wiadomości,

że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 90 i 91  położonych w obrębie geodezyjnym Imno, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na brak opinii w w/w  sprawie wydanej przez Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Organ ten pismem z dnia 18 grudnia 2019r. znak:SZ.ZZŚ.3.436.165.2019.DL  poinformował,                 iż opinia w/w sprawie  zostanie wydana do dnia 24.01.2020r.

Jednocześnie nadmienia się, iż Burmistrz Gminy Goleniów wyda postanowienie                                       w w/w sprawie w terminie do 30  dni od daty wpływu do tutejszego Urzędu wszystkich wymaganych opinii wydanych przez Organy, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 2081 ze zm.).

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Komarowo  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.

 

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia 14 stycznia 2020r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 14-01-2020 15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 14-01-2020 15:46