Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości że Burmistrz Gminy Goleniów wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 1,35 ha wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na terenie działki nr 350 w miejscowości Komarowo, gm. Goleniów

WPNS.6220.41.2019.JC                                            Goleniów, dnia 23 stycznia  2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.),

podaje się stronom do wiadomości

że na wniosek Słoneczko VIII Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy         do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 1,35 ha wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na terenie działki nr 350 w miejscowości Komarowo, gm. Goleniów

 

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW,

po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 13.01.2020r., pod znakiem: WPNS.6220.41.2019.JC wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

            Z treścią ww. postanowienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (ul. Plac Lotników 1), w godzinach 730-1530. Jednocześnie informuję, że na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. ) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dzień publicznego ogłoszenia 28.01.2020r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 24-01-2020 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 24-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 24-01-2020 10:18