Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 15.06.2020r., pod znakiem: WPNS.6220.5.2020.JC wydał postanowienie, w którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków handlowo-usługowo-magazynowych z częścią mieszkalną, z zapleczem socjalno-biurowym, z warsztatem ślusarskim, ekologiczną malarnią proszkową, warsztatem samochodowym i stacją kontroli pojazdów wraz z myjnią oraz niezbędną infrastrukturą, zmiana sposobu użytkowania realizowanego budynku usługowego na warsztat samochodowy na działce nr 410/6 obręb geodezyjny Żółwia Błoć, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

WPNS.6220.5.2020 .JC                                                                                                                                                                                            Goleniów, dnia 15 czerwca 2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia                3 .października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.),

podaje się stronom do wiadomości, że

 

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 15.06.2020r., pod znakiem: WPNS.6220.5.2020.JC wydał postanowienie, w którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji                         o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków handlowo-usługowo-magazynowych z częścią mieszkalną, z zapleczem socjalno-biurowym, z warsztatem ślusarskim, ekologiczną malarnią proszkową, warsztatem samochodowym i stacją kontroli pojazdów wraz z myjnią oraz niezbędną infrastrukturą, zmiana sposobu użytkowania realizowanego budynku usługowego na warsztat samochodowy na działce nr 410/6 obręb geodezyjny Żółwia Błoć, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256      ze zm.) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020., poz. 283 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Żółwia Błoć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.

            Z treścią ww. postanowienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie (ul. Plac Lotników 1), w godzinach 730-1530. Jednocześnie informuję, że na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej   u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UGiM z treścią decyzji można zapoznać się PO WCZEŚNIEJSZYMI TELEFONICZNYM UZGODNIENIU od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30      do 15.30   tel. 91 46 98 234.

Ponadto dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową,  lub poprzez e-puap.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. ) doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia 17.06.2020r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 15-06-2020 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 15-06-2020
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2020 11:32