Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Miękowo

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy                                           z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz  Uchwały Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 stycznia 2019 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Miękowo i Białuń wraz z prognozą oddziaływania                   na środowisko w trybie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływana na środowisko, w dniach od 15 lipca 2020 r.  do 12 sierpnia  2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w godz. od 7.30-15.30 pokój nr 206 i udostępniony na stronie internetowej www.goleniow.pl – miasto i gmina – zagospodarowanie przestrzenne – projekty planów miejscowych i studium do konsultacji społecznej (tel. do kontaktu – 91 46 98 232).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 15³º w sali konferencyjnej, w siedzibie Urzędu Gminy                    i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2020 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2020 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ugim@goleniow.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

                                                                                         

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (http://bip.goleniow.pl) w zakładce Ochrona Danych Osobowych.” oraz siedzibie administratora. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91- 4698293, e-mail: abi@goleniow.pl

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 03-07-2020 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 03-07-2020
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2020 10:52