Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIEo przystąpieniu do sporządzenia planu/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Łozienica i Nadleśnictwo Kliniska.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz  i   art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 2832081 ze zm.) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie uchwał:

 

-  Nr XVIII/214/20 z dnia 29 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica – Goleniowski Park Przemysłowy, zmienionej uchwałami nr XIX/266/20 z dnia 27 maja 2020 r.   i Nr XX/287/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. (Teren objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym uchwalonym uchwałą Nr XXX/366/20 z dnia 26 kwietnia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 23 maja 2017 r., poz.  2363).

-  Nr XVIII/213/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego działkę nr 90/1 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn  oraz działki nr 89/1 i nr 109/1 w obrębie geodezyjnym Nadleśnictwo Kliniska,

oraz

- o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektów miejscowego planu oraz informuję, że wnioski mogą być składane w formach przewidzianych w art. 40 wyżej cytowanej ustawy t.j. w sposób podany jak poniżej.

 

      Uchwały z uzasadnieniem znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 206 i na stronie internetowej www.goleniow.pl - BIP –„ Uchwały Rady Miejskiej” lub „Zagospodarowanie przestrzenne”.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów w terminie do 14 sierpnia 2020 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię  i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

                                                                                                      ……………………………..

 

          

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (http://bip.goleniow.pl) w zakładce Ochrona Danych Osobowych.” oraz siedzibie administratora. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91- 4698293, e-mail: abi@goleniow.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                      i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 16-07-2020 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 16-07-2020
Ostatnia aktualizacja: - 16-07-2020 09:49