Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2021 r.


Zarządzenie Nr 17/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 28 stycznia 2021

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j. i poz 1378) art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 t.j.), oraz Uchwały Nr XIX/225/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów

zarządza się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2021 r. pkt 5 otrzymuje brzmienie Na realizację zadania przeznacza się do 1.000.000.

* 2. Zmienia się Treść ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2021 r. stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Zmieniona treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

* 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

* 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Burmistrza Gminy Goleniów

Tomasz Banach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu

przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2021 r.

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW


Wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta UGiM Goleniów przy Pl. Lotników 1 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 20 stycznia 2021 roku (data wpływu do UGiM Goleniów).

Wnioski złożone po 21 stycznia 2021 roku nie zostaną rozpatrzone.

II. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW


Burmistrz Gminy Goleniów rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz klubów sportowych, którym udzielone zostało dofinansowanie w terminie do dnia 18 lutego 2021 r.

III. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


1. Realizacja zadania zleconego organizacji następuje po zawarciu umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy

3. Zastrzega się prawo odwołania naboru wniosków oraz przesunięcia terminu składania wniosków, a także jego unieważnienia.


IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ GOLENIÓW


Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu przez Gminę Goleniów w ramach realizacji Uchwały Nr XIX/225/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów przeznacza się środki finansowe w wysokości do 1.000.000 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Matławski 02-02-2021 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Joppek 28-01-2021
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2021 12:35