Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLIII/529/21 w sprawie wezwania mieszkańca do sprecyzowania żądań zawartych w "piśmie z dnia 21 października 2021 r." 2021-12-29 10:29
dokument Uchwała Nr XLIII/528/21 w sprawie rozpatrzenia skargi grupy radnych Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 14 września 2021 r. 2021-12-29 10:29
dokument Uchwała Nr XLIII/527/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 lipca 2021 r. 2021-12-29 10:28
dokument Uchwała Nr XLIII/526/21 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2022 rok 2021-12-29 10:28
dokument Uchwała Nr XLIII/525/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2021 r. 2021-12-29 10:27
dokument Uchwała Nr XLIII/524/21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028 2021-12-29 11:23
dokument Uchwała Nr XLIII/523/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gmin y Goleniów na 2022 rok 2021-12-29 10:26
dokument Uchwała Nr XLIII/522/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 2021-12-29 10:25
dokument Uchwała Nr XLIII/521/21 sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2021 2021-12-29 10:25
dokument Uchwała Nr XLIII/520/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028 2021-12-29 11:19
dokument Uchwała Nr XLIII/519/21 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-12-29 14:18
dokument Uchwała Nr XLIII/518/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2021-12-29 10:23
dokument Uchwała Nr XLIII/517/21 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Masztowa" w miejscowości Lubczyna 2021-12-29 10:23
dokument Uchwała Nr XLIII/516/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Goleniowie oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Goleniów 2021-12-29 10:21
dokument Uchwała Nr XLII/515/21 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Goleniów 2021-12-09 12:32
dokument Uchwała Nr XLI/514/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2021-11-30 13:51
dokument Uchwała Nr XLI/513/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 września 2021 r. na Burmistrza Gminy Goleniów 2021-11-30 13:51
dokument Uchwała Nr XLI/512/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 września 2021 r. na Burmistrza Gminy Goleniów 2021-11-30 13:49
dokument Uchwała Nr XLI/511/21 w sprawie przekazania pisma mieszkańca Gminy Goleniów do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie 2021-11-30 13:49
dokument Uchwała Nr XLI/510/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2021-11-30 13:47
dokument Uchwała Nr XLI/509/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028 2021-11-30 13:46
dokument Uchwała Nr XLI/508/21 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-11-30 13:46
dokument Uchwała Nr XLI/507/21 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu lotniska w Goleniowie 2021-11-30 13:45
dokument Uchwała Nr XLI/506/21 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - I" 2021-11-30 13:44
dokument Uchwała Nr XLI/505/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 2021-11-30 13:42
dokument Uchwała Nr XLI/504/21 w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych 2021-11-30 13:40
dokument Uchwała Nr XLI/503/21 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 2021-11-30 13:40
dokument Uchwała Nr XLI/502/21 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Stargardzkiej/ Wytwórczej w Goleniowie I i II etap 2021-11-30 13:38
dokument Uchwała Nr XLI/501/21 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2021-2025 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2023-01-03 13:45
dokument Uchwała Nr XLI/500/21 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów" 2021-11-30 13:34
dokument Uchwała Nr XLI/499/21 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Goleniów na lata 2022-2025" 2021-11-30 13:33
dokument Uchwała Nr XL/498/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2021-11-08 08:50
dokument Uchwała Nr XL/497/21 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia pisma grupy radnych Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 14 września 2021 r. 2021-12-07 09:22
dokument Uchwała Nr XL/496/21 w sprawie wezwania mieszkańca Gminy Goleniów do sprecyzowania żądań zawartych w "piśmie z dnia 08 września 2021 r." 2021-11-08 08:49
dokument Uchwała Nr XL/495/21 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia pisma mieszkańca z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-11-08 08:48
dokument Uchwała Nr XL/494/21 w sprawie poinformowania mieszkańców Gminy Goleniów o organie właściwym do rozpatrzenia wniosku z dnia 26 lipca 2021 r. 2021-11-08 08:47
dokument Uchwała Nr XL/493/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli, nieprzewidzianej w rocznym planie pracy, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Goleniowie 2021-11-08 08:46
dokument Uchwała Nr XL/492/21 w sprawie przekazania postulatu do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2021-11-08 08:45
dokument Uchwała Nr XL/491/21 w sprawie przekazania postulatu do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2021-11-08 08:44
dokument Uchwała Nr XL/490/21 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2021-11-08 08:44
dokument Uchwała Nr XL/489/21 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-11-08 08:43
dokument Uchwała Nr XL/488/21w sprawie przygotowania materiałów do podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Budno - działki nr: 116/11, 116/16, 116/7, 117/42, 117/26, 117/27, 117/44, 117/29, 117/30, 117/36, 117/50, 117/38, 117/39, 117/34, 3, 55/2, 55/1, 35/6, 53, 54 2021-12-07 09:22
dokument Uchwała Nr XL/487/21 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica - Goleniowski Park Przemysłowy 2021-11-08 08:41
dokument Uchwała Nr XL/486/21 w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych 2021-11-08 08:39
dokument Uchwała Nr XXXIX/485/21 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia pisma mieszkanki Gminy Goleniów z dnia 28 kwietnia 2021 r. 2021-10-06 10:22
dokument Uchwała Nr XXXIX/484/21 sprawie przekazania postulatu do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie 2021-10-06 10:22
dokument Uchwała Nr XXXIX/483/21 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wyznaczenia radnego Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Goleniowie do prac w Zespole ds. Centrum Usług Społecznych 2021-10-06 10:21
dokument Uchwała Nr XXXIX/482/21 w sprawie wezwania mieszkańca do sprecyzowania żądań zawartych w "piśmie z dnia 23 sierpnia 2021 r." 2021-10-06 10:21
dokument Uchwała Nr XXXIX/481/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028 2021-10-06 10:19
dokument Uchwała Nr XXXIX/480/21 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-10-06 10:18
dokument Uchwała Nr XXXIX/479/21 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Goleniów 2021-10-06 10:17
dokument Uchwała Nr XXXIX/478/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Kliniskach Wielkich przy ulicy Szczecińskiej 24 2021-11-15 10:13
dokument Uchwała Nr XXXIX/477/21 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy ?Zuzanny? w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Goleniów 2021-10-06 10:16
dokument Uchwała Nr XXXIX/476/21 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie i nadania jej Statutu 2021-10-06 10:15
dokument Uchwała Nr XXXVIII/475/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów. 2021-09-27 07:41
dokument Uchwała Nr XXXVII/474/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Goleniów 2021-09-09 10:46
dokument Uchwała Nr XXXVII/473/21 w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Goleniowie w przedmiocie ewentualnego naruszenia przez Pana Andrzeja Cieślińskiego Skarbnika Gminy Goleniów zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek i pełnienia funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie zajmowania stanowiska Skarbnika (od 01 sierpnia 2021 r.) 2021-09-09 10:45
dokument Uchwała Nr XXXVII/472/21 w sprawie przekazania postulatu do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie 2021-09-09 10:44
dokument Uchwała Nr XXXVI/471/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028 2021-09-09 10:43
dokument Uchwała Nr XXXVII/470/21 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-09-20 07:38
dokument Uchwała Nr XXXVII/469/21 w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Goleniów 2021-09-09 10:39
dokument Uchwała Nr XXXVII/468/21 w sprawie pomnika przyrody "Anna" 2021-09-09 10:31
dokument Uchwała Nr XXXVII/467/21 w sprawie pomnika przyrody 2021-09-09 10:24
dokument Uchwała Nr XXXVII/466/21 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko 2021-09-09 10:19
dokument Uchwała Nr XXXVII/465/21 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica ? Goleniowski Park Przemysłowy 2021-09-09 10:17
dokument Uchwała Nr XXXVII/464/21 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów" 2021-09-09 10:12
dokument Uchwała Nr XXXVII/463/21 w sprawie zmiany Statutu Goleniowskiego Domu Kultury 2021-09-09 10:11
dokument Uchwała Nr XXXVII/462/21 w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Goleniowie 2021-09-09 10:04
dokument Uchwała Nr XXXVII/461/21 w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Goleniowie 2021-09-09 10:04
dokument Uchwała Nr XXXVI/460/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli, nieprzewidzianej w rocznym planie pracy, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Goleniowie 2021-08-02 14:34
dokument Uchwała Nr XXXVI/459/21 w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia "Trzy Rybki" na Burmistrza Gminy Goleniów w przedmiocie braku odpowiedniego nadzoru nad placami zabaw dla dzieci w Goleniowie 2021-08-02 14:35
dokument Uchwała Nr XXXVI/458/21 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Gminy Goleniów na Burmistrza Gminy Goleniów przekazanej przez Urząd Marszałkowski w dniu 12 maja 2021 r. 2021-08-02 14:33
dokument Uchwała Nr XXXVI/457/21 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 2021-08-20 11:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/456/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2020 rok 2021-08-02 14:30
dokument Uchwała Nr XXXVI/455/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Goleniów wotum zaufania 2021-08-02 14:30
dokument Uchwała Nr XXXVI/454/21 nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu Władysławowi Wasylince 2021-08-02 14:28
dokument Uchwała Nr XXXV/453/21 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których działalność została ograniczona z powodu COVID-19 2021-07-07 09:29
dokument Uchwała Nr XXXV/452/21 w sprawie wezwania mieszkanki Gminy Goleniów do sprecyzowania żądań zawartych w "piśmie z dnia 28 kwietnia 2021 r." 2021-07-07 09:28
dokument Uchwała Nr XXXV/451/21 w sprawie wyrażenia stanowiska o udzieleniu odpowiedzi wnoszącej pismo z dnia 21 marca 2021 r. 2021-07-07 09:27
dokument Uchwała Nr XXXV/450/21 w sprawie wyrażenia stanowiska o udzieleniu odpowiedzi wnoszącej pismo z dnia 21 marca 2021 r. 2021-07-07 09:15
dokument Uchwała Nr XXXV/449/21 w sprawie wyjaśnienia wątpliwości zawartych w piśmie mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 05 lutego 2021 r. 2021-07-07 09:07
dokument Uchwała Nr XXXV/448/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028 2021-07-08 13:50
dokument Uchwała Nr XXXV/447/21 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-07-07 09:05
dokument Uchwała Nr XXXV/446/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy użyczenia nieruchomości znajdującej się w Goleniowie przy ulicy J. Matejki 3 2021-07-07 09:05
dokument Uchwała Nr XXXV/445/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Goleniów na rok szkolny 2021/2022 2021-07-07 09:03
dokument Uchwała Nr XXXV/444/21 w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 2021-07-07 09:03
dokument Uchwała Nr XXXV/443/21 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Goleniów 2021-07-07 09:02
dokument Uchwała Nr XXXV/442/21 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu Sylwestrowi Aleksandrowi Górznemu 2021-07-07 08:44
dokument Uchwała Nr XXXIV/441/21 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Goleniowie stanowiska w sprawie reorganizacji formy żywienia w Przedszkolach Publicznych Nr 2 i Nr 4 w Goleniowie oraz w Przedszkolu Publicznym w Mostach 2021-06-18 09:49
dokument Uchwała Nr XXXIII/440/21 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli, nieprzewidzianej w rocznym planie pracy, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Goleniowie 2021-06-01 14:42
dokument Uchwała Nr XXXIII/439/21 w sprawie przekazania postulatu do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie 2021-06-01 14:41
dokument Uchwała Nr XXXIII/438/21 w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna) w przedmiocie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przedsiębiorcom, których działalność została ograniczona z powodu COVID-19 2021-06-01 14:41
dokument Uchwała Nr XXXIII/437/21 w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna) w przedmiocie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Goleniów 2021-06-01 14:40
dokument Uchwała Nr XXXIII/436/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2021-06-01 14:40
dokument Uchwała Nr XXXIII/435/21 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2021-06-01 14:07
dokument Uchwała Nr XXXIII/434/21w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028 2021-06-01 14:06
dokument Uchwała Nr XXXIII/433/21 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-06-01 14:04
dokument Uchwała Nr XXXIII/432/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Goleniów w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów 2021-06-02 12:35
dokument Uchwała Nr XXXIII/431/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Goleniów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego 2021-06-01 14:02
dokument Uchwała Nr XXXIII/430/21 w sprawie Regulaminu korzystania z parków, zieleńców, placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych oraz wybiegów dla psów na terenie miasta Goleniów 2021-06-01 14:01
dokument Uchwała Nr XXXIII/429/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowa 2021-06-01 14:01
dokument Uchwała XXXIII/428/21 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicach Spacerowej i Inwalidzkiej, przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej 2021-06-01 13:59
dokument Uchwała Nr XXXIII/427/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/400/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 2021-06-01 13:58
dokument Uchwała Nr XXXIII/426/21 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020. 2021-06-01 13:57
dokument Uchwała Nr XXXIII/425/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018?2022 za 2020 r. 2021-06-01 13:56
dokument Uchwała Nr XXXII/424/21 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2021 roku 2021-05-25 10:03
dokument Uchwała Nr XXXII/423/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028 2021-05-25 10:03
dokument Uchwała Nr XXXII/422/21 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-05-25 10:03
dokument Uchwała Nr XXXI/421/21 w sprawie zmiany nr uchwały XVII/202/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie" oraz realizację inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin". 2021-05-05 13:53
dokument Uchwała Nr XXXI/420/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty. 2021-05-05 13:51
dokument Uchwała Nr XXXI/419/21 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2021 roku. 2021-05-05 13:51
dokument Uchwała Nr XXXI/18/21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021- 2028. 2021-05-05 13:50
dokument Uchwała Nr XXXI/417/21 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-05-05 13:49
dokument Uchwała Nr XXXI/416/21 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. 2021-05-11 08:44
dokument Uchwała Nr XXXI/415/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy I Brygady Legionów, przejmowanej od Polskich Kolei Państwowych S. A.. 2021-06-08 15:16
dokument Uchwała Nr XXXI/414/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. 2021-05-11 10:29
dokument Uchwała Nr XXXI/413/21 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Goleniów oraz określenia sezonu kąpielowego. 2021-05-05 13:43
dokument Uchwała Nr XXXI/412/21 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020. 2021-05-05 13:42
dokument Uchwała Nr XXXI/411/21zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2021 rok". 2021-05-05 13:28
dokument Uchwała Nr XXXI/410/21 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Goleniowa. 2021-05-06 12:56
dokument Uchwała Nr XXX/409/21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia uchwały intencyjnej. 2021-04-22 09:11
dokument Uchwała Nr XXX/408/21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia uchwały intencyjnej. 2021-04-22 09:10
dokument Uchwała Nr XXX/407/21 w sprawie wezwania mieszkańca Gminy Goleniów do sprecyzowania żądań zawartych we "wniosku z dnia 08 lutego 2021 r. dotyczącego wyjaśnienia wątpliwości". 2021-04-22 09:09
dokument Uchwała Nr XXX/406/21 w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna). 2021-04-22 09:08
dokument Uchwała Nr XXX/405/21 w sprawie przekazania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa do podmiotów właściwych. 2021-04-22 09:07
dokument Uchwała Nr XXX/404/21 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów. 2021-05-11 07:46
dokument Uchwała Nr XXIX/403/21 w sprawie skargi radnego Rady Miejskiej na pełniącego obowiązki Burmistrza Gminy Goleniów 2021-02-25 10:34
dokument Uchwała Nr XXIX/402/21 w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Goleniów do Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2021-02-25 10:33
dokument Uchwała Nr XXIX/401/21 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Goleniów w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów 2021-02-25 10:33
dokument Uchwała Nr XXIX/400/21 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Modrzewie 2021-02-25 10:32
dokument Uchwała Nr XXIX/399/21 w sprawie nadania urzędowych nazw ulic ?Szczęśliwa? i ?Nadziei? w miejscowości Rurzyca 2021-02-25 10:31
dokument Uchwała Nr XXIX/398/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości znajdującej się w Goleniowie przy ulicy J. Matejki 3 2021-02-25 10:29
dokument Uchwała Nr XXIX/397/21 w sprawie zmiany Uchwały NR XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2021-02-25 10:28
dokument Uchwała Nr XXIX/396/21 w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 2021-02-25 10:26
dokument Uchwała Nr XXIX/395/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 2021-02-25 10:26
dokument Uchwała Nr XXIX/394/21 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2020-2025 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2021-02-25 10:24
dokument Uchwała Nr XXIX/393/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023 2021-02-25 10:24
dokument Uchwała Nr XXVIII/392/21 w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna) 2021-02-04 07:48
dokument Uchwała Nr XXVIII/391/21 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2021-02-04 07:48
dokument Uchwała Nr XXVIII/390/21 zmieniająca Uchwałę Nr XI/137/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnych wytypowanych do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 2021-02-04 07:47
dokument Uchwała Nr XXVIII/389/21 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2021 rok 2021-02-04 07:47
dokument Uchwała Nr XXVIII/388/21 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2021 rok 2021-02-04 07:47
dokument Uchwała Nr XXVIII/387/21 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2021-02-04 07:46
dokument Uchwała Nr XXVIII/386/21 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Komarowo 2021-02-04 07:46
dokument Uchwała Nr XXVIII/385/21 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Goleniów 2021-02-04 07:50
dokument Uchwała Nr XXVIII/384/21 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Goleniów na lata 2020 - 2036" 2021-02-04 07:45
dokument Uchwała Nr XXVIII/383/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Goleniów 2021-02-04 07:44
dokument Uchwała Nr XXVIII/382/21 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2021 rok" 2021-02-04 07:44