Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o sprostowaniu decyzji decyzji P-72 z dnia 03 września 2020r. dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa miejscowości Modrzewie, Żdżary, Łaniewo, Kąty, Krępsko.

 

 

 

WPNS.6733.23.2020.KB.                                                                                                           Goleniów, dnia  05 lutego 2021r.

 

 

 

 

 

                                  OBWIESZCZENIE  

                            BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 293z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późniejszymi zmianami),

 

                                                               Burmistrz Gminy  Goleniów  zawiadamia

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, przez podanie do publicznej wiadomości tj:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Modrzewie, Żdżary, Łaniewo, Kąty, Krępsko na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/,

 

że w dniu 05 lutego 2021r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu zapisu w decyzji P –72 z dnia 03 września 2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot: budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr:

  • 790/15,790/14,790/13,155/8,155/9,155/4,155/3,133,53/5,139/1,790/21,790/22,157/4,

790/8,55/4,790/16  w obrębie geodezyjnym Modrzewie,

  • 2/12,2/14,3/3,4/3,2/15 w obrębie nr 1 w Goleniowie,
  • 91,81/25,84,104,111/2,112/2,106,100/14,98/1,189/2,191/2,187,111/14,111/22, część działki 94/2,191/1,190/19,190/25,190/23,190/21,192/29, część działki 194/2,115/1,192/14,31/9,36/1,120,123,109,107/9,190/17,190/15,32/8,105,103,85,83,136,135,134,133,131,130,140/5,81/18,

78 w obrębie geodezyjnym Żdżary,

  • 102,71/2,77,69/26,71/1,40,69/7,106/26,41/3,41/1,41/2,103/1,99,75/17,91,75/5,75/15 w obrębie geodezyjnym Łaniewo,
  • 230,231/3,250/1,249,242,240/1,29,103/1,102,103/3,216,215/2,252,204,239/3 w obrębie geodezyjnym Kąty,
  • 454,487,139/1,437,490/1,420,137,488,433,129/11,414,411,439,441,438/1,430,431,423,295/14,427,389,70/1,19/2,420,18,378,415,94/17,94/8,444,94/9,412 w obrębie geodezyjnym Krępsko,

 

 

W powyżej decyzji w punkcie 1 rodzaj inwestycji oraz w uzasadnieniu decyzji omyłkowo pominięto dwie działki wskazane przez Inwestora przez, które planuje się przebieg w/w gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa tj. działki 93/2, 192/27 w obrębie geodezyjnym Żdżary.

 

 

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Goleniów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UGiM, z treścią postanowienia można zapoznać się PO WCZEŚNIEJSZYMI TELEFONICZNYM UZGODNIENIU od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30   tel. 91 46 98 231.

Ponadto dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, lub poprzez e-puap.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 08-02-2021 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 08-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2021 11:18