Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego realizacji zabudowy produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową   i techniczną, na działkach 18/4, 19/17, 19/18, 27/2, 72/2, obręb geodezyjny Łozienica gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska    w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

WPNS.6220.41.2020.JC                                                                                                                                                                                                                                Goleniów, dnia 01.02.2021r.

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania,

że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego realizacji zabudowy produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową   i techniczną, na działkach 18/4, 19/17, 19/18, 27/2, 72/2, obręb geodezyjny Łozienica gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska    w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W związku z powyższym Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 01.02.2021r. wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.                                  W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Łozienica na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.                                                                                     

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania  administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) Strony postępowania mogą zapoznać się  z dokumentami w/w sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów.   Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się   choroby zakaźnej  u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UGiM, z treścią dokumentacji można zapoznać się PO WCZEŚNIEJSZYMI TELEFONICZNYM UZGODNIENIU od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30  do 15.30   tel. 91 46 98 234.                 

Ponadto dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową lub poprzez e-puap.   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia  publicznego ogłoszenia.

 

 

DZIEŃ PUBLICZNEGO OGŁOSZENIA  08.02.2021R.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 08-02-2021 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 08-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2021 14:36