Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej   dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiorników na gaz płynny oraz nagrzewnic gazowych w kurnikach na Fermie Drobiu w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie.

WPNS.6220.8.2021.JC                                                               Goleniów, dnia 07.05.2021r.

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu  postępowania

 

Stosownie do art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.  poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej                             dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiorników na gaz płynny oraz nagrzewnic gazowych w kurnikach na Fermie Drobiu w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie.

.           W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021. poz. 735                              ze zm.) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji                            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Modrzewie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.

           Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) Strony postępowania mogą zapoznać się  z dokumentami w/w sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy                     i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów  w terminie 7 dni od chwili podania                        do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Ponadto, informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Stargardzie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, wyrazili opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby                            zakaźnej  u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UGiM, z treścią decyzji można zapoznać się PO WCZEŚNIEJSZYMI TELEFONICZNYM                                    UZGODNIENIU od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30      do 15.30   tel. 91 46 98 234.

Ponadto dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową,  lub poprzez e-puap.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego                   (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia                         publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 07-05-2021 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 07-05-2021
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2021 15:26