Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                                          dla przedsięwzięcia pn: ? Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej od miejscowości Marszewo do ronda w ulicy Maszewskiej w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo-Kolejowego "Goleniów" z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo- rowerowych?.

WPNS.6220.9.2021.JC                                                               Goleniów, dnia 06 maja 2021r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu  postępowania

 

Stosownie do art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.  poz. 247 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                                          dla przedsięwzięcia pn: „ Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej od miejscowości Marszewo do ronda w ulicy Maszewskiej w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo-Kolejowego "Goleniów" z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo- rowerowych”.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021. poz. 735                              ze zm.) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji                            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Marszewo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.

           Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) Strony postępowania mogą zapoznać się  z dokumentami w/w sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy                     i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów  w terminie 5 dni od chwili podania                   do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby                            zakaźnej  u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UGiM, z treścią decyzji można zapoznać się PO WCZEŚNIEJSZYMI TELEFONICZNYM                                    UZGODNIENIU od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30      do 15.30   tel. 91 46 98 234.

Ponadto dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową,  lub poprzez e-puap.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego                   (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia                         publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 07-05-2021 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 07-05-2021
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2021 15:28