Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie  Nr 158/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie określenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 i z 2021 r., poz. 1038),  art. 8 pkt 1 , art. 23 ust. 4, art. 25e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U z 2020 roku, poz. 611 i z 2021 r., poz. 11)  oraz  Uchwały Nr XIX/234/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goleniów na lata 2020-2025” (Dz. U. Woj. Zach. z 2020 r., poz. 3051).

Burmistrz Gminy Goleniów zarządza, co następuje:

§ 1.Ustalam miesięczną stawkę  czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów w wysokości  - 6,73 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
 
§ 2.Ustalam miesięczną stawkę  czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla najmu socjalnego w charakterze lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń  w wysokości – 2,17 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.

§ 3. Należna stawka czynszu dla danego lokalu wyliczona będzie na podstawie stawki, o której mowa w  § 1, z  uwzględnieniem zastosowania czynników podwyższających i obniżających stawkę  zgodnie z zapisami o zasadach polityki czynszowej zawartymi w Uchwale Nr XIX/234/20  Rady Miejskiej  w Goleniowie z dnia 27 maja  2020 roku, w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goleniów na lata 2020-2025” 
(Dz. U. Woj. Zach. z 2020 r., poz. 3051).

§ 4. Traci moc:
-Zarządzenie Nr 196/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 sierpnia 2020 r, w sprawie określenia stawek bazowych czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 5.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Zarządcom mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów, Dyrektorom Szkół i Przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów oraz inspektorowi ds. lokalowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Burmistrz Gminy Goleniów
Robert Krupowicz
                                                


Przygotowali: Joanna Kraszkiewicz przy współpracy z zarządcą gminnego zasobu komunalnego oraz Skarbnikiem Gminy Goleniów.


Uzasadnienie

Utrzymanie gminnego zasobu lokalowego we właściwym stanie technicznym należy do obowiązków właściciela zasobu. Głównym źródłem bieżącego utrzymania i remontów budynków są dochody uzyskiwane z czynszów oraz środki pochodzące z budżetu gminy. Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie budynków są coraz wyższe w związku z ich pogarszającym się stanem technicznym i koniecznością wykonywania coraz większej liczby bieżących remontów, napraw i usuwania awarii. Obecne wpływy czynszowe nie rekompensują wydatków związanych z utrzymaniem zasobu w stanie niepogorszonym. Powyższe, a także zapisy zawarte w Uchwale Nr XIX/234/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2020-2025” stanowią podstawę do podjęcia działań zmierzających do zrównoważenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy, z przychodami z tytułu czynszu najmu lokali.  W tym celu założono wzrost stawki czynszu z obecnych 5,39 zł/m2 do nowej stawki 6,73 za m2 dla lokali mieszkalnych, bowiem konieczne jest sukcesywne dążenie do zrównoważenia kosztów utrzymania zasobów z przychodami z tytułu czynszów. Obliczanie ostatecznej wysokości stawki czynszu następuje poprzez jej skorygowanie o czynnik podwyższające i obniżające wymienione w rozdziale IV Uchwały nr XIX/234/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 2020r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2020-2025”.  Stawka czynszu  z tytułu najmu socjalnego lokalu  i tymczasowego pomieszczenia wynosić będzie 2,17 zł na m2 powierzchni użytkowej, co stanowi  połowę stawki najniższego czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U z 2020r, poz .nr 611 z późn. zm.).
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 23-07-2021 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2021
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2021 13:17