Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 157/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 157/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 23 lipca 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań własnych budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Mirosław Guzikiewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 157/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 23 lipca 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

688 095,07

-7 477,00

680 618,07

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

2 131,00

1 523,00

3 654,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 131,00

1 523,00

3 654,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

27 000,00

-9 000,00

18 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

27 000,00

-9 000,00

18 000,00

Razem:

52 971 413,85

-7 477,00

52 963 936,85

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 157/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 23 lipca 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

688 095,07

-7 477,00

680 618,07

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

2 131,00

1 523,00

3 654,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2 131,00

1 523,00

3 654,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

27 000,00

-9 000,00

18 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

27 000,00

-9 000,00

18 000,00

Razem:

52 971 413,85

-7 477,00

52 963 936,85

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 157/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 23 lipca 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

 

 

Turystyka

191 473,49

0,00

191 473,49

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

191 473,49

0,00

191 473,49

 

 

4220

Zakup środków żywności

500,00

-250,00

250,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

64 346,40

250,00

64 596,40

750

 

 

Administracja publiczna

12 321 653,17

0,00

12 321 653,17

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 256 704,04

0,00

10 256 704,04

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

193 000,00

10 000,00

203 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 114 031,63

-10 000,00

1 104 031,63

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 339 341,08

0,00

74 339 341,08

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

921 866,82

0,00

921 866,82

 

 

4260

Zakup energii

28 956,69

2 200,00

31 156,69

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10 834,68

-2 200,00

8 634,68

852

 

 

Pomoc społeczna

9 535 969,06

0,00

9 535 969,06

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

223 264,28

0,00

223 264,28

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

42 822,47

-500,00

42 322,47

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 500,00

500,00

4 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 348 293,32

0,00

6 348 293,32

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 681 875,99

0,00

3 681 875,99

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 500,00

1 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

94 387,03

-400,00

93 987,03

 

 

4220

Zakup środków żywności

87 693,58

-350,00

87 343,58

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

121 515,17

-750,00

120 765,17

Razem:

212 192 262,65

0,00

212 192 262,65

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 16-09-2021 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 23-07-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2021 14:46