Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 168/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 168/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 lipca 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań własnych budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Mirosław Guzikiewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 168/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 lipca 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

851

 

 

Ochrona zdrowia

48 700,00

20 000,00

68 700,00

 

85195

 

Pozostała działalność

48 700,00

20 000,00

68 700,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

8 000,00

20 000,00

28 000,00

Razem:

52 963 936,85

20 000,00

52 983 936,85

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 168/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 lipca 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

851

 

 

Ochrona zdrowia

48 700,00

20 000,00

68 700,00

 

85195

 

Pozostała działalność

48 700,00

20 000,00

68 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 700,00

20 000,00

27 700,00

Razem:

52 963 936,85

20 000,00

52 983 936,85

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 168/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 lipca 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23 684 780,33

0,00

23 684 780,33

 

90095

 

Pozostała działalność

1 310 776,36

0,00

1 310 776,36

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

234 780,20

-250,00

234 530,20

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

455 972,01

250,00

456 222,01

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 348 293,32

0,00

6 348 293,32

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 681 875,99

0,00

3 681 875,99

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

93 987,03

71,11

94 058,14

 

 

4220

Zakup środków żywności

87 343,58

1 758,91

89 102,49

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

120 765,17

-1 830,02

118 935,15

926

 

 

Kultura fizyczna

4 857 786,00

0,00

4 857 786,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 238 438,00

0,00

3 238 438,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 000,00

1 500,00

7 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

524 575,00

-1 615,00

522 960,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

500,00

115,00

615,00

Razem:

212 192 262,65

0,00

212 192 262,65

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 16-09-2021 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 30-07-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2021 14:49