Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 175/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 175/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 17 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań własnych budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 175/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 17 sierpnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

328 486,76

56 138,07

384 624,83

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

286 661,76

56 138,07

342 799,83

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

286 661,76

56 138,07

342 799,83

855

 

 

Rodzina

51 177 793,11

4 123,71

51 181 916,82

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 446 247,42

4 123,71

10 450 371,13

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

10 446 247,42

4 123,71

10 450 371,13

Razem:

52 983 936,85

60 261,78

53 044 198,63

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 175/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 17 sierpnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

2 289 168,64

23 777,00

2 312 945,64

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

454 100,00

23 777,00

477 877,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

436 000,00

23 777,00

459 777,00

Razem:

181 413 301,39

23 777,00

181 437 078,39

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 175/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 17 sierpnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

328 486,76

56 138,07

384 624,83

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

286 661,76

56 138,07

342 799,83

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

280 053,76

56 138,07

336 191,83

855

 

 

Rodzina

51 177 793,11

4 123,71

51 181 916,82

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 446 247,42

4 123,71

10 450 371,13

 

 

3110

Świadczenia społeczne

9 471 823,00

4 000,00

9 475 823,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

149 311,03

104,00

149 415,03

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

705 252,00

18,00

705 270,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3 593,00

1,71

3 594,71

Razem:

52 983 936,85

60 261,78

53 044 198,63

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia 175/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 17 sierpnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

9 535 969,06

23 777,00

9 559 746,06

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

3 148 578,00

23 777,00

3 172 355,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 126 058,65

23 777,00

2 149 835,65

Razem:

212 192 262,65

23 777,00

212 216 039,65

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia 175/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 17 sierpnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 339 341,08

0,00

74 339 341,08

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 020 139,49

-7 219,00

42 012 920,49

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

601 826,00

-2 516,00

599 310,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 662 380,76

43 950,00

24 706 330,76

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 897 676,79

-75 614,08

1 822 062,71

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 384 563,00

26 000,00

4 410 563,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

737 216,00

3 461,08

740 677,08

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

50 821,00

-2 500,00

48 321,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 960 100,85

3 999,00

2 964 099,85

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

63 528,00

2 266,00

65 794,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

132 140,42

1 593,95

133 734,37

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

74 855,00

139,05

74 994,05

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 022 641,50

3 001,00

3 025 642,50

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 318,00

250,00

1 568,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

21 303,00

2 751,00

24 054,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 460 839,88

219,00

3 461 058,88

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

145 362,88

219,00

145 581,88

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 374 028,00

0,00

4 374 028,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 404 681,56

0,00

3 404 681,56

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

158 050,29

-223,86

157 826,43

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

74 247,00

223,86

74 470,86

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23 684 780,33

0,00

23 684 780,33

 

90095

 

Pozostała działalność

1 310 776,36

0,00

1 310 776,36

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

234 530,20

-29,75

234 500,45

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

456 222,01

29,75

456 251,76

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 348 293,32

0,00

6 348 293,32

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 681 875,99

0,00

3 681 875,99

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

118 935,15

-1 246,25

117 688,90

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

177 762,67

1 246,25

179 008,92

Razem:

212 216 039,65

0,00

212 216 039,65

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 16-09-2021 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 17-08-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2021 14:52