Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 176/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 176/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań własnych budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 175/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 17 sierpnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

 

 

Rodzina

51 181 916,82

49 000,00

51 230 916,82

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

130 000,00

49 000,00

179 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

130 000,00

49 000,00

179 000,00

Razem:

53 044 198,63

49 000,00

53 093 198,63

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 175/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 17 sierpnia 2021r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

 

 

Rodzina

51 181 916,82

49 000,00

51 230 916,82

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

130 000,00

49 000,00

179 000,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

130 000,00

49 000,00

179 000,00

Razem:

53 044 198,63

49 000,00

53 093 198,63

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 175/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 17 sierpnia 2021r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 339 341,08

0,00

74 339 341,08

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 012 920,49

12 666,88

42 025 587,37

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

343 770,00

12 666,88

356 436,88

 

80195

 

Pozostała działalność

1 386 764,13

-12 666,88

1 374 097,25

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

370 156,56

-12 666,88

357 489,68

852

 

 

Pomoc społeczna

9 559 746,06

0,00

9 559 746,06

 

85295

 

Pozostała działalność

335 360,00

0,00

335 360,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

1 000,00

5 350,00

6 350,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

57 500,00

9 092,00

66 592,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

56 760,00

-11 442,00

45 318,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

19 350,00

-3 000,00

16 350,00

Razem:

212 216 039,65

0,00

212 216 039,65

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 16-09-2021 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 18-08-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2021 14:53