Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 183/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 183/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań własnych budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik

do Zarządzenia 183/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 27 sierpnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 339 341,08

0,00

74 339 341,08

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 025 587,37

5 986,00

42 031 573,37

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

577 246,00

20 000,00

597 246,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

263 885,00

-14 014,00

249 871,00

 

80104

 

Przedszkola

17 047 434,91

-10 900,00

17 036 534,91

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

249 433,46

-2 900,00

246 533,46

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

48 791,00

-8 000,00

40 791,00

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

378 127,00

5 000,00

383 127,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

378 127,00

5 000,00

383 127,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 025 642,50

264 914,00

3 290 556,50

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 728 520,50

200 000,00

1 928 520,50

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

938 913,00

40 000,00

978 913,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 568,00

1 500,00

3 068,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

254 290,00

21 000,00

275 290,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

24 054,00

-1 536,00

22 518,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

47 002,00

3 700,00

50 702,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

6 800,00

350,00

7 150,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

2 237,00

-100,00

2 137,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 461 058,88

20 000,00

3 481 058,88

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

225 764,00

20 000,00

245 764,00

 

80195

 

Pozostała działalność

1 374 097,25

-285 000,00

1 089 097,25

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

357 489,68

-285 000,00

72 489,68

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 374 028,00

0,00

4 374 028,00

 

85404

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

242 103,00

0,00

242 103,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

151 961,00

3 900,00

155 861,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

62 142,00

-3 900,00

58 242,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23 684 780,33

0,00

23 684 780,33

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 290 000,00

-2 000,00

1 288 000,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

20 000,00

-2 000,00

18 000,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

1 720 656,04

2 000,00

1 722 656,04

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 690 656,04

2 000,00

1 692 656,04

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 348 293,32

0,00

6 348 293,32

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 681 875,99

0,00

3 681 875,99

 

 

4190

Nagrody konkursowe

4 578,42

494,64

5 073,06

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

94 058,14

-109,99

93 948,15

 

 

4220

Zakup środków żywności

89 102,49

-494,64

88 607,85

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

117 688,90

109,99

117 798,89

Razem:

212 216 039,65

0,00

212 216 039,65

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 16-09-2021 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 27-08-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2021 14:55