Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 195/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 195/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 6 września 2021 roku

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 195/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 6 września 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

384 624,83

10 000,00

394 624,83

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

342 799,83

10 000,00

352 799,83

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

342 799,83

10 000,00

352 799,83

Razem:

53 093 198,63

10 000,00

53 103 198,63

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 195/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 6 września 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

53 500,00

20 204,00

73 704,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

52 000,00

20 204,00

72 204,00

 

 

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00

20 204,00

20 204,00

Razem:

182 269 814,50

20 204,00

182 290 018,50

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 195/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 6 września 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

384 624,83

10 000,00

394 624,83

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

342 799,83

10 000,00

352 799,83

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

10 000,00

10 000,00

Razem:

53 093 198,63

10 000,00

53 103 198,63

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia 195/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 6 września 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

 

 

Turystyka

195 473,49

0,00

195 473,49

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

195 473,49

0,00

195 473,49

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

0,00

18 000,00

18 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

68 596,40

-18 000,00

50 596,40

710

 

 

Działalność usługowa

1 004 509,00

0,00

1 004 509,00

 

71035

 

Cmentarze

676 500,00

0,00

676 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

430 000,00

46 000,00

476 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

46 000,00

-46 000,00

0,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

1 964 503,90

0,00

1 964 503,90

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 668 503,90

0,00

1 668 503,90

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

50 000,00

2 000,00

52 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

363 000,00

-2 000,00

361 000,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 374 028,00

20 204,00

4 394 232,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

196 090,00

20 204,00

216 294,00

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

20 204,00

20 204,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23 698 013,33

0,00

23 698 013,33

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 732 500,00

0,00

1 732 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 048,44

1 048,44

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 500,00

-1 048,44

451,56

 

90095

 

Pozostała działalność

1 308 009,36

0,00

1 308 009,36

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

234 500,45

1 299,10

235 799,55

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

456 251,76

-1 299,10

454 952,66

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 388 370,07

0,00

6 388 370,07

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 721 952,74

0,00

3 721 952,74

 

 

4190

Nagrody konkursowe

5 073,06

394,50

5 467,56

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

96 215,15

-3 101,92

93 113,23

 

 

4220

Zakup środków żywności

90 107,85

-1 292,58

88 815,27

 

 

4260

Zakup energii

163 970,72

1 500,00

165 470,72

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

116 798,89

2 500,00

119 298,89

Razem:

213 036 612,91

20 204,00

213 056 816,91

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 16-09-2021 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 06-09-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2021 14:58