Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 204/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 204/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 września 2021 roku

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 204/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 września 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

12 317 653,17

0,00

12 317 653,17

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 256 704,04

0,00

10 256 704,04

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

472 857,31

-5 904,00

466 953,31

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 104 031,63

-9 096,00

1 094 935,63

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

60 500,00

15 000,00

75 500,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 554 052,59

0,00

74 554 052,59

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 187 730,78

-15 300,00

42 172 430,78

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 714 201,63

-15 300,00

24 698 901,63

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 964 099,85

15 300,00

2 979 399,85

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 006 414,09

14 000,00

2 020 414,09

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

387 041,00

1 300,00

388 341,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

1 964 503,90

0,00

1 964 503,90

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 668 503,90

0,00

1 668 503,90

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 800,00

-800,00

14 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

10 000,00

800,00

10 800,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 394 232,00

0,00

4 394 232,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 404 681,56

0,00

3 404 681,56

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 299 821,31

-150,00

2 299 671,31

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

27 267,00

150,00

27 417,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 388 370,07

0,00

6 388 370,07

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 721 952,74

0,00

3 721 952,74

 

 

4190

Nagrody konkursowe

5 467,56

254,70

5 722,26

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

93 113,23

-296,08

92 817,15

 

 

4220

Zakup środków żywności

88 815,27

41,38

88 856,65

926

 

 

Kultura fizyczna

4 857 786,00

0,00

4 857 786,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 238 438,00

0,00

3 238 438,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

85 000,00

30 000,00

115 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

522 960,00

-30 000,00

492 960,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

615,00

150,00

765,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

43 000,00

-150,00

42 850,00

Razem:

213 056 816,91

0,00

213 056 816,91

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 16-09-2021 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 14-09-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2021 15:00