Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 206/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 206/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 września 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań własnych budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 206/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 września 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

456 413,82

-3 190,69

453 223,13

 

80153

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

456 413,82

-3 190,69

453 223,13

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

456 413,82

-3 190,69

453 223,13

852

 

 

Pomoc społeczna

680 618,07

5 257,50

685 875,57

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

657 187,50

5 257,50

662 445,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

657 187,50

5 257,50

662 445,00

Razem:

53 103 198,63

2 066,81

53 105 265,44

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 206/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 września 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

73 704,00

40 000,00

113 704,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

72 204,00

40 000,00

112 204,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

52 000,00

40 000,00

92 000,00

Razem:

182 290 018,50

40 000,00

182 330 018,50

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 206/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 września 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

456 413,82

-3 190,69

453 223,13

 

80153

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

456 413,82

-3 190,69

453 223,13

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 518,91

-31,60

4 487,31

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

451 894,91

-3 159,09

448 735,82

852

 

 

Pomoc społeczna

680 618,07

5 257,50

685 875,57

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

657 187,50

5 257,50

662 445,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 727,50

3 257,50

16 985,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

21 126,90

2 000,00

23 126,90

Razem:

53 103 198,63

2 066,81

53 105 265,44

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia 206/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 września 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 394 232,00

40 000,00

4 434 232,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

216 294,00

40 000,00

256 294,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

112 000,00

40 000,00

152 000,00

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia 206/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 września 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

12 317 653,17

0,00

12 317 653,17

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 256 704,04

0,00

10 256 704,04

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 094 935,63

-4 100,00

1 090 835,63

 

 

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

4 100,00

4 100,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 554 052,59

0,00

74 554 052,59

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 172 430,78

17 850,00

42 190 280,78

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

87 500,00

17 850,00

105 350,00

 

80195

 

Pozostała działalność

1 089 097,25

-17 850,00

1 071 247,25

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

72 489,68

-17 850,00

54 639,68

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23 698 013,33

0,00

23 698 013,33

 

90095

 

Pozostała działalność

1 308 009,36

0,00

1 308 009,36

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

235 799,55

-803,00

234 996,55

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

454 952,66

803,00

455 755,66

Razem:

213 056 816,91

0,00

213 056 816,91

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 21-09-2021 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 15-09-2021
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2021 15:12