Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 211/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 września 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów


Zarządzenie nr 211/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 28 września 2021r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.  U. z 2021r.  poz.  1372/ oraz § 3 ust.1 uchwały Nr XVII/192/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów /Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012r. poz. 676/ zarządza się, co następuje:

§1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów dotyczących projektu zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2023 przyjętego uchwałą Nr XXXIII/409/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2023.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 29 września 2021r. do dnia 12 października 2021r.

3.Konsultacje, o których mowa w ust. 1 obejmują terytorialnie całą Gminę Goleniów.

4.Projekt zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2023 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie w formie pisemnej lub elektronicznej

uwag odnośnie treści ww. projektu:

  1. przesłanych listownie na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów :

  2. złożonych w formie pisemnej, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów;

  3. przesłanych na adres poczty elektronicznej konsultacje@goleniow.pl

§ 3. Informacje o konsultacjach podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym

www.bip.goleniow.pl i na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl ,

2) wywieszenie aktu bez załącznika nr 1 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,

Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów,

  1. wyłożenie aktu do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, w pokoju

010, Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

§4. Załącznikiem nr 2 do zarządzenia jest informacja o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji.

§5. Wykonanie zarządzenie powierza się Dyrektorowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 211/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 września 2021r.

Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.

Dane osobowe uczestników konsultacji zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowego zadania publicznego, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz dla celów konsultacji zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 przeprowadzanych na podstawie uchwały Nr XVII/192/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów.

Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są wyłącznie w celu weryfikacji kryterium zamieszkania w Gminie Goleniów. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uwzględnienia głosu w konsultacjach.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne.

Osoby uczestniczące w konsultacjach mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, uczestnicy konsultacji mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ankietowani mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Miturska 28-09-2021 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Miturska 28-09-2021
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2021 12:56