Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.terenu wzdłuż rzeki Iny w centrum Goleniowa ,

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 w związku  z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa dla terenu położonego wzdłuż nabrzeża rzeki Iny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, (Uchwała Rady Miejskiej w Goleniowie Nr VII/56/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, zmieniona Uchwałą Nr XIII/138/11 z dnia 26 października 2011 r. oraz Uchwałą Nr XIX/227/16  z dnia 27 kwietnia 2016 r.,);

2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenu położonego przy ul. Nowogardzkiej w obrębie ewidencyjnym nr  3 miasta Goleniowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, (Uchwała Nr XL/478/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu).

 

WYŁOŻENIE odbędzie się w dniach od 08 października 2021 r. do dnia 05 listopada              2021 r.:

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w godz. od 7.30-15.30 oraz  na stronie internetowej www.goleniow.pl – miasto i gmina – zagospodarowanie przestrzenne – projekty planów miejscowych i studium do konsultacji społecznej.

Wyjaśnienia do ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można również uzyskać telefonicznie pod numerem tel. do kontaktu – 91 46 98 232.

Osoby chcące zapoznać się z projektami planów wyłożonych do publicznego wglądu                           w siedzibie Urzędu, proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu (0- 91) 46 98 232, (0- 91) 46 98 235. Interesanci wchodzący do Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub w sposób dopuszczony przez Ministra Zdrowia oraz do dezynfekcji rąk.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się:

-  w dniu 04 listopada 2021 r. o godz. 15³º w sali sesyjnej, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów - dot. planu miejscowego terenu wzdłuż rzeki Iny, 

w dniu 19 października 2021 r. o godz. 15³º w sali sesyjnej, w siedzibie Urzędu Gminy   i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. -dot. planu miejscowego                     ul. Nowogardzka-Metalowa.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Burmistrza Gminy Goleniów, na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugim@goleniow.pl, lub przez platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia                 19 listopada 2021 r. Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy                 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.                z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonymi postępowaniami      w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Goleniowie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska               w Szczecinie. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi                i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Gminy Goleniów na adres na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów lub                  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugim@goleniow.pl, lub przez platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie                 do dnia 19 listopada 2021 r. Złożenie uwagi może być również w formie ustnej do protokołu.   

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy Goleniów.                                                                                      

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (http://bip.goleniow.pl) w zakładce Ochrona Danych Osobowych.”

 

 

                                                                                             Burmistrz Gminy Goleniów

                                                                                                                      Robert Krupowicz

                                                                                                    

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 07-10-2021 16:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-10-2021
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2021 16:49