Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Goleniów w sprawie projektu zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017 - 2030

 

 

Zarządzenie nr 224/2021

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 08 października 2021r.

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.  U. z 2021r.  poz.  1372/ oraz § 3 ust.1 uchwały Nr XVII/192/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów /Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012r. poz. 676/ zarządza się, co następuje:

 

§1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów dotyczących projektu zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 przyjętego uchwałą Nr XXXIII/409/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 zmienioną uchwałą Nr XXXVI/449/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 listopada 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 .

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 09 października 2021r. do dnia 22 października 2021r.

3.Konsultacje, o których mowa w ust. 1 obejmują terytorialnie całą Gminę Goleniów.

4.Projekt zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie w formie pisemnej lub elektronicznej

uwag odnośnie treści ww. projektu:

  1. przesłanych listownie na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów :

  2. złożonych w formie pisemnej, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów;

  3. przesłanych na adres poczty elektronicznej konsultacje@goleniow.pl

 

§ 3. Informacje o konsultacjach podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym

www.bip.goleniow.pl i na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl ,

2) wywieszenie aktu bez załącznika nr 1 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,

Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów,

  1. wyłożenie aktu do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, w pokoju

010, Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

 

§4. Załącznikiem nr 2 do zarządzenia jest informacja o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji.

 

§5. Wykonanie zarządzenie powierza się Dyrektorowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza

Anita Jurewicz

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 224/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 października 2021r.

 

Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.

 

Dane osobowe uczestników konsultacji zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowego zadania publicznego, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz dla celów konsultacji zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 przeprowadzanych na podstawie uchwały Nr XVII/192/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów.

 

Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są wyłącznie w celu weryfikacji kryterium zamieszkania w Gminie Goleniów. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uwzględnienia głosu w konsultacjach.

 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne.

 

Osoby uczestniczące w konsultacjach mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, uczestnicy konsultacji mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Uczestnicy konsultacji mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Anita Jurewicz

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Miturska 08-10-2021 15:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Miturska 11-10-2021 08:01