Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 233/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 233/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 21 października 2021 roku

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 233/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 21 października 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

 

 

Rodzina

51 477 110,82

205 018,00

51 682 128,82

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 668 671,13

204 903,00

10 873 574,13

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

10 668 671,13

204 903,00

10 873 574,13

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

206 894,00

115,00

207 009,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

206 894,00

115,00

207 009,00

Razem:

53 499 306,41

205 018,00

53 704 324,41

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 233/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 21 października 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

 

 

Rodzina

51 477 110,82

205 018,00

51 682 128,82

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 668 671,13

204 903,00

10 873 574,13

 

 

3110

Świadczenia społeczne

9 647 574,00

161 755,91

9 809 329,91

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

155 564,03

5 137,00

160 701,03

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

745 670,00

37 885,00

783 555,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3 594,71

125,09

3 719,80

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

206 894,00

115,00

207 009,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

206 894,00

115,00

207 009,00

Razem:

53 499 306,41

205 018,00

53 704 324,41

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 233/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 21 października 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

12 307 677,26

0,00

12 307 677,26

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 246 728,13

0,00

10 246 728,13

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

151 000,00

22 000,00

173 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

257 000,00

-22 000,00

235 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 909 353,09

0,00

74 909 353,09

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 253 070,61

-50 285,64

42 202 784,97

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 712 504,63

-80 285,64

24 632 218,99

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 367 069,59

30 000,00

4 397 069,59

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

21 000,00

5 000,00

26 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

163 380,60

-5 000,00

158 380,60

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

247 451,00

10 000,00

257 451,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

38 658,00

200,00

38 858,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

641 450,86

-10 200,00

631 250,86

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 997 673,02

0,00

2 997 673,02

 

 

4190

Nagrody konkursowe

1 400,00

500,00

1 900,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

74 994,05

-2 000,00

72 994,05

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

29 040,00

1 500,00

30 540,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

2 921 032,50

8 000,00

2 929 032,50

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

55 000,00

8 000,00

63 000,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 451 877,66

-94 761,00

3 357 116,66

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 277 389,39

-94 761,00

2 182 628,39

 

80195

 

Pozostała działalność

1 112 969,46

137 046,64

1 250 016,10

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

119 977,89

137 046,64

257 024,53

851

 

 

Ochrona zdrowia

2 025 203,90

0,00

2 025 203,90

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

83 000,00

0,00

83 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 800,00

2 650,00

18 450,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

34 200,00

-2 650,00

31 550,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 668 503,90

0,00

1 668 503,90

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

125 000,00

2 450,00

127 450,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

459 403,90

-2 450,00

456 953,90

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 384 728,00

0,00

4 384 728,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 322 145,25

-85 000,00

3 237 145,25

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 225 533,54

-70 000,00

2 155 533,54

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

413 316,43

-12 000,00

401 316,43

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

48 163,44

-3 000,00

45 163,44

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 332,00

150,00

3 482,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

48 735,00

-150,00

48 585,00

 

85495

 

Pozostała działalność

100 974,75

85 000,00

185 974,75

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

100 974,75

85 000,00

185 974,75

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 263 651,18

0,00

26 263 651,18

 

90095

 

Pozostała działalność

1 350 202,09

0,00

1 350 202,09

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

254 473,13

12 782,92

267 256,05

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

462 237,82

-12 782,92

449 454,90

Razem:

216 219 794,28

0,00

216 219 794,28

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 21-10-2021 16:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 21-10-2021
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2021 16:23