Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 248/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 248/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 4 listopada 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 248/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 4 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

 

 

Działalność usługowa

1 020 348,26

0,00

1 020 348,26

 

71035

 

Cmentarze

692 339,26

0,00

692 339,26

 

 

4260

Zakup energii

500,00

-200,00

300,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

50 000,00

-27 614,00

22 386,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

491 839,26

27 814,00

519 653,26

750

 

 

Administracja publiczna

12 350 022,06

0,00

12 350 022,06

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 219 072,93

0,00

10 219 072,93

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 000,00

10 000,00

20 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

208 100,00

-10 000,00

198 100,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 932 647,88

0,00

74 932 647,88

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 184 805,27

59 000,00

42 243 805,27

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

597 246,00

9 000,00

606 246,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3 627 869,00

50 000,00

3 677 869,00

 

80104

 

Przedszkola

17 198 084,57

-62 000,00

17 136 084,57

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

6 117 773,00

-30 000,00

6 087 773,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

6 014 443,00

-32 000,00

5 982 443,00

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

373 127,00

-100 000,00

273 127,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

373 127,00

-100 000,00

273 127,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 484 144,13

-10 000,00

3 474 144,13

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2 037 944,50

30 000,00

2 067 944,50

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

998 913,00

-40 000,00

958 913,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 333 879,06

7 000,00

3 340 879,06

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

275 764,00

7 000,00

282 764,00

 

80195

 

Pozostała działalność

1 318 776,96

106 000,00

1 424 776,96

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

340 385,39

106 000,00

446 385,39

852

 

 

Pomoc społeczna

9 538 626,06

0,00

9 538 626,06

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

407 192,00

-1 000,00

406 192,00

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 500,00

-1 000,00

4 500,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

810 345,00

1 000,00

811 345,00

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 000,00

1 000,00

6 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 369 505,43

0,00

26 369 505,43

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

1 734 135,91

18 600,00

1 752 735,91

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

-2 817,00

27 183,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 704 135,91

21 417,00

1 725 552,91

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 694 543,47

-11 000,00

1 683 543,47

 

 

4260

Zakup energii

17 000,00

-11 000,00

6 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 466 301,34

-7 600,00

1 458 701,34

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

298 896,70

-4 864,13

294 032,57

 

 

4260

Zakup energii

19 483,00

-2 600,00

16 883,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

463 029,90

-135,87

462 894,03

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 391 174,54

0,00

6 391 174,54

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 702 702,01

0,00

3 702 702,01

 

 

4190

Nagrody konkursowe

6 467,90

549,07

7 016,97

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

117 009,54

-516,97

116 492,57

 

 

4220

Zakup środków żywności

69 614,71

-32,10

69 582,61

Razem:

216 250 020,28

0,00

216 250 020,28

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 08-11-2021 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 04-11-2021
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2021 11:00