Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 252/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 252/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 252/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

409 124,83

106 762,38

515 887,21

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

352 799,83

106 762,38

459 562,21

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

352 799,83

106 762,38

459 562,21

Razem:

53 879 962,91

106 762,38

53 986 725,29

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 252/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

409 124,83

106 762,38

515 887,21

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

352 799,83

106 762,38

459 562,21

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

336 191,83

106 762,38

442 954,21

 

75056

 

Spis powszechny i inne

56 325,00

0,00

56 325,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

55 759,00

-14 500,00

41 259,00

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

14 500,00

14 500,00

Razem:

53 879 962,91

106 762,38

53 986 725,29

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 252/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

12 350 022,06

0,00

12 350 022,06

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

429 108,39

0,00

429 108,39

 

 

4220

Zakup środków żywności

0,00

1 000,00

1 000,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

1 000,00

-1 000,00

0,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 931 710,09

0,00

74 931 710,09

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 241 475,62

-45 390,36

42 196 085,26

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

586 947,00

-2 600,00

584 347,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 498 917,85

-32 964,36

24 465 953,49

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 397 043,88

1 500,00

4 398 543,88

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

546 433,50

-1 000,00

545 433,50

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

26 000,00

-7 550,00

18 450,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

158 380,60

50,00

158 430,60

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

268 055,00

4 000,00

272 055,00

 

 

4260

Zakup energii

1 196 070,00

-10 000,00

1 186 070,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 297 542,33

2 074,00

1 299 616,33

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

49 021,00

1 100,00

50 121,00

 

80104

 

Przedszkola

17 136 084,57

-7 659,52

17 128 425,05

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 303 402,43

-8 000,00

3 295 402,43

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

61 056,98

-1 000,00

60 056,98

 

 

4260

Zakup energii

181 056,65

-2 000,00

179 056,65

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 565,87

626,00

7 191,87

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

138 939,63

-626,00

138 313,63

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

184 419,00

3 340,48

187 759,48

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 474 144,13

1 049,88

3 475 194,01

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 888,00

200,00

4 088,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

333 660,00

-200,00

333 460,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 246,75

1 049,88

11 296,63

 

80195

 

Pozostała działalność

1 424 776,96

52 000,00

1 476 776,96

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

446 385,39

52 000,00

498 385,39

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 427 775,00

0,00

4 427 775,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 300 105,25

0,00

3 300 105,25

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 218 533,54

104,59

2 218 638,13

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

106 833,56

-104,59

106 728,97

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 391 174,54

0,00

6 391 174,54

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 702 702,01

0,00

3 702 702,01

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

116 492,57

-2 000,00

114 492,57

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

99 186,55

2 000,00

101 186,55

 

92195

 

Pozostała działalność

534 662,53

0,00

534 662,53

 

 

4270

Zakup usług remontowych

84 000,00

-1 000,00

83 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 146,00

2 300,00

32 446,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

-300,00

0,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

1 000,00

-1 000,00

0,00

926

 

 

Kultura fizyczna

4 759 849,00

0,00

4 759 849,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 162 751,00

0,00

3 162 751,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

425 700,00

-1 800,00

423 900,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

431 194,00

1 800,00

432 994,00

Razem:

216 250 020,28

0,00

216 250 020,28

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 16-11-2021 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 12-11-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-11-2021 10:39