Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

?OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39, art. 40 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) w związku z Uchwałą nr X/73/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów

 

zawiadamiam

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od  20 grudnia 2021 r. do 18 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w godzinach urzędowania.

Projekt Studium zostanie również udostępniony na stronie internetowej www.goleniow.pl – miasto i gmina – zagospodarowanie przestrzenne – projekty planów miejscowych i studium do konsultacji społecznej.

Wyjaśnienia do ww. projektu Studium można również uzyskać telefonicznie pod numerem tel. do kontaktu  – 91 46 98 232.

Osoby chcące zapoznać się z projektami planów wyłożonych do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu, proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu (0- 91) 46 98 232,    (0- 91) 46 98 235. Interesanci wchodzący do Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub w sposób dopuszczony przez Ministra Zdrowia oraz do dezynfekcji rąk.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 r. w  siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, o godz. 1530.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające  osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo składania uwag do planu i prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Goleniów na adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: ugim@goleniow.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2022 r.

 

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (http://bip.goleniow.pl) w zakładce Ochrona Danych Osobowych.”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 08-12-2021 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 08-12-2021
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2021 11:32