Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 274/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 274/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 20 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała: Alicja Macikowska

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 274/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 20 grudnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

12 488 380,06

0,00

12 488 380,06

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 359 254,93

0,00

10 359 254,93

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 087 569,63

2 000,00

1 089 569,63

 

 

4430

Różne opłaty i składki

87 000,00

-2 000,00

85 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 452 797,06

0,00

2 452 797,06

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

457 550,00

0,00

457 550,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

25 000,00

-4 333,00

20 667,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

45 000,00

6 333,00

51 333,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

4 000,00

-2 000,00

2 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 986 987,34

0,00

74 986 987,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 637 486,54

-6 206,00

42 631 280,54

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

584 108,00

1 033,00

585 141,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 079 832,49

-1 800,00

24 078 032,49

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 360 196,88

-2 234,00

4 357 962,88

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

898 952,12

5 000,00

903 952,12

 

 

4260

Zakup energii

1 207 201,88

-2 000,00

1 205 201,88

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

29 225,00

19,00

29 244,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

587 387,86

-5 000,00

582 387,86

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

32 256,00

-150,00

32 106,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

11 498,27

-68,00

11 430,27

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 312 077,45

-1 120,00

1 310 957,45

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

45 007,65

114,00

45 121,65

 

80104

 

Przedszkola

17 116 232,57

6 453,00

17 122 685,57

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

80 575,47

-601,00

79 974,47

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 281 602,43

700,00

3 282 302,43

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

589 788,04

-1 700,00

588 088,04

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

40 914,00

340,00

41 254,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 381,87

-159,00

5 222,87

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

134 013,63

-1 218,00

132 795,63

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

6 547,36

-180,00

6 367,36

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

187 145,48

1 063,00

188 208,48

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 282,17

-92,00

7 190,17

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 200,00

8 300,00

33 500,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 409 005,19

0,00

3 409 005,19

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

319 469,15

-700,00

318 769,15

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

55 579,31

700,00

56 279,31

 

80195

 

Pozostała działalność

1 154 450,66

-247,00

1 154 203,66

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

176 059,09

-247,00

175 812,09

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 477 790,00

0,00

4 477 790,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 287 727,25

0,00

3 287 727,25

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 762,00

8,00

2 770,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

46 515,00

-195,00

46 320,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

106 147,33

181,00

106 328,33

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 894,00

6,00

1 900,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 374 038,36

0,00

26 374 038,36

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 683 795,62

0,00

1 683 795,62

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 620 934,88

-24 354,00

1 596 580,88

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

24 354,00

74 354,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 461 438,12

0,00

1 461 438,12

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

307 044,57

-21 138,20

285 906,37

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

466 316,04

70,00

466 386,04

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

626 627,51

21 068,20

647 695,71

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 362 327,36

0,00

6 362 327,36

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 720 157,01

19 400,00

3 739 557,01

 

 

4190

Nagrody konkursowe

8 850,75

1 222,03

10 072,78

 

 

4220

Zakup środków żywności

68 396,66

-1 222,03

67 174,63

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

108 420,51

3 100,00

111 520,51

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

212 234,79

16 300,00

228 534,79

 

92116

 

Biblioteki

2 074 465,00

-6 387,30

2 068 077,70

 

 

6220

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

32 465,00

-6 387,30

26 077,70

 

92195

 

Pozostała działalność

555 895,35

-13 012,70

542 882,65

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 700,99

-20 836,59

3 864,40

 

 

4260

Zakup energii

22 000,00

3 287,30

25 287,30

 

 

4270

Zakup usług remontowych

81 500,00

-16 300,00

65 200,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

20 836,59

20 836,59

Razem:

216 456 921,73

0,00

216 456 921,73

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Macikowska 21-12-2021 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Macikowska 20-12-2021
Ostatnia aktualizacja: - 21-12-2021 15:29