Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 279/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 279/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 27 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Opracowała: A. Macikowska

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 279/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 27 grudnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 020,00

0,00

7 020,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

7 020,00

0,00

7 020,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

4 191,00

4 191,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 020,00

-4 191,00

2 829,00

855

 

 

Rodzina

53 121 693,13

0,00

53 121 693,13

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

41 872 101,00

0,00

41 872 101,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600,00

-350,00

250,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

236 236,11

7 155,74

243 391,85

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

42 218,28

1 232,22

43 450,50

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4 912,00

175,31

5 087,31

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

-452,70

8 547,30

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500,00

-1 443,46

3 056,54

 

 

4260

Zakup energii

5 070,00

-373,78

4 696,22

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

400,00

-325,00

75,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25 249,83

-4 973,27

20 276,56

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

853,00

-140,80

712,20

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 976,17

-186,03

6 790,14

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

200,00

-167,23

32,77

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00

-151,00

449,00

Razem:

55 269 000,85

0,00

55 269 000,85

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 279/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 27 grudnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

12 556 162,06

0,00

12 556 162,06

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

421 807,12

-107 496,40

314 310,72

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

194 261,48

-100 000,00

94 261,48

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

37 698,44

-4 496,40

33 202,04

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

-3 000,00

0,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

630 201,15

866,56

631 067,71

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25 652,00

825,43

26 477,43

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3 732,00

41,13

3 773,13

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 359 254,93

180 517,69

10 539 772,62

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 653 688,30

192 633,03

5 846 321,33

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

110 000,00

2 500,00

112 500,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

310 000,00

8 000,00

318 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

226 100,00

-8 700,00

217 400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 089 469,63

-18 786,10

1 070 683,53

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

173 000,00

-300,00

172 700,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

132 548,00

5 170,76

137 718,76

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

430 138,39

-64 300,00

365 838,39

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

146 855,54

10 000,00

156 855,54

 

 

4090

Honoraria

15 000,00

-15 000,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3 772,00

-2 000,00

1 772,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

-6 000,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

195 719,00

-51 300,00

144 419,00

 

75095

 

Pozostała działalność

714 760,47

-9 587,85

705 172,62

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 784,06

-11 784,06

0,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 201,04

2 196,21

8 397,25

801

 

 

Oświata i wychowanie

75 197 478,34

0,00

75 197 478,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 635 085,06

-56 542,71

42 578 542,35

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

591 141,00

2 239,63

593 380,63

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 078 032,49

-27 185,00

24 050 847,49

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 356 962,88

-13 308,00

4 343 654,88

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

455 462,50

-2 403,00

453 059,50

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

126 731,24

-184,00

126 547,24

 

 

4260

Zakup energii

1 205 202,88

-1 000,00

1 204 202,88

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

582 237,86

-700,00

581 537,86

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 306 686,97

-14 206,72

1 292 480,25

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

32 014,71

204,38

32 219,09

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3 007 394,87

-9 103,02

2 998 291,85

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

65 194,00

-212,32

64 981,68

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 034 030,49

-4 626,00

2 029 404,49

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

375 733,75

-3 343,00

372 390,75

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

47 754,97

-50,00

47 704,97

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

198,40

-13,00

185,40

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

84 800,52

-858,70

83 941,82

 

80104

 

Przedszkola

17 122 685,57

-30 811,15

17 091 874,42

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 282 302,43

-16 212,00

3 266 090,43

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

588 088,04

-7 000,00

581 088,04

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

54 456,98

-500,00

53 956,98

 

 

4260

Zakup energii

150 356,65

-4 800,00

145 556,65

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

132 795,63

200,00

132 995,63

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

188 208,48

-2 499,15

185 709,33

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

917 382,54

204,17

917 586,71

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 358,00

204,17

7 562,17

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 411 013,27

815,80

3 411 829,07

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

318 769,15

1 432,94

320 202,09

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

56 279,31

0,36

56 279,67

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

7 741,90

-42,48

7 699,42

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13 395,56

-575,02

12 820,54

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 362 111,62

-6 958,87

3 355 152,75

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

13 894,29

-902,00

12 992,29

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 195 448,63

-4 801,00

2 190 647,63

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

393 455,25

-728,00

392 727,25

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

44 353,37

-664,00

43 689,37

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

85 451,84

121,13

85 572,97

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 205,00

15,00

1 220,00

 

80195

 

Pozostała działalność

1 358 401,87

102 395,78

1 460 797,65

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

380 010,30

102 395,78

482 406,08

851

 

 

Ochrona zdrowia

2 025 718,90

0,00

2 025 718,90

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

83 000,00

449,74

83 449,74

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 950,00

449,74

31 399,74

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 669 018,90

-449,74

1 668 569,16

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 000,00

-449,74

1 550,26

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 441 790,00

0,00

4 441 790,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 287 727,25

-16 334,97

3 271 392,28

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

52 955,01

-308,56

52 646,45

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 180 854,13

-7 122,00

2 173 732,13

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

392 873,43

-3 729,75

389 143,68

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

35 264,44

-127,00

35 137,44

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

107 009,91

-1,00

107 008,91

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

46 320,00

2,00

46 322,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 449,00

-1,00

3 448,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

109 024,28

-5 067,66

103 956,62

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

2 099,00

20,00

2 119,00

 

85495

 

Pozostała działalność

203 367,75

16 334,97

219 702,72

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

203 367,75

16 334,97

219 702,72

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 374 038,36

0,00

26 374 038,36

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

16 135 776,71

0,00

16 135 776,71

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 685,00

-2 328,90

9 356,10

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 789 680,14

4 828,90

15 794 509,04

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 500,00

-2 500,00

0,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 460 411,80

0,00

1 460 411,80

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

278 951,45

37 414,57

316 366,02

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

462 406,04

-51 133,57

411 272,47

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

657 604,31

13 719,00

671 323,31

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 362 327,36

0,00

6 362 327,36

 

92116

 

Biblioteki

2 068 077,70

-645,94

2 067 431,76

 

 

6220

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

26 077,70

-645,94

25 431,76

 

92195

 

Pozostała działalność

542 882,65

645,94

543 528,59

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 701,38

-65,29

4 636,09

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 551,87

3 000,00

13 551,87

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1 505,00

-800,00

705,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

-1 000,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

33 947,83

-1 134,71

32 813,12

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 550,26

645,94

2 196,20

926

 

 

Kultura fizyczna

4 759 849,00

0,00

4 759 849,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

510 798,00

3 200,00

513 998,00

 

 

4260

Zakup energii

238 300,00

3 200,00

241 500,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 162 751,00

-3 200,00

3 159 551,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

453 900,00

-3 200,00

450 700,00

Razem:

186 736 994,73

0,00

186 736 994,73

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Macikowska 30-12-2021 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Macikowska 27-12-2021
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2021 08:20