Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 286/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.


ZARZĄDZENIE NR 286/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 29 grudnia 2021 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W zarządzeniu Nr 80/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracowała: A. Macikowska

Załącznik do Zarządzenia Nr 286/2021

Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2021 roku

PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO DOTYCZĄCEGO REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Stan środków na początku roku 2021

5 295 520,09

DOCHODY 2021 roku

1 031 669,00

801

Oświata i wychowanie

954 000,00

80101

Szkoły podstawowe

954 000,00

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

(Laboratoria przyszłości)

954 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

60 700,00

 

85195

 

Pozostała działalność

60 700,00

 

 

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Transport i punkt informacji)

40 700,00

 

 

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Promocja szczepień)

20 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

16 969,00

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

6 969,00

 

 

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dopłata do czynszu)

6 969,00

 

85295

 

Pozostała działalność

10 000,00

 

 

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

(Wspieraj seniora)

10 000,00

WYDATKI 2021 roku

6 327 189,09

600

 

 

Transport i łączność

5 295 520,09

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

5 295 520,09

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 295 520,09

801

Oświata i wychowanie

954 000,00

80101

Szkoły podstawowe

954 000,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

954 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

60 700,00

 

85195

 

Pozostała działalność

60 700,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 582,72

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 741,44

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

675,84

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

27 700,00

852

 

 

Pomoc społeczna

16 969,00

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

6 969,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

6 900,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

69,00

 

85295

 

Pozostała działalność

10 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 431,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

936,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

133,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 500,00

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Macikowska 30-12-2021 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Macikowska 29-12-2021
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2021 08:30