Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 288/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 288/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Opracowała: A. Macikowska

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 288/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

 

 

Działalność usługowa

1 082 348,26

0,00

1 082 348,26

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

323 009,00

-9 000,00

314 009,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

245 000,00

-9 000,00

236 000,00

 

71035

 

Cmentarze

759 339,26

9 000,00

768 339,26

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

660 368,26

9 000,00

669 368,26

750

 

 

Administracja publiczna

12 556 162,06

0,00

12 556 162,06

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 539 772,62

0,00

10 539 772,62

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 846 321,33

-20 000,00

5 826 321,33

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

112 500,00

1 930,00

114 430,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 070 683,53

18 070,00

1 088 753,53

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 452 797,06

0,00

2 452 797,06

 

75495

 

Pozostała działalność

777 003,72

0,00

777 003,72

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

68 244,81

1 867,47

70 112,28

 

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 043,20

329,46

12 372,66

 

 

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 789,48

263,58

12 053,06

 

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 080,50

46,42

2 126,92

 

 

4127

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1 680,47

37,36

1 717,83

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

296,55

6,53

303,08

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

112 611,23

-2 168,41

110 442,82

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

20 872,57

-382,41

20 490,16

801

 

 

Oświata i wychowanie

75 197 478,34

0,00

75 197 478,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 578 542,35

36 764,80

42 615 307,15

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

593 380,63

2 825,00

596 205,63

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 050 847,49

50 642,80

24 101 490,29

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

126 547,24

-2 635,00

123 912,24

 

 

4260

Zakup energii

1 204 202,88

-11 730,00

1 192 472,88

 

 

4270

Zakup usług remontowych

437 188,55

-603,00

436 585,55

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

29 244,00

-370,00

28 874,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

581 537,86

-1 147,00

580 390,86

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

45 271,65

-245,00

45 026,65

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

32 219,09

27,00

32 246,09

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 998 291,85

7 783,00

3 006 074,85

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

64 981,68

197,00

65 178,68

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 029 404,49

7 586,00

2 036 990,49

 

80104

 

Przedszkola

17 091 874,42

0,00

17 091 874,42

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

581 088,04

-200,00

580 888,04

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

106 014,49

200,00

106 214,49

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 411 829,07

1 750,00

3 413 579,07

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

56 279,67

1 750,00

58 029,67

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 355 152,75

-43 690,80

3 311 461,95

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 190 647,63

-43 690,80

2 146 956,83

 

80195

 

Pozostała działalność

1 460 797,65

-2 607,00

1 458 190,65

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

482 406,08

-2 607,00

479 799,08

852

 

 

Pomoc społeczna

9 254 040,66

0,00

9 254 040,66

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

567 872,78

0,00

567 872,78

 

 

3110

Świadczenia społeczne

496 900,00

-18,00

496 882,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1 221,00

18,00

1 239,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 441 790,00

0,00

4 441 790,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 271 392,28

-2 607,00

3 268 785,28

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

52 646,45

23,00

52 669,45

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 173 732,13

-2 630,00

2 171 102,13

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

389 143,68

200,00

389 343,68

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

35 137,44

-200,00

34 937,44

 

85495

 

Pozostała działalność

219 702,72

2 607,00

222 309,72

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

219 702,72

2 607,00

222 309,72

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 374 038,36

0,00

26 374 038,36

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 248 288,31

-8 000,00

1 240 288,31

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

758 612,00

-8 000,00

750 612,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 460 411,80

8 000,00

1 468 411,80

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

411 272,47

8 000,00

419 272,47

Razem:

186 736 994,73

0,00

186 736 994,73

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Macikowska 10-01-2022 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Macikowska 30-12-2021
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2022 13:31