Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument LXVII/783/23 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2023. 2023-12-27 12:45
dokument LXVII/782/23 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2023-12-27 12:44
dokument LXVII/781/23 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2024-2028. 2023-12-27 12:42
dokument LXVII/780/23 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2024 rok. 2023-12-27 12:41
dokument LXVII/779/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028 2023-12-27 12:41
dokument LXVII/778/23 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. 2023-12-27 12:40
dokument LXVII/777/23 w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkowników wieczystych tych nieruchomości. 2023-12-27 12:39
dokument LXVII/776/23 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Stepnica w kosztach jej utrzymania. 2023-12-27 12:39
dokument LXVII/775/23 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Przybiernów w kosztach jej utrzymania. 2023-12-27 12:38
dokument LXVII/774/23 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Osina w kosztach jej utrzymania. 2023-12-27 12:37
dokument LXVII/773/23 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Maszewo w kosztach jej utrzymania. 2023-12-27 12:36
dokument LXVII/772/23 zmieniająca uchwałę Nr LV/634/22 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na lata 2023 - 2026". 2023-12-27 12:28
dokument LXVI/771/23 w sprawie rozpatrzenia skargi, 25 września 2023 r., na Burmistrza Gminy Goleniów. 2023-12-05 12:55
dokument LXVI/770/23 w sprawie rozpatrzenia skargi, z dnia 07 lipca 2023 r., na Burmistrza Gminy Goleniów. 2023-12-05 12:54
dokument LXVI/769/23 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027. 2023-12-05 12:54
dokument LXVI/768/23 w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Goleniowie. 2023-12-05 12:53
dokument LXVI/767/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028. 2023-12-05 12:52
dokument LXVI/766/23 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. 2023-12-05 12:51
dokument LXVI/765/23 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład. 2023-12-22 07:39
dokument LXVI/764/23 w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do przygotowania "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Goleniów do roku 2030" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.02 "Wsparcie sektorów energetyka i środowisko", Działanie FENX.02.04 "Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom", typ projektu: "Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu (MPA)", Nabór nr: FENX.02.04-IW.01-001/23. 2023-12-05 12:50
dokument LXVI/763/23 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Goleniów do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Goleniów do roku 2030" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.02 "Wsparcie sektorów energetyka i środowisko", Działanie FENX.02.04 "Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom", typ projektu: "Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu (MPA)", Nabór nr: FENX.02.04-IW.01-001/23. 2023-12-05 12:48
dokument LXVI/762/23 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Goleniów. 2023-12-05 12:46
dokument LXVI/761/23 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2023-12-05 12:46
dokument LXVI/760/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/502/21 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Stargardzkiej/ Wytwórczej w Goleniowie I i II etap. 2023-12-05 12:45
dokument LXVI/759/23 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnych. 2023-12-05 12:44
dokument LXVI/758/23 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2023-2026 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie. 2023-12-05 12:44
dokument LXVI/757/23 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. 2023-12-05 12:43
dokument LXV/756/23 w sprawie rozpatrzenia, w części, skargi z dnia 09 maja 2023 r. w części na Burmistrza Gminy Goleniów. 2023-11-14 10:32
dokument LXV/755/23 w sprawie przekazania skargi z dnia 29 września 2023 r. na Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie do Burmistrza Gminy Goleniów. 2023-10-30 12:23
dokument LXV/754/23 w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie z dnia 02 października 2023 r. do Burmistrza Gminy Goleniów. 2023-10-30 12:23
dokument LXV/753/23 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Stargardzkiej/ Wytwórczej w Goleniowie I i II etap. 2023-10-30 12:22
dokument LXV/752/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028. 2023-10-30 12:22
dokument LXV/751/23 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. 2023-10-30 12:21
dokument LXV/750/23 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. 2023-11-07 09:20
dokument LXV/749/23 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji na terenie użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - I". 2023-11-07 09:20
dokument LXV/748/23 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/430/21 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie Regulaminu korzystania z parków, zieleńców, placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych oraz wybiegów dla psów na terenie miasta Goleniów. 2023-10-30 12:19
dokument LXV/747/23 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulic "Chabrowa" i "Azaliowa" w miejscowości Podańsko. 2023-10-30 12:18
dokument LXV/746/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. 2023-10-30 12:17
dokument LXV/745/23 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania. 2023-10-30 12:16
dokument LXIV/744/23 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Goleniowie stanowiska dotyczącego petycji mieszkańców Gminy Goleniów dotyczącej modernizacji i przebudowy instalacji odbioru wody deszczowej z ulicy Lipowej w Goleniowie. 2023-09-29 10:58
dokument LXIV/743/23 w sprawie nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach. 2023-10-06 10:56
dokument LXIV/742/23 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2024-2027. 2023-09-29 10:57
dokument LXIV/741/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028. 2023-09-29 10:56
dokument LXIV/740/23 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. 2023-09-29 10:55
dokument LXIV/739/23 w sprawie sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały Nr LX/704/23 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2023-09-29 10:54
dokument LXIV/738/23 w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. 2023-09-29 10:53
dokument LXIII/737/23 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli, nieprzewidzianej w rocznym planie pracy, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Goleniowie. 2023-09-06 08:57
dokument LXIII/736/23 w sprawie przekazania skargi do Wojewody Zachodniopomorskiego. 2023-09-06 08:56
dokument LXIII/735/23 w sprawie przekazania skargi z dnia 19 lipca 2023 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 2023-09-06 08:56
dokument LXIII/734/23 w sprawie przekazania skargi z dnia 09 czerwca 2023 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 2023-09-06 08:55
dokument LXIII/733/23 w sprawie rozpatrzenia, w części, skargi z dnia 09 maja 2023 r. w części na Burmistrza Gminy Goleniów. 2023-10-03 09:10
dokument LXIII/732/23 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Goleniowie stanowiska dotyczącego budowy "Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów". 2023-09-06 08:54
dokument LXIII/731/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028. 2023-09-06 08:53
dokument LXIII/730/23 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. 2023-09-06 08:53
dokument LXIII/729/23 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów. 2023-10-03 09:09
dokument LXIII/728/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Goleniów. 2023-09-06 08:51
dokument LXIII/727/23 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Goleniów. 2023-09-06 08:50
dokument LXII/726/23 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2024-2027. 2023-07-05 10:31
dokument LXII/725/23 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 maja 2023 r. na Burmistrza Gminy Goleniów. 2023-07-05 10:29
dokument LXII/724/23 w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do Stowarzyszenia Gmin Polska sieć "Energie Cités". 2023-07-05 10:30
dokument LXII/723/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028. 2023-07-05 10:28
dokument LXII/722/23 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. 2023-07-05 10:27
dokument LXII/721/23 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. 2023-07-05 10:27
dokument LXII/720/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2022 rok. 2023-07-05 10:26
dokument LXII/719/23 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Goleniów wotum zaufania. 2023-07-05 10:26
dokument LXII/718/23 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Goleniów. 2023-07-14 09:08
dokument LXII/717/23 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Pani Jadwidze Kubinowskiej - Lis. 2023-07-05 10:30
dokument LXI/716/23 w sprawie przekazania, w części, skargi z dnia 09 maja 2023 r. do Burmistrza Gminy Goleniów. 2023-05-31 11:19
dokument LXI/715/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów. 2023-07-05 12:41
dokument LXI/714/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028. 2023-05-31 11:18
dokument LXI/713/23 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. 2023-05-30 09:20
dokument LXI/712/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów. 2023-06-23 09:03
dokument LXI/711/23 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulic "Jasna" i "Miodowa" w miejscowości Podańsko. 2023-06-28 08:24
dokument LXI/710/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy placowi w Goleniowie. 2023-06-28 08:23
dokument LXI/709/23 w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów. 2023-07-05 12:40
dokument LXI/708/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/234/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goleniów na lata 2020-2025". 2023-06-28 08:22
dokument LXI/707/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/476/21 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie i nadania jej Statutu. 2023-07-05 12:40
dokument LXI/706/23 w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych. 2023-05-25 11:22
dokument LX/705/23 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XLVII/578/22 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz w uchwale Nr LVII/671/23 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Goleniów. 2023-04-27 15:12
dokument LX/704/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2023-04-27 15:43
dokument LX/703/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2023-06-23 13:56
dokument LX/702/23 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy ulicą Nowogardzką a linią kolejową, położony w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Goleniów 2023-04-27 15:07
dokument LX/701/23 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/267/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług 2023-04-27 15:06
dokument LX/700/23 w sprawie przekazania projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goleniów do zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie 2023-04-27 15:05
dokument LX/699/23 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Goleniów w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Lider Powiatu Goleniowskiego na czas nieokreślony. 2023-04-27 14:57
dokument LIX/698/23 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Glewicach. 2023-04-04 15:14
dokument LIX/697/23 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnych. 2023-04-17 09:14
dokument LIX/696/23 w sprawie przekazania skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 2023-04-04 15:13
dokument LIX/695/23 w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie. 2023-04-04 15:12
dokument LIX/694/23 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego uchwały Nr XV/75/2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI. 2023-04-04 15:12
dokument LIX/693/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028. 2023-04-04 15:11
dokument LIX/692/23 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. 2023-04-04 15:10
dokument LIX/691/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/650/22 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich. 2023-04-04 15:10
dokument LIX/690/23 w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w gminie Goleniów. 2023-04-27 07:42
dokument LIX/689/23 zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/462/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2023-04-04 15:09
dokument LIX/688/23w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2023 rok. 2023-04-04 15:08
dokument LIX/687/23 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Goleniów oraz określenia sezonu kąpielowego. 2023-04-04 15:07
dokument LIX/686/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na lata 2023 - 2026". 2023-04-04 15:06
dokument LIX/685/23 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego w Goleniowie. 2023-04-04 15:05
dokument LVIII/684/23 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 października 2022 r., na Burmistrza Gminy Goleniów. 2023-03-07 11:35
dokument LVIII/683/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028 . 2023-03-07 11:34
dokument LVIII/682/23 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. 2023-03-07 11:33
dokument LVIII/681/23 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2023-03-07 11:33
dokument LVIII/680/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty. 2023-03-07 11:32
dokument LVIII/679/23 zmieniająca Uchwałę Nr XI/137/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnych wytypowanych do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 2023-03-07 11:32
dokument LVIII/678/23 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Żółwia ustalonej jako przysiółek wsi Budno na Żółwia rodzaj miejscowości ,"kolonia" . 2023-03-07 11:31
dokument LVIII/677/23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny. 2023-03-07 11:29
dokument LVIII/676/23 w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" w Gminie Goleniów na rok 2023 w związku z przystąpieniem Gminy Goleniów do realizacji rządowego Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023. 2023-03-07 11:30
dokument LVII/675/23 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2023-01-27 12:07
dokument LVII/674/23 w sprawie przekazania skargi do Wojewody Zachodniopomorskiego 2023-01-27 12:07
dokument LVII/673/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 12 stycznia 2023 r. 2023-01-27 12:06
dokument LVII/672/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 października 2022 r. 2023-01-27 12:05
dokument LVII/671/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 listopada 2022 r. 2023-01-27 12:05
dokument LVII/670/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 października 2022 r. 2023-01-27 12:04
dokument LVII/669/23 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2023 rok 2023-01-27 12:03
dokument LVII/668/23 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2023 rok 2023-01-27 12:03
dokument LVII/667/23 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją nowych sieci wodno-kanalizacyjnych 2023-01-27 12:02
dokument LVII/666/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 2023-01-27 12:02
dokument LVII/665/23 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/267/20 Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług 2023-01-27 12:01
dokument LVII/664/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Załomiu przy ulicy Polnej 2023-02-22 13:33
dokument LVII/663/23 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Jarzębinowa" w miejscowości Białuń 2023-01-27 12:00
dokument LVII/662/23 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 2023-01-27 11:59
dokument LVII/661/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-01-27 11:58
dokument LVII/660/23 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2023-2027 2023-01-27 15:06