Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ruchomości stanowiącej własnośc Gminy Goleniów na dzieć 12 grudnia 2011 r.

Data: 22.11.2011

 

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

 

 

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

 

Przedmiotem przetargu jest kontener blaszany oznaczony nr 24 wraz z rzeczami ruchomymi znajdującymi się w niniejszym kontenerze, usytuowany na targowisku przy ul. Zielona Droga w Goleniowie.

 

Kontener można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z inspektorem
ds. wydzierżawiania mienia gminnego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości

i Ochrony Środowiska ( pokój 005 ), nr telefonu 91 46 98 248 .

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12 grudnia 2011 r. o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, sala nr 019 (niski parter).

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem nr 240/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.10.2011r.

 

Cena wywoławcza ruchomości: 300,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 10,00 zł

Wadium wynosi 10% wartości: 30,00 zł

 

Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub na konto

Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: Bank PEKAO S.A. I/O Goleniów NR 28124038391111000044134794 w terminie przed rozpoczęciem przetargu.

Do przetargu dopuszczeni będą tylko oferenci, którzy wpłacili wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalenia listy licytantów.

Wadium uczestnikowi, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.
Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od podpisania protokołu z przetargu i nie dokona w wyznaczonym terminie wpłaty należności ustalonej w drodze licytacji.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości natomiast osoby prawne - aktualny odpis ( z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego ( lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Rozpoczęcie licytacji następuje przez przewodniczącego komisji. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią , najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza nabywcę, który przetarg wygrał.

 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Uczestnik, który przetarg wygra zobowiązany jest do wpłaty należność za zakup ruchomości na konto: Bank PEKAO S.A. Oddział w Goleniowie Nr 35124038391111000044134765
w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu z przetargu.

 

Wydanie ruchomości nastąpi w terminie 3 dni po dokonaniu zapłaty jednak nie wcześniej niż po wpłynięciu środków na rachunek bankowy tut. Urzędu.

 

Nabywca zobowiązany jest dokonać demontażu - zabrać kontener, uporządkować i opuścić teren gminny w terminie 14 dni od wydania ruchomości.

W przypadku zakupu ruchomości do prowadzenia działalności handlowej na targowisku przy
ul. Zielona Droga w Goleniowie, po jej wydaniu i złożeniu w terminie 3 dni od jej wydania przez nabywcę wniosku o wydzierżawienie gruntu pod tym kontenerem, Gmina rozpocznie procedurę wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości
i Ochrony Środowiska UG i M w Goleniowie, pokój nr 5, tel. 91 46-98-248.

 

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 24-11-2011 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 24-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Teresa Kaźmierczak 24-11-2011 10:10