Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów, położonej w Goleniowie przy ul. Wolińskiej w sąsiedztwie Ronda Hanzeatyckiego , z przeznaczeniem pod ustawienie tablicy reklamowej na dzień 13 sierpnia 2012r.


Data: 09.07.2012

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca część działki nr 598 o pow. do 12m2 położona w obrębie nr 2 miasta Goleniów przy ul. Wolińskiej z przeznaczeniem pod ustawienie tablicy reklamowej jednostronnej o pow. do 12m2.

 

Miesięczna wywoławcza stawka czynszu wynosi: 37,88zł/m2

Minimalne postąpienie wynosi: 1,00zł

Wadium wynosi: 7,00zł

 

Do ustalenia powierzchni dzierżawionej i obliczenia czynszu 1m2 zajętego gruntu pod reklamę przyjmuje się jako 1 m2 zajętego gruntu przez rzut poziomy powierzchni reklamy.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta w 2 etapach. Przedwstępna umowa dzierżawy, która zostanie zawarta na okres 3 miesięcy. Z dniem wygaśnięcia przedwstępnej umowy dzierżawy zostanie zawarta umowa dzierżawy na okres 1 roku.

Czynsz miesięczny stanowi iloczyn wylicytowanej stawki za 1m2 i powierzchni reklamy podanej przez dzierżawcę ale nie większej niż 12 m2. Do wyliczonego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Czynsz płatny będzie począwszy od dnia zawarcia umowy dzierżawy w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca .

Czynsz będzie podwyższony z dniem 1 - go kwietnia 2013r. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

Lokalizacja tablicy reklamowej przedstawiona jest na załączonej mapie.

 

Przetarg odbędzie się 13 sierpnia 2012r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta

w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala 117 ( I piętro).

Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub na konto

Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: Bank PEKAO S.A. I/O Goleniów

NR 28124038391111000044134794 w terminie przed rozpoczęciem przetargu.

Do przetargu dopuszczeni będą tylko oferenci, którzy wpłacili wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalenia listy licytantów.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis ( z ostatnich 3 miesięcy)
z właściwego rejestru handlowego ( lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium uczestnikowi, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego,
a innym uczestnikom zostanie zwrócone w całości.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od złożenia podpisów pod przedwstępną umową dzierżawy lub umową dzierżawy.

 

Termin zawarcia przedwstępnej umowy dzierżawy wyznacza się na 2 tygodnie licząc od dnia przeprowadzonego przetargu.

W tym terminie uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do podania powierzchni reklamy i przedłożenie szkicu graficznego reklamy zatwierdzonego przez inspektora ds. promocji wizualnej

i elektronicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Przed ustawieniem tablicy reklamowej, w okresie trwania przedwstępnej umowy dzierżawy, dzierżawca gruntu zobowiązany jest uzyskać wszelkie dokumenty, pozwolenia wymagane przepisami prawa. Dopuszcza się zawarcie umowy dzierżawy wcześniej niż z upływem okresu 3-ch miesięcy, w przypadku wcześniejszego uzyskania przez dzierżawcę wszelkich dokumentów zezwalających na budowę tablicy reklamowej, przy czym nie wpływa to na wydłużenie okresu dzierżawy.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, pokój nr 05, tel. 91 46 98 248, e-mail: geodezja@goleniow.pl

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 13-07-2012 07:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 13-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Posieczek 13-07-2012 11:07