Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie udziału do 144/1192 części w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul.Aleja Róż nr 3 w Goleniowie na dzień 21 sierpnia 2012r.


Goleniów, 12.07.2012

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów

Obręb nr 8 miasta Goleniowa

Sprzedaż udziału do 144/192 części w lokalu nr 1 o pow. 68,80m2 wraz z udziałem do 9/20 części w budynku mieszkalnym, budynku gospodarczo-garażowym i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 322 o powierzchni 457m2, wpisanej w księdze wieczystej KW nr 6252, położonym w Goleniowie przy ul.Aleja Róż nr 3.

Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Goleniowie księga wieczysta nr SZ1O/00002597/4.

Lokal mieszkalny nr 1 położony jest w budynku mieszkalnym dwulokalowym.

Łączna cena wywoławcza: 122.590,50zł

Przetarg przeprowadza się łącznie na udział w lokalu, budynku gospdarczo-garażowym i gruncie.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu, z zachowaniem proporcji wynikającej z ceny wywoławczej zostanie ustalona cena za udział w użytkowaniu wieczystym gruntu, cena za udział w lokalu i cena za udział w budynku gospodarczo-garażowym.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 119,16zł i płatna będzie do 31 marca każdego roku, począwszy od roku następnego po roku zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla innych współwłaścicieli lokalu nr 1,

w celu ujednolicenia prawa własności.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2012r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłozyć aktualne dokumenty potwierdzajace prawo własności udziału w lokalu mieszkalnym nr 1 połozonym w Goleniowie przy ul.Aleja Róz nr 3 wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 13 sierpnia 2012r. w godz.od 730 do 1530, w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy I Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 17 sierpnia 2012r.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

W wypadku uchylenia sie od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponoszą nabywcy nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 010, tel. 091 46-98-244 (243).

Przed przystapieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym, w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Miturska 13-07-2012 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2012 12:56