Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz gminy Goleniów ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.


Goleniów, 10.11.2009r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

I. Pierwszy przetarg

     • 1) Obręb nr 1 miasta Goleniowa ul. Odrodzenia

W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 4MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- działka nr 169/28 o powierzchni 1.092m2 , KW 17342

Cena wywoławcza : 151.910zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/62/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Goleniowa, przy ulicy Odrodzenia.

     • 2) Obręb Białuń

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 263

o warunkach zabudowy z dnia 12 maja 2009r., WAOŚ - MSZ-7331/148/2009.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.

- działka nr 69/14 o powierzchni 964m2 , KW 40959

Cena wywoławcza : 35.910zł

- działka nr 69/17 o powierzchni 832m2 , KW 40959

Cena wywoławcza : 30.285zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 263.

     • 3) Obręb Czarna Łąka

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 344 o warunkach zabudowy z dnia 31 grudnia 2003r, UA-AM-7335/493/2003 i Decyzji Burmistrza nr 148, WAOŚ-TS-7335/493/03/2006r oraz Nr 263 z dnia 16 marca 2006r.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków letniskowych z funkcją mieszkalną, parterowych z poddaszem użytkowym.

- działka nr 1/22 o powierzchni 1.099m2 , KW 1322

Cena wywoławcza : 74.665zł

 1. Kolejny przetarg

1) Obręb nr 1 miasta Goleniowa ul. Odrodzenia

W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- działka nr 169/3 o powierzchni 1.190m2 , KW 17342

Cena wywoławcza : 125.000zł

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 06 kwietnia 2009r, drugi 15 czerwca 2009r, trzeci na dzień 19 października 2009r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/62/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Goleniowa, przy ulicy Odrodzenia.

2) Obręb Białuń

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 218

o warunkach zabudowy z dnia 01 kwietnia 2008r., WAOŚ - AOA-7331/61-4/2008.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.

- działka nr 69/13 o powierzchni 1.158m2 , KW 40959

Cena wywoławcza : 40.920zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 218.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 15 czerwca 2009r, drugi na dzień 19 października 2009r.

     • 3) Obręb nr 6 miasta Goleniowa ul. Jana Kilińskiego

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 303

o warunkach zabudowy z dnia 28 maja 2009r., WAOŚ - DB-7331/162/2009.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

- działka nr 55/2 o powierzchni 1.103m2 , KW 34029

Cena wywoławcza : 81.120zł

Na skraju działki rośnie wielki dąb. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzewa zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt.

- działka nr 55/5 o powierzchni 1.158m2 , KW 34029

Cena wywoławcza : 85.120zł

Teren działek porośnięty jest bezużytecznymi trawami i chwastami oraz samosiejkami krzewów i drzew owocowych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 303.

     • 4) Obręb Krępsko

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 232

o warunkach zabudowy z dnia 05 maja 2009r., WAOŚ - MSZ-7331/61/2009.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1. działka nr 76/15 o powierzchni 1.786m2 , ulica Piotra Pawła nr 1c, KW 46005

Cena wywoławcza : 70.620zł

2. działka nr 76/17 o powierzchni 1.754m2 , ulica Piotra Pawła nr 1 , KW 46005

Cena wywoławcza : 65.390zł

Na skraju działek nr 76/15 i 76/17 znajdują się słupy energetyczne podtrzymujące napowietrzną linię energetyczną. W przypadku kolizji inwestycji z istniejąca infrastrukturą przeniesienie na koszt nabywcy.

Teren działek porośnięty jest bezużytecznymi trawami i chwastami oraz samosiejkami krzewów i drzew.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 232.

5) Obręb nr 4 miasta Goleniowa ul. Rybacka osiedle „Zielone Wzgórza”

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/49/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Goleniów w obrębie nr 4 - dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej”

a) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 26 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

- działka nr 139/8 o powierzchni 1.058m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 76.440zł

- działka nr 139/9 o powierzchni 982m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 76.410zł

- działka nr 139/10 o powierzchni 881m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 65.270zł

b) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 24 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym .

- działka nr 139/22 o powierzchni 1.330m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 99.260zł

- działka nr 139/23 o powierzchni 1.001m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 74.980zł

c) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 27 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym .

- działka nr 139/29 o powierzchni 978m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 71.720zł

- działka nr 139/31 o powierzchni 849m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 64.560zł

- działka nr 139/32 o powierzchni 1.122m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 81.220zł

- działka nr 139/34 o powierzchni 948m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 69.900zł

- działka nr 139/35 o powierzchni 995m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 73.290zł

- działka nr 139/36 o powierzchni 1.081m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 79.040zł

- działka nr 139/37 o powierzchni 927m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 72.090zł

- działka nr 139/39 o powierzchni 872m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 66.190zł

- działka nr 139/41 o powierzchni 1.161m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 87.830zł

d) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 18 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym .

- działka nr 139/50 o powierzchni 941m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 73.280zł

- działka nr 139/51 o powierzchni 940m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 68.780zł

- działka nr 139/53 o powierzchni 837m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 61.340zł

- działka nr 139/54 o powierzchni 863m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 63.220zł

- działka nr 139/55 o powierzchni 957m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 69.990zł

e) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 21 U,M - teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokali mieszkalnych oraz urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

- działka nr 139/46 o powierzchni 4.063m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 292.540zł

f) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 19 U,M - teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokali mieszkalnych oraz urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

- działka nr 139/49 o powierzchni 1.713m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 125.990zł

Teren porośnięty drzewami i krzewami. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 11 maja 2009r, drugi na dzień 10 lipca 2009r, trzeci 19 października 2009r.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone , ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2009r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia

10 grudnia 2009r. . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie : Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr 28124038391111000044134794 .

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego) , pełnomocnictwo , dokument tożsamości - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży - wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UGiM w Goleniowie, tel. /0..91/

46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl

Burmistrz Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny , informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 27-11-2009 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-11-2009 08:33