Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiacej własnosć Gminy Goleniów na dzień 9 maja 2013r.


Data: 25.03.2013r.

 

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca część działki nr 53/8 o pow. 858 m2 granicząca z działką nr 53/2, położona w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów przy
ul. Grenadierów z przeznaczeniem do użytkowania pod ogród.

 

Wywoławczy roczny czynsz wynosi: 128,70zł

Minimalne postąpienie wynosi: 5,00zł

Wadium wynosi: 26,00zł

Zgodnie z zapisem w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia znak: WPNS.0051.12.2013.TKa z dnia 27.02.2013r. podanym do publicznej wiadomości, wysokość czynszu określona do przetargu została podwyższona o średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok 2012 ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

 

Umowa dzierżawy na użytkowanie gruntu przeznaczonego pod ogród zostanie zawarta na okres do 30.09.2015r. Czynsz roczny płatny w 4 ratach w terminach do końca każdego kwartału.

Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Czynsz za wydzierżawiony grunt gminny będzie podwyższany z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

 

Przetarg odbędzie się 09.05.2013r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala 117.

Wadium należy wnosić w gotówce z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2013r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: Bank PEKAO S.A. I/O Goleniów NR 28124038391111000044134794.

Do przetargu dopuszczeni będą tylko oferenci, którzy wpłacili wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalenia listy licytantów. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej , przed rozpoczęciem przetargu dokument tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium uczestnikowi, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego

a innym uczestnikom zostanie zwrócone w całości.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od złożenia podpisu pod umową dzierżawy.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój nr 05, tel. 91 46-98-248.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 27-03-2013 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 27-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Przesmycki 27-03-2013 10:11