Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 25.07.2013r.

Data: 17.06.2013r.

 

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

 

ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca część działki nr 449/31 o pow. 9m2, położona w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza
z przeznaczeniem pod budynek garażowo - gospodarczy, do użytkowania pod garażowanie jeżdżącego sprzętu dla niepełnosprawnych.

Na inwestycję polegającą na budowie budynku garażowo - gospodarczego została wydana dnia 20.03.2013r. przez Wójta Gminy Stepnica decyzja nr 10/2013 o warunkach zabudowy.

 

Wywoławczy miesięczny czynsz wynosi: 15,30zł

Minimalne postąpienie wynosi: 1,00zł

Wadium wynosi: 3,00zł

 

Przetarg odbędzie się 25.07.2013r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala 117.

Wadium należy wnosić w gotówce z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2013r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: Bank PEKAO S.A. I/O Goleniów NR 28124038391111000044134794.

 

Przed przystąpieniem do przetargu każdy zainteresowany winien zapoznać się z decyzją
o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Stepnica. Inwestor jest zobowiązany zachować przepisy prawa budowlanego przy realizacji obiektu.

W przetargu na dzierżawę części działki nr 449/31 o pow. 9 m2 mogą brać udział osoby posiadające orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności, które zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do dnia 22.07.2013r.

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Pl. Lotników 1, w pokoju nr 005 i wniosą wadium

w wyznaczonym terminie.

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Pl. Lotników 1 w dniu 23.07.2013r.

W dniu 25.07.2013r. przed rozpoczęciem przetargu, każdy oferent zakwalifikowany do uczestnictwa zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium
i dokument tożsamości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości gminnej został ograniczony do oferentów posiadających

orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności z uwagi na zainteresowanie osób niepełnosprawnych tą formą zagospodarowana części działki nr 449/31 o pow.9m2 i na ograniczoną powierzchnię zabudowy, przeznaczoną pod budynek garażowo- gospodarczy określoną w decyzji o warunkach zabudowy.

 

Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium uczestnikowi, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego

a innym uczestnikom zostanie zwrócone w całości.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od złożenia podpisu pod umową dzierżawy.

Umowa dzierżawy na użytkowanie gruntu przeznaczonego pod budynek garażowo -gospodarczy zostanie zawarta na okres 3 lat. Czynsz płatny z góry do 10-go każdego miesiąca.

Czynsz za wydzierżawiony grunt gminny będzie podwyższany z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
i Miasta w Goleniowie, pokój nr 05, tel. 91 46-98-248.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

 

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 20-06-2013 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 20-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Teresa Kaźmierczak 20-06-2013 13:05