Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 10 września 2013r.


Goleniów, 02.08.2013r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Pierwszy przetarg:

I. Obręb nr 1 miasta Goleniowa ul. 11-go Listopada

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

- działki nr 165/1 i 165/8 o łącznej powierzchni 602m2 , ul. 11-go Listopada, KW nr SZ1O/00052087/1

Łączna cena wywoławcza : 67.420zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 5 z dnia 07 stycznia 2011r.

Teren działek porośnięty dziko rosnącymi krzewami i trawą. Uprzątnięcie i wyrównanie terenu nieruchomości na koszt nabywców.

Drugi przetarg:

I. Obręb nr 10 miasta Goleniowa ul. Torowa

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Prezydenta Miasta Szczecin o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

i urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 101/12 o powierzchni 512m2 , KW KW SZ1O/00050062/6

Cena wywoławcza : 36.650zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Prezydenta Miasta Szczecin o warunkach zabudowy nr 41/13 WUiAB-V.6730.333.2012.MK UNP:62296/WUiAB/-XX/12 z dnia 19 lutego 2013r.

Teren działki porośnięty jest dziko rosnącymi krzewami i trawą. Przygotowanie działki

do zabudowy na koszt nabywców.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 25 lipca 2013r.

II. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Władysława Sikorskiego

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Wójta Gminy Przybiernów o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

- działka nr 23/1 o powierzchni 902m2 , KW SZ1O/00033845/4

Cena wywoławcza : 83.180zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Wójta Gminy Przybiernów o warunkach zabudowy nr 10/WZ/2013 z dnia 15 lutego 2013r.

Przez teren działki, przy jej dwóch granicach przebiegają podziemne linie: kanalizacji sanitarnej ks200, gazowej g100, gazowej g25, wodnej w32 oraz naziemna linia elektryczna eNN.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwymi zarządcami sieci.

Teren działki częściowo ogrodzony.

Teren działki porośnięty dziko rosnącymi krzewami i trawą. Przygotowanie działki do zabudowy na koszt nabywcy.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 25 lipca 2013r.

III. Obręb Białuń.

1) Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Wójta Gminy Osina o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z użytkowym poddaszem, wbudowanym garażem wraz

z urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 147/1 o powierzchni 1.709m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 58.550zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Wójta Gminy Osina o warunkach zabudowy nr 26/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Na działce znajduje się basen betonowy do usunięcia na koszt nabywcy. Na granicy działki od strony drogi znajduje się jedno drzewo. W przypadku kolzji planowanej inwestycji

z istniejącym drzewem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzewa zgodnie

z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

2) Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Wójta Gminy Osina o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z użytkowym poddaszem, wbudowanym garażem wraz

z urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 147/2 o powierzchni 1.497m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.100zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Wójta Gminy Osina o warunkach zabudowy nr 27/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Działka porośnięta samosiejkami młodych drzew oraz dziako rosnącymi krzewami i trawą.

3) Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Wójta Gminy Osina o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z użytkowym poddaszem, wbudowanym garażem wraz

z urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 147/3 o powierzchni 1.506m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.410zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Wójta Gminy Osina

o warunkach zabudowy nr 28/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Przy granicy działki od strony drogi znajdują się drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Działka porośnięta dziko rosnącymi samosiejkami młodych drzew oraz dziko rosnącymi krzewami i trawą.

4) Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Wójta Gminy Osina o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z użytkowym poddaszem, wbudowanym garażem wraz

z urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 147/4 o powierzchni 1.515m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.720zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Wójta Gminy Osina o warunkach zabudowy nr 29/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Przy granicy działki od strony drogi znajdują się drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Działka porośnięta dziko rosnącymi samosiejkami młodych drzew oraz dziko rosnącymi krzewami i trawą.

5) Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Wójta Gminy Osina o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z użytkowym poddaszem, wbudowanym garażem wraz z urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 147/5 o powierzchni 1.520m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.900zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Wójta Gminy Osina o warunkach zabudowy nr 30/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Przy granicy działki od strony drogi znajdują się drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Działka porośnięta dziko rosnącymi samosiejkami młodych drzew oraz dziko rosnącymi krzewami i trawą.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 25 lipca 2013r.

Kolejny przetarg:

I. Obręb nr 2 miasta Goleniowa ul. Graniczna

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

- działka nr 626/6 o powierzchni 1.353m2 , KW SZ1O/00034915/3

Cena wywoławcza : 158.940zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy nr 334 z dnia 25 maja 2010r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 14 czerwca 2013r., drugi na dzień 25 lipca 2013r.

II. Obręb nr 9 miasta Goleniowa ul. Maszewska

- działka nr 14 o powierzchni 5.800m2 , KW brak.

Cena wywoławcza : 453.940zł.

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Nowogardu nr 44/WZ/2012

z dnia 24 sierpnia 2012r.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie salonu samochodowego z częścią biurowo - socjalną i magazynu - hurtowni materiałów budowlanych z częścią biurowo - socjalną wraz z urządzeniami budowlanymi.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Nowogardu nr 44/WZ/2012 o warunkach zabudowy z dnia 24 sierpnia 2012r.

Działka porośnięta dziko rosnącymi krzewami i trawą.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 22 lutego 2013r., drugi na dzień 29 kwietnia 2013r., kolejny na dzień 14 czerwca 2013r., 25 lipca 2013r.

     • III. Obręb nr 9 miasta Goleniowa ul. Maszewska - Tartaczna

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na buvdowie budynku hotelowego, parkingów

i dróg dojazdowych.

- działka nr 193 o powierzchni 4.869m2 , KW brak

Cena wywoławcza : 381.460zł

Przez działkę przebiegają dwie linie energetyczne wysokiego napięcia. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

Działka porośnięta jest drzewami, dziko rosnącymi krzewami i trawą.

Nabywca na własny koszt dokona uprzątnięcia terenu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy nr 228 z dnia 03 kwietnia 2008r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 09 października 2012r., drugi na dzień 29 kwietnia 2013r., kolejny na dzień 14 czerwca 2013r., 25 lipca 2013r.

IV. Obręb nr 5 miasta Goleniowa ul. Łąkowa

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono sposobu zagospodarowania

w drodze decyzji. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów uchwalonym przez Radę Miejską w Goleniowie Uchwałą Nr XXXI/404/09 z dnia 30 czerwca 2009r. działka przeznaczona została pod tereny budownictwa mieszkaniowego w strefie rozwoju osadnictwa.

Kształt działki regularny, trapezowy, mocno wydłużony. Teren działki porośnięty dziko rosnącą trawą i krzewami. Konfiguracja terenu działki pagórkowata.

- działka nr 200/3 o powierzchni 951m2 , KW nr 49604

Cena wywoławcza : 94.420zł

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 25 maja 2012r., drugi

na dzień 24 sierpnia 2012r., kolejne na dzień 15 listopada 2012r., 08 stycznia 2013r.,

29 kwietnia 2013r., 14 czerwca 2013r., 25 lipca 2013r.

V. Obręb Kąty

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Prezydenta Miasta Szczecina o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 5 o powierzchni 1.772m2 , KW nr 1430

Cena wywoławcza : 53.020zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Prezydenta Miasta Szczecina o warunkach zabudowy nr 383/11 z dnia 19 września 2011r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 25 maja 2012r., drugi na dzień 24 sierpnia 2012r., kolejne na dzień 15 listopada 2012r., 08 stycznia 2013r.,

29 kwietnia 2013r., 14 czerwca 2013r., 25 lipca 2013r.

VI. Obręb Białuń nr 60G

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów zatwierdzonym uchwałą nr III-29-98 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 grudnia 1998r., działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przez działkę przebiega infrastruktura techniczna - sieć kanalizacji deszczowej.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci. Na działce rosną drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji

z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie

z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Na działce nr 26/16 zostanie ustanowiona służebność na rzecz Gminy Goleniów polegającą na prawie wejścia na teren nieruchomości w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych lub remontowych sieci kanalizacji deszczowej, z wpisem tego prawa do Księgi Wieczystej.

- działka nr 26/16 o powierzchni 2.165m2 , KW nr 23813

Cena wywoławcza : 60.060zł

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 25 maja 2012r., drugi na dzień 24 sierpnia 2012r., kolejne na dzień 15 listopada 2012r., 08 stycznia 2013r.,

29 kwietnia 2013r., 14 czerwca 2013r., 25 lipca 2013r.

VII. Obręb Rurzyca

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego

z możliwością lokalizacji usług (typ i rodzaj projektowanych usług nie może być zaliczony do inwestycji wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko lub nie może być zaliczony do inwestycji, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagalny).

- działka nr 130/1 o powierzchni 3.000m2 , KW nr 15496

Cena wywoławcza : 298.380zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy nr 343 UA-IT-7335/498/2003.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 25 maja 2012r., drugi na dzień 24 sierpnia 2012r., kolejne na dzień 15 listopada 2012r., 08 stycznia 2013r.,

29 kwietnia 2013r., 14 czerwca 2013r., 25 lipca 2013r.

VIII. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Stefana Starzyńskiego

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Prezydenta Miasta Szczecin o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego z garażem.

- działka nr 18/26 o powierzchni 956m2 , KW SZ1O/00033845/4

Cena wywoławcza : 104.100zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Prezydenta Miasta Szczecin o warunkach zabudowy nr 411/11 z dnia 10 października 2011r.

Działka porośnięta dziko rosnącymi krzewami i trawą.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 19 marca 2012r., drugi na dzień 25 maja 2012r., kolejne na dzień 24 sierpnia 2012r., 15 listopada 2012r.,

08 stycznia 2013r., 29 kwietnia 2013r., 14 czerwca 2013r., 25 lipca 2013r.

IX. Obręb Czarna Łąka

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego z funkcją mieszkalną, parterowego z poddaszem użytkowym.

- działka nr 1/22 o powierzchni 1.099m2 , KW SZ1O/00051216/8

Cena wywoławcza : 108.010zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy UA-AM-7335/493/2003 z dnia 31 grudnia 2003r., Decyzją Burmistrza nr 148 WAOŚ-TS-7335/493/03/2006 oraz Nr 263 z dnia 16 marca 2006r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 19 marca 2012r., drugi na dzień 25 maja 2012r., kolejne na dzień 24 sierpnia 2012r., 15 listopada 2012r.,

08 stycznia 2013r., 29 kwietnia 2013r., 14 czerwca 2013r., 25 lipca 2013r.

X. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Stefana Starzyńskiego

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

- działka nr 10/3 o powierzchni 616m2 , KW SZ1O/00051336/5

Cena wywoławcza : 69.510zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy nr 19 z dnia 13 stycznia 2011r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 19 marca 2012r.,drugi na dzień 24 sierpnia 2012r., kolejne na dzień 15 listopada 2012r., 08 stycznia 2013r., 29 kwietnia 2013r.,14 czerwca 2013r., 25 lipca 2013r.

XI. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Bolesława Chrobrego

Pod inwestycje polegające na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami.

1)

- działka nr 47/2 o powierzchni 1.060m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 79.680zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 698 z dnia 15 października 2009r.

Teren działki nierówny, z lekkim spadkiem w stronę ulicy B.Chrobrego, porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

2)

- działka nr 47/6 o powierzchni 954m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 72.280zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 702 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

3)

- działka nr 47/7 o powierzchni 1.171m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 88.590zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 703 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

4)

- działka nr 47/8 o powierzchni 1.080m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 80.520zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 704 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

5)

- działka nr 47/9 o powierzchni 1.992m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 146.930zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 700 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

6)

- działka nr 46/6 o powierzchni 1.313m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 101.840 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 700 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

7)

- działka nr 46/8 o powierzchni 941m2 , KW SZ1O/00050391/1

Cena wywoławcza : 76.000zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 694 z dnia 15 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 24 sierpnia 2012r., drugi na dzień 15 listopada 2012r., kolejne na dzień 08 stycznia 2013r., 29 kwietnia 2013r., 14 czerwca 2013r., 25 lipca 2013r.

XII. Obręb Krępsko

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 232

o warunkach zabudowy z dnia 05 maja 2009r., WAOŚ - MSZ-7331/61/2009.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1. działka nr 76/15 o powierzchni 1.786m2 , ulica Piotra i Pawła nr 1c, KW 46005

Cena wywoławcza : 79.240zł

2. działka nr 76/17 o powierzchni 1.754m2 , ulica Piotra i Pawła nr 1 , KW 46005

Cena wywoławcza : 77.850zł

Na skraju działek nr 76/15 i 76/17 znajdują się słupy energetyczne podtrzymujące napowietrzną linię energetyczną. W przypadku kolizji inwestycji z istniejąca infrastrukturą przeniesienie na koszt nabywcy.

Teren działek porośnięty jest bezużytecznymi trawami i chwastami oraz samosiejkami krzewów i drzew.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 232.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 08 lutego 2012r., drugi na dzień 24 sierpnia 2012r. , kolejne na dzień 15 listopada 2012r., 08 stycznia 2013r., 29 kwietnia 2013r., 14 czerwca 2013r., 25 lipca 2013r.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu poszczególnych nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntów do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2013r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 04 września 2013r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta

w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września 2013r. Wadium należy wpłacać na konto: Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /.91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl, lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 05-08-2013 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 05-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2013 08:40