Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów

 

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego                gminy Goleniów

 

            Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277) oraz Uchwały Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów, zmienionej Uchwałą Nr XII/126/11 z dnia 28 września 2011 r., Uchwałą Nr XV/166/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXI/246/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

      projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, której przedmiotem są zagadnienia i tereny wskazane w/w uchwałach,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

                        w dniach od 16 sierpnia 2013 r. do 13 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w pokoju nr 206 w godzinach od 900 do 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 10 września 2013 r.  o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – www.goleniow.pl - e-mail : ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2013 r.

 

    Burmistrz Gminy Goleniów

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 05-08-2013 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2013 11:35