Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistra Gminy Goleniów o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomosci stanowiącej własnosć Gminy Goleniów na dzień 16.12.2013r.


Data:12.11.2013r.

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca część działki nr 104/3 o pow. 142 m2 , położona w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniów przy ul. Nadrzecznej z przeznaczeniem do użytkowania pod ogród.

Wywoławczy roczny czynsz wynosi: 31,11zł

Minimalne postąpienie wynosi: 2,00zł

Wadium wynosi: 30,00zł

Umowa dzierżawy na użytkowanie gruntu przeznaczonego pod ogród zostanie zawarta na okres do 30.09.2016r. Czynsz roczny płatny do końca pierwszego kwartału każdego roku trwania umowy.

Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Czynsz za wydzierżawiony grunt gminny będzie podwyższany z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

Przetarg odbędzie się 16.12.2013r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala 117.

Wadium należy wnosić w gotówce w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: Bank PEKAO S.A. I/O Goleniów
NR 28124038391111000044134794 w terminie przed rozpoczęciem przetargu.

Do przetargu dopuszczeni będą tylko oferenci, którzy wpłacili wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalenia listy licytantów. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej , przed rozpoczęciem przetargu dokument tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium uczestnikowi, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego

a innym uczestnikom zostanie zwrócone w całości.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od złożenia podpisu pod umową dzierżawy.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, pokój nr 05, tel. 91 46-98-248.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 13-11-2013 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 13-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 13-11-2013 10:32