Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie następujących uchwał:

OGŁOSZENIE

 

                    Na podstawie art. 11 i 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie następujących uchwał:

- Nr XLI/484/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - rozbudowa cmentarza komunalnego w Goleniowie z usługami.

 

- Nr XLI/483/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Łozienica                                 z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Goleniowie z usługami wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

 

- Nr XLI/482/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Czarna Łąka (na południe od strony miejscowości Czarna Łąka) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

Uchwały wraz z załącznikami określającymi szczegółowy obszar zmiany Studium... i planów miejscowych znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 206 i na stronie internetowej www.goleniow.pl

 Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany  Studium...i planów miejscowych w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail:ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej                i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 kwietnia 2014 r.

                                                                                    

                                                                                                       Burmistrz Gminy Goleniów 

 

                                                                   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 10-03-2014 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 10-03-2014
Ostatnia aktualizacja: - 10-03-2014 08:45