Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zawiadamiam o PONOWNYM wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Matejki, Nadrzecznej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniowa

„OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

 

         Na podstawie art. 17 pkt 9 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)  i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235  z późniejszymi zmianami), a także uchwały  Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 09 marca 2011 r., 

zawiadamiam o PONOWNYM wyłożeniu

do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Matejki, Nadrzecznej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu .

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie w dniach:

 

od 22 kwietnia 2014 r.          do 23 maja 2014r.

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie, Plac Lotników 1 w pok. nr 206  w godz. od 8ºº do15ºº.

 

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.goleniow.pl ,

 

      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniamidla części projektu planu podlegającej ponownemu wyłożeniuodbędzie się w dniu 21 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie  w sali konferencyjnej o godz. 15ºº

 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu czy prognozie oddziaływania na środowisko w części projektu planu podlegającej ponownemu wyłożeniu, może wnieść uwagi do wyłożonych dokumentów.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e-mail: ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 czerwca 2014 r.

 

                                                                           Burmistrz Gminy Goleniów

                                                                           Robert Krupowicz”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 14-04-2014 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2014 08:13